______________________________________________________

24 november 2019 – nummer 411

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

We hebben nog veel taarten nodig!Ook nog mensen nodig voor Adventmarkt

Zondag 24 november zitten voor de laatste keer klaar met de lijsten voor de vrijwilligers.
U kunt aangeven waar u wel bij wilt helpen en op welke tijden.
We zoeken nog mensen voor:
Zaterdagmorgen - technische hulp voor ophangen materialen

Hulp bij het verzamelen van groen voor de kerststukjes - coniferen, hulst e.d.

Bij het knutselen

Transparanten makenMaterialen en muziek

Er is nog veel behoefte aan taarten voor het café

Denkt u ook nog aan de glazenpostjes

En heeft u nog snoeigroen (coniferen, hulst, e.d.) beschikbaar voor de kerststukjes en kerstkransenFlyers Adventmarkt verspreiden

Evenals vorig jaar vragen wij uw hulp bij het verspreiden van de flyers voor de Adventmarkt in de wijk.
Het is een belangrijke manier om de mesnen in de wijk attent te maken op de Adventmarkt.
Neem een stapeltje flyers mee en stop deze bij u in de buurt in de brievenbussen.
Het handigste is dit te doen in de week van 25-30 november, dan is het effect het grootst.
We rekenen op uw hulp.

 

VIERINGEN

Viering zondag 24 november

De viering op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar staat in het teken van “het beloofde land”.
Johan Varkevisser zal de ‘preek van de leek’ houden en de dienst zal op onderdelen anders zijn dan anders.
Voor wie dat wil is er na afloop een nagesprek.

Deurcollecte 24 november voor Ghanese boerinnen

De deurcollecte op zondag 24 november is bestemd voor ons wijkproject: Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

Ons meerjaren wijkproject betreft een beter inkomen voor Ghanese boerinnen. Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen.

Met steun van Kerk in Actie verspreidde de kerk betere oventjes om de noten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- en verkoop-training en vormden ze vrouwengroepen. Er zijn inmiddels twee moderne ‘fabrieken’ opgezet, waar de vrouwen de noten machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt veel werk. Het leven van deze vrouwen is totaal veranderd.

 

 

 

Dienstvoorbereiding "in winterslaap" tot 8 januari

In verband met gastvoorgangers en adventsvespers zal er de komende maanden geen dienstvoorbereiding zijn. 
We gaan dus even in winterslaap tot woensdag 8 januari.

Kinderkerk: Adventskaarsen aansteken

De adventsweken staan weer voor de deur en ook dit jaar zijn wij op zoek naar (klein)kinderen die op zondag 1, 8, 15 of 22 december een adventskaars aan willen steken en/of een gedichtje willen voordragen. Mag natuurlijk samen met broertjes/zusjes.
Graag opgeven bij Hettie Simmelink en geef dan ook je voorkeur door (datum, gedichtje voordragen en/of kaars aansteken).
Tel.: 06-18035838, email: hjsimmelink@ziggo.nl

 Vespers en Adventsavond 2019

Graag nodigen we u uit voor de vespers en adventsavond in Zeist-West en de Doopsgezinde Kerk.
De vespers worden gehouden op woensdag 4 en 18 december in het Kerkelijk Centrum Zeist-West in de Clomp. Aanvang 19.15 uur.
De adventsavond op woensdag 11 december in de Doopsgezinde Kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29a. Aanvang 19.30 uur.

Het thema van deze drie vieringen is: 'de hemel raakt de aarde'
4-12: Gertjaap Kardol en Jeannette van Andel
11-12: Annelies Soomers, Corry en Peter Gerrits
18-12: Nelleke Spiljard en Henri Wigman
Gertjaap Kardol is pianist.
Bij deze vieringen zijn geen cantores nodig.

 

GOED OM TE WETEN

Hoe adopteer ik een stoel?

Dank aan alle goede gevers tot nu. We zijn goed op weg.
Als alle mensen die het tot nu toe vergeten zijn deze week hun bijdrage overmaken, dan kunnen we waarschijnlijk met de kerstdagen op nieuw meubilair zitten.
We hebben nu ongeveer 40 stoelen en 6 tafels bij elkaar.

Een nieuwe stoel kost € 225 en een tafel € 250. Voor de ontmoetingsruimte hebben we ongeveer 50 stoelen en 6 tafels nodig.
Als u een stoel wilt adopteren maakt u € 225 over naar de ING rekening van de Wijkkas (NL56INGB0000481587 t.n.v. PKN Zeist-West). Wilt u bij de omschrijving zetten ‘Actie stoelen’, dan zorgt de penningmeester ervoor dat het in het goede potje komt.
Natuurlijk kunt u ook met meer mensen samen een stoel adopteren, of een kleiner bedrag overmaken naar de Wijkkas. Als u er maar bijzet dat het voor de ‘Stoelen’ is komt het allemaal bij elkaar.
Ook zullen we in de ontmoetingsruimte een collectemandje neerzetten voor kleinere bijdragen.
Alle bijdragen, groot en klein, zijn welkom!
Kijk hier voor de tussenstand.
 

Afwezigheid predikant

In verband met vakantie ben ik van maandag 18 nov tm zaterdag 23 november afwezig. Ds Roel Bosch neemt waar. 
Ds Tineke Dronkert

OMZIEN NAAR ELKAAR

Verkoop FairTrade producten

Zaterdag 30 november staan we op de Adventmarkt met een kraam waarin FairTrade artikelen worden verkocht.
Naast het gebruikelijke assortiment zijn er, met name voor de komende feestdagen, ook leuke non-food artikelen te koop. 
De gebruikelijke verkoop op de laatste zondag van de maand, nu 24 november, gaat in verband hiermee niet door. 
Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens de FairTrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen.
De ZWO-commissie

Wake bij kamp Zeist

De Raden van Kerken van Zeist en Soest gaan door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.
Komt u ook weer met bloemen?

Zondag 1 december
Tijd: 16.30 uur


Breng bloemen mee!
Breng mensen mee!
Breng licht!

De mensen binnen weten dat we er zijn en hen niet vergeten.

Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk
van de Raad van Kerken Zeist

Plaats:
 Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg

Route:
per auto: Afslag Soesterberg, voor de brug rechts = Richelleweg;
openbaar vervoer: bus 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 min. lopen via Kampweg;
per fiets: via Kampweg in Soesterberg.

Namens de Raad van Kerken Zeist en Soest

Informatie: 030 6962283 / 035 6013882
Bekijk ook de websites: www.wakezeist.nl en www.saviz.nl (Steunfonds)

Wereldlichtjesdag 8 december

Elke tweede zondag in december wordt WereldLichtjesDag gehouden.
Op deze dag omstreeks 19.00 uur steekt men over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden.
In Zeist wordt WereldLichtjesDag voor de zesde keer georganiseerd in Afscheidshuys ’t Zeisterbosch. Graag nodigen wij u uit om deze bijeenkomst bij te wonen.
Deze uitnodiging geldt voor eenieder die een kind mist. Ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, andere familieleden en voor mensen die zich betrokken voelen.
U kunt zich aanmelden door ons een e-mail te sturen. Geef daarbij ook graag de naam van uw overleden kind(eren) door.

Datum: Zondag 8 december 2019
Locatie: Afscheidshuys ‘t Zeisterbosch, Laantje zonder Eind 5 (hoek Woudenbergseweg 44A) 3701 BT Zeist
Inloop: 18.45 uur | Start bijeenkomst: 19.00 uur
Na afloop is er gelegenheid om na te praten
Eindtijd: Circa 20.30 uur

Mail: info@drentuitvaartverzorging.nl

 

Adventsviering ouderen

Op maandag 16 december hebben wij een adventsviering voor alle mensen van onze kerk die 80 jaar of ouder zijn.
Het is de bedoeling dat we om half elf samen komen voor ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee.
Om half twaalf begint de adventsviering, die door onze wijkpredikant Tineke Dronkert gehouden zal worden.
Tijdens de viering is er een collecte voor het inloophuis in Zeist West.
Tenslotte gaan we om half een  ter tafel waar een lunch geserveerd wordt.
Om half twee willen we de bijeenkomst afsluiten.
Iedereen van 80 jaar en ouder hebben we persoonlijk  uitgenodigd.
Mocht u tot de doelgroep horen en geen  uitnodiging  hebben gehad dan kunt alsnog bellen met Heleen van den Berg : 6932970

 

 

ACTIVITEITEN               


 Gespreksgroep Woensdagmorgen

Elke laatste woensdag van de maand (dus 27 november) is er van 10.15 - 12.00 uur in 1 van de zalen van de kerk een gespreksgroep rond een actueel thema. Wie hiervoor belangstelling heeft is van harte welkom! 
ds Tineke Dronkert

Ontmoetingskring van ouders met jonge gezinnen

Om ouders met jonge kinderen (0-6 jaar) met elkaar samen te brengen zijn we samen met een aantal ouders een ontmoetingskring gestart. De kring staat open voor nieuwe ouders.
We organiseren 4 avonden per seizoen.
Allerlei onderwerpen die te maken hebben met geloofs-opvoeding en geloofs–beleving binnen en rondom het gezin zullen samen besproken worden.
De ouders komen uit de Noorderlichtgemeente, De Bron en Zeist-West.

Komende woensdagavond 27 november komen we weer bij-elkaar.
We starten om 20.15 uur, op brugakker 56-17

Wil je meedoen of meer weten?
Bel, app en/of mail gerust.

Miriam Bierhaus
jeugdwerk@pknzeistwest.nl
06 29 60 60 12


Uitnodiging: Project Kerstmuziek met Carlijn

Er wordt een kerstproject gestart onder leiding van Carlijn Budde:
we repeteren zes donderdagavonden van 20.15 tot 21.45 uur in het Kerkelijk Centrum.
Data: 14, 21, 28 november, en 5, 12 en 19 december.
Uitmondend in één of meer korte uitvoeringen ergens in Zeist in een verzorgingstehuis, een ziekenhuis etc. op zaterdag en/of zondag 21 en 22 december.
Het repertoire bestaat uit een aantal prachtige romantische kerstliederen van John Rutter en soortgenoten, en enkele "bekendere" kerstliederen.
De kosten bedragen € 65,- voor het geheel.

Aanmelden en info bij
Anton Stegeman - antonstegeman@live.nl
of Carlijn Budde - muziek@carlijnbudde.nl

 

Klik op de foto voor meer informatie 

Tienerclub JeS! organiseert Bingo

Tienerclub JeS! is op zoek naar prijzen en prijsjes voor een bingo op vrijdagavond 10 januari van 19.30-20.30 uur..
En daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Toen we de tienerclub JeS! (met tieners uit de Bron, Noorderlicht en Zeist-West) vroegen of ze dit jaar misschien ook iets voor een ander wilden doen kwamen ze direct met het idee van een Bingo.
Het zou leuk zijn wanneer jullie hier bij aanwezig zijn!
De bingokaarten zijn maar € 1,- per stuk en er is gratis koffie en thee
De opbrengst is voor het Wereld Natuurfonds, dit hebben de jongeren zelf uitgekozen.

De jongeren zijn al druk bezig geweest om een plan te maken, taken te verdelen en flyers te maken. Binnenkort hangen we de flyer in de ontmoetingsruimte op het prikbord.
Maar wij vragen jullie ook om een klein beetje hulp.

• Heeft u op zolder of in de schuur (of gewoon in de huiskamer) nog goed bruikbare spullen staan waar u eigenlijk afscheid van wil nemen of wat u niet meer gebruikt? Schenk het als prijs voor de bingo!
• Wie wil er een cake, taart of koekjes bakken die we als prijs kunnen aanbieden?
• Wilt u 10 januari komen en neemt u nog gezellig iemand mee?

De bingo wordt gehouden in de Noorderlichtkerk, Bergweg 92b in Zeist.

Groeten,
Inge Enserink-Nijeboer, ouderling Jeugd en Gezin en Miriam Bierhaus
jeugdwerk@pknzeistwest.nl
06 29 60 60 12


Agenda deze week 

Zo 24 nov.   20.00u           Preek van de Leek: Johan Varkevisser -deurcollecte wijkproject Ghana 

Wo 27 nov.  20.15u           Ontmoetingskring van ouders met jonge gezinnen. Brugakker 56-17  

Wo 27 nov.  10.15-12.00u   Gespreksgroep rond actueel thema met Tineke Dronkert 

Za 30 nov.   13.00-17.00u  Adventmarkt met o.a. FairTrade kraam Eerder verschenen

 

Leef toe naar de Kerst met de NBG Adventskalender Het NBG komt ook dit jaar met een adventskalender met afbeeldingen van kunstwerken, bijbelteksten, korte overdenkingen en citaten van bekende schrijvers en denkers.

Nieuw programma Ontmoetingsgroep Een afwisselend programma van samen dingen ondernemen voor iedereen.

En opeens ben je oud ‘En opeens ben je oud’ is de titel van een recent uitgegeven boekje van Christine Smalbrugge-Hack, over de weg van oud worden naar oud zijn. In Opgang stodn een interview met haar.

Gespreksgroep Ontmoetingen met God Een jaar of 4 geleden hebben we met een groep gesprekken gevoerd nav het boekje “Ontmoetingen met God”. Toen het boek uit was, bespraken we het fijn te vinden om elkaar en God te blijven ontmoeten, zonder dat het thema de verplichting gaf alle avonden te komen.

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activitieten voor de verschillende leeftijdsgroepen

 

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring