Klasweekend, 5HW
Beste ouders
Beste leerlingen van 5 HW
 
We gaan samen op klasweekend. Via deze brief willen we jullie enkele praktische afspraken doorgeven. Het klasweekend vindt plaats van vrijdag 11 oktober tot zaterdag 12 oktober en we verblijven op onze school. Er staan zowel een quiz, een film, een stadsspel als teambuildingsactiviteiten in het provinciaal domein op het programma. Telkens neemt één groepje van leerlingen de verantwoordelijkheid op zich om een deel van het programma te organiseren.
 
Concrete afspraken:
 • We verzamelen vrijdag om 18u op school aan de hoofdingang. Wie niet meer naar huis gaat na de lesuren kan zijn/haar spullen ‘s ochtends meebrengen. We sluiten het klasweekend af op zaterdag om 17u.
 • Vrijdagavond is er een warme avondmaaltijd voorzien, zaterdag een ontbijt en ’s middags een broodmaaltijd.
 • De kostprijs van dit klasweekend wordt verrekend via de schoolrekening en zal ongeveer 20,- euro bedragen.
 • Op de achterzijde vinden jullie een inschrijvingsstrookje. Gelieve dit strookje in te vullen en tegen dinsdag 8 oktober ondertekend door de ouders af te geven aan de klastitularis. Indien je niet het volledige weekend blijft, gelieve dit aan te geven op het strookje. Zonder een schriftelijke en ondertekende toestemming van de ouders kunnen leerlingen niet vroeger vertrekken of later aankomen.
Wat moet je allemaal meenemen?
 • Naast gewone kleding ook spel – en sportkleding die vuil mag worden
 • Het materiaal dat je nodig hebt voor de activiteit die je gaat organiseren
 • Slaapzak en kussen
 • Toiletgerief
 • Eventuele medicatie
 • Iets om te knabbelen tijdens de film: chips, nootjes, koekjes …
 
Wat mag je niet meenemen ?
 • Waardevolle voorwerpen die je niet nodig hebt op het weekend
 • Alcohol, sigaretten of andere drugs
 
Indien er nog vragen zijn rond dit weekend, laat het ons weten. Onze contactgegevens vind je hieronder.
 
We duimen voor een toffe groepssfeer, leuke activiteiten, lekker eten, correcte leerlingen en  een goed humeur. Maar als we zien hoe enthousiast iedereen is om erbij te zijn, zijn we daar wel gerust in.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Hilde Van Wichelen, klastitularis 5 HW
0494/341.78.81
 
Marleen Maertens, co-titularis 5 HW
Frank Baeyens
Directeur
 

 
Ik, ……………………………………………………………….  ouder van …………………………………………
 
geef hierbij de toestemming dat mijn dochter/zoon mee op klasweekend gaat in de school op vrijdag 11 oktober vanaf 18u tot zaterdag 12 oktober tot 17u.
Gelieve hieronder te noteren wanneer uw zoon of dochter aankomt op het klasweekend of wanneer hij/zij het klasweekend verlaat, als dat niet op de aangegeven uren gebeurt.
 
 
Handtekening van de ouders,                               
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be