De Groene Flits

Weekblad voor het Groene Hart

Nr. 609 - 10 december 2018

Stichting Groene Hart

NOVI, POVI, GOVI

Algemeen

Boeren in het nieuws

Regio

Koop een stukje polder

Er op uit

Kerst, lichtjes en meer

Stichting Groene Hart

NOVI, POVI, GOVI

Een deel van u zal afhaken vanwege de gruwelijke afkortingen. Een ander deel van u zal denken waar gaat dit over. En de overige lezers zullen het herkennen en er waarschijnlijk ook zelf mee bezig zijn. NOVI, POVI en GOVI staan voor nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. Dat zijn geweldig belangrijke beleidsdocumenten op basis van de Omgevingswet; dus went u maar aan het rijtje. Lees verder op Stichting Groene Hart

Algemeen

Boeren in zelforganisatie natuur beheren

Boeren kunnen deskundige natuurbeheerders zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR) in de Krimpenerwaard. De Natuurcoöperatie Krimpenerwaard heeft hier zowel van de overheid als van het Zuid-Hollands landschap het vertrouwen gekregen. “In een pilot hebben de Natuurcoöperatie, Zuid-Hollands Landschap en de Provincie Zuid-Holland geëxperimenteerd met zelforganisatie door boeren van het beheer van natuurgronden,” zegt projectleider Judith Westerink van WENR. Lees verder op Groene Hart Media

Meer agrarisch gebied wordt open natuurlijk terrein

Tussen 2012 en 2015 is er in Nederland 11 duizend hectare aan open natuurlijk terrein bij gekomen. Vooral het areaal open nat natuurlijk terrein nam toe. Ook groeide de bebouwde oppervlakte verder, vooral door een toename van woon- en bedrijfsterrein. Recreatiegebieden en binnenwateren winnen ook verder aan terrein. Het agrarisch gebied nam met 15 duizend hectare het meest af. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het bodemgebruik in Nederland.
Lees verder op Groene Hart Media

Nieuws van de regio

Plan woningbouw Zoeterwoude onaanvaardbaar

Gedeputeerde Staten hebben de mogelijkheid om woningen te bouwen in Zoeterwoude (plan Zwethof 2018) middels een reactieve aanwijzing geblokkeerd. Woningbouw op deze locatie is ruimtelijk niet aanvaardbaar. Het plan is groter dan 3 hectare en dan moet het in het programma Ruimte opgenomen zijn op de 3 hectarekaart. Omdat dit niet het geval is, is het vastgestelde bestemmingsplan strijdig met de verordening Ruimte. Sinds de aankoop van de grond in 2005 probeert de gemeente hier bouwplannen te ontwikkelen. Dit tegen de zin van de provincie ZH en van de bewoners in de Zuidbuurt, die tegen bebouwing zijn in het groene gebied tussen Dorp en Zuidbuurt. Lees verder op Kwaliteitsatlas

200 documenten voor ‘Laat Woerden niet Zakken’ 

Er ontbreken nog ruim 200 documenten van het ministerie van Economische Zaken waar de stichting Laat Woerden niet Zakken wél om had gevraagd. Dat is vanochtend gebleken in de rechtszaak in Utrecht die de stichting had aangespannen tegen het ministerie, zo is te lezen op AD.nl

Polder de Eendragt: kansrijk natuurgebied

Al jaren streeft Utrechts Landschap naar zo veel mogelijk aaneengesloten natuur, om een beter leefgebied voor planten en dieren te realiseren. Grenzend aan natuurgebied Middelwaard bij Vianen, dat zij vorig jaar met steun van Beschermers en donateurs konden aankopen, staat 9 hectare (90.000 m²) grond te koop, die zij graag willen verwerven. Met uw hulp lukt dat vast! Lees verder op Groene Hart Media

Strategische agenda Krimpenerwaard

Het in aanbouw zijnde stookhuisje achter Museum De Koperen Knop nadert haar voltooiing. Dezer dagen werd het hoogste punt bereikt, waarmee zicht komt op de verdere afwerking. Het stookhuisje stond een paar honderd meter van het museum en moest daar wijken voor nieuwbouw op een locatie van de Diaconie van de Hervormde Gemeente. Dit leidde tot een mooi samenwerkingsproject tussen de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam en Museum De Koperen Knop. Lees verder op Groene Hart Media

Aan de slag met vitale kernen in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland verkent hoe zij samen met betrokkenen kan bijdragen aan vitale en leefbare kleine kernen in Zuid-Holland. Wonen in een kleine gemeenschap buiten, maar wel dichtbij de stad, is namelijk voor veel inwoners aantrekkelijk. Maar de aantrekkelijkheid komt onder druk te staan als voorzieningen verdwijnen en bevolkingsopbouw in de kernen drastisch verandert. Lees meer op Groene Hart Media

Kersverse Stichting houdt Kerstborrel

De Stichting Oude Hollandse Waterlinie vierde onlangs zijn eerste verjaardag. Op vrijdag 14 december om 15.30 tot circa 17.00 uur heffen wij het glas in de foyer van Het Klooster te Woerden. Tijdens deze bijeenkomst wordt er onder meer aandacht besteed aan de plannen voor het Jubileumjaar 2022. En Mariette Kooijman zingt, begeleid door het Kooijman Kwintet. U bent van harte welkom!
Meld u aan via: contact@ohwl.nl

Klimaat

Hoe hoger hoe beter?

Esther van den Bor en Chris Kalden – Hoge molens vangen veel wind. Langs de A12 bij Waddinxveen staan vier grote windmolens met een ashoogte van 75 meter en een tiphoogte van 120 meter. Er waren plannen voor een vijfde, maar die is vanwege geluidoverlast niet haalbaar gebleken. De gemeente Waddinxveen ziet daarom af van aanpassing van het bestemmingsplan en gaat alternatieven onderzoeken. Eén daarvan is al aangedragen door de exploitant van de bestaande windmolens: vervangen van de vier huidige door drie hogere windmolens. Lees verder op Stichting Groene Hart

Culturele agenda van het Groene Hart

14 december: Gouda bij Kaarslicht

Het programma Gouda bij Kaarslicht op vrijdag 14 december 2018 is gelanceerd. Hou je van sfeervolle gedichten of zoek je juist activiteiten die leuk zijn voor kinderen? Heb je een zwak voor theater of gedichten of juist klassieke muziek? Maak dit jaar je keuze in het nieuwe uitgebreide programma van de 63e editie van ‘Gouda bij Kaarslicht’ aan de hand van verrassende themaroutes. Het feestelijke openingsconcert vindt plaats in de Gouwekerk, vanaf 14.15 uur, waar kan worden genoten van een keur van artiesten. Vanaf vandaag staat alle informatie en het complete programma op Gouda bij Kaarslicht Foto: Gouda bij Kaarslicht

De vrek Scrooge in De Koperen Knop

Zaterdag 15 december 2018 komt de bekende Engelse vrek Ebenezer Scrooge naar Hardinxveld-Giessendam. De Amsterdammer Marinus den Oudsten vertolkt die middag A Christmas Carol in het museum. Deze allegorie over de oude verbitterde vrek en zijn dromen op kerstavond is een van de bekendere verhalen van de kersttijd. Het verhaal zal met een korte pauze in totaal ruim een uur duren. Kaarten à € 7,50 per persoon (inclusief entree museum) kunt u reserveren op 0184-611366, in het museum en per e-mail koperen-knop@koperenknop.nl. Het adres van Museum De Koperen Knop is Binnendams 6, Hardinxveld-Giessendam. Meer informatie: www.koperenknop.nl Foto: Scrooge in De Koperen Knop

Lezing & Workshop: Cultuur van Staphorst

Op dinsdagmiddag 11 december 2018 verzorgt Alie van Lopik in Museum De Koperen Knop een middag over de bijzondere cultuurhistorie van Staphorst. Dat is meer dan de opvallende klederdrachten die nog altijd zo’n 400 vrouwen dagelijks dragen. Na de lezing kunt u zelf aan de slag met stipwerk en kunt u met speciale verf een kerstbal of een bordje versieren. De middag begint om 13.00 uur en de kosten zijn € 7,50 p.p. inclusief entree museum, materiaal workshop en koffie of thee. Aanmelden per telefoon 0184-611366, in het museum of per e-mail koperenknop@koperenknop.nl. Het adres is Binnendams 6, Hardinxveld-Giessendam. Meer informatie: www.koperenknop.nl Foto: Jonge vrouwen in Staphorst

Minicursus tuinvogels bij IVN IJssel en Gouwe

Op 12 en 15 december organiseert IVN IJssel en Gouwe een minicursus ‘Tuinvogels voor beginnende vogelaars, De theorieavond 12 december is van 20.00-22.00 uur in het infocentrum aan het Heempad, gelegen tussen de Bloemendaalseweg en de Ridder van Catsweg en een excursie op 15 december, 14.00-16.00 uur in de tuin van Jan Lourier te Hazerswoude-dorp. Aanmelden bij Jan Uilenbroek: j.uilenbroek@hccnet.nl. Kosten 10 euro. De cursus is nadrukkelijk bedoeld voor beginnende vogelaars die willen weten welke vogels in hun tuin kunnen voorkomen.
Foto: Roodborstje IVN IJssel en Gouwe

Goudestein: Kerstconcert door Barok langs de Vecht

Op zondagmiddag 16 december 2018 organiseert het Vechtstreekmuseum een uniek kerstconcert in de buitenplaats Goudestein door 'Barok langs de Vecht'. Dit is inclusief rondleiding met gids langs de historische kamers en kunstwerken. Het museum is er samen met het ensemble Barok langs de Vecht in geslaagd een echt kerstprogramma samen te stellen met bekende stukken. Het concert vindt plaats in de trouwzaal van Goudestein en begint om 13:30. De kosten voor dit arrangement bedragen € 15,00 p.p. Het arrangement is alleen te boeken via de website www.vechtstreekmuseum.nl. Het aantal plaatsen in de trouwzaal is beperkt dus tijdig boeken wordt geadviseerd. Foto: Kerstconcert in Goudestein

De wonderlijke wereld van Middeleeuwse relieken

Op 10 december organiseert de Stichts-Hollandse Historische Vereniging een lezing rond de fascinerende relieken uit de Middeleeuwen. Men dichtte ze bovennatuurlijke kracht toe en in feite vertegenwoordigden ze de aanwezigheid van heilige zelf, die daardoor een belangrijke functie in de maatschappij had als beschermer tegen ziekte, onrecht, geweld en natuurrampen. Hoe zijn relieken ontstaan, wat betekenden ze toen voor de gelovigen en hoe kijken we nu aan tegen deze bijzondere (kunst)voorwerpen? Iedereen is van harte welkom op maandag 10 december aanstaande, om 20.00 uur in De Dam, Wilhelminaweg 79, Woerden. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Foto: De reliek van St Fursa – fotocollectie Marianna Fursa

Gouda bij Kaarslicht bij Museum Gouda

Ook dit jaar neemt Museum Gouda volop deel aan Gouda bij Kaarslicht. Tijdens dit grote winterevenement op 14 december is het museum van 11.00 tot 21.00 uur gratis te bezoeken. Tot 17.00 uur zijn alle zalen geopend en worden doorlopend verhalen verteld bij de stadmaquette. Na 17.00 uur kunnen bezoekers de tentoonstellingen Van Gauguin tot Toorop en Vrouwen van Museum Gouda bekijken en zijn de belangrijkste museumzalen open. Vanaf het einde van de middag treden er bovendien diverse koren op in het museum. Kijk op de website voor meer informatie over het programma van Museum Gouda: www.museumgouda.nl Foto: Stadsmaquette Gouda in Museum Gouda

Meer uitjes?

Op de Groene Hart portal treft u steeds meer informatie aan over alles wat met het Groene Hart te maken heeft en er te beleven is. Op de Kunst & Cultuur pagina staan de musea en exposities, in de agenda overige activiteiten. Daarnaast is er nog veel meer te ontdekken met vaak prachtige foto's van Trudelies de Graaf, ook de wisselende foto bovenaan de Flits zijn van haar. Neem eens een kijkje op Groene Hart portal

Tip van de Week

‘Nijenrode op Ooghoogte’

tot en met 13 januari 2019

MAARSSEN, Verchstreekmuseum
www.vechtstreekmuseum.nl

Archeon
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Archeon
www.archeon.nl

Avifauna
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Vogelpark Avifauna
www.avifauna.nl

Tentoonstelling: ‘De streek in beeld’
tot en met 26 januari 2019

BLESKENSGRAAF, Historisch Museum Het Voorhuis
www.binnenwaard.nl

Kaasmuseum Bodegraven
Vanaf 19 januari weer open

BODEGRAVEN, Kaasmuseum
www.kaasmuseum.org

Boomkwekerijmuseum
Permanente expositie

BOSKOOP, Boomkwekerijmuseum
www.boomkwekerijmuseum.nl

De kleine winkelier
tot en met 29 december 2018

GIESSENBURG, Museum 't Reghthuys
www.museumhetreghthuys.nl

Expositie: de smaak te pakken, voedsel in & als kunst’
tot en met 10 maart 2019

GORINCHEM, Gorcums Museum
www.gorcumsmuseum.nl

Keramiek van Theo Colenbrander
tot en met 2 juni 2019

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

 

Vrouwen van Museum Gouda, Hedy d’Ancona kiest
tot en met 27 januari 2019

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Mode in Zwart Wit in de Koperen Knop
Van 14 december 2018 tot en met 23 februari 2019

HARDINXVELD-GIESSENDAM, Museum De Koperen Knop
www.koperenknop.nl

Streekmuseum Krimpenerwaard

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Streekmuseum Krimpenerwaard
www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Kind en Ik
9 december 2018 tot en met 19 januari 2019

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Ontmoetingscentrum de Tuyter
tuyter.nl

Glassworks – Drie solo’s van glas
14 december 2018 tot en met 7 april 2019

LEERDAM, Nationaal Glasmuseum
www.nationaalglasmuseum.nl

‘Nijenrode op Ooghoogte’ in Vechtstreekmuseum
tot en met 13 januari 2019

MAARSSEN, Verchstreekmuseum
                         www.vechtstreekmuseum.nl

Historische Kring Nieuwpoort
Open op donderdagen van 10.00 – 16.00 uur

NIEUWPOORT, Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort
historischekringnieuwpoort.nl 

Stadsmuseum Oudewater

OUDEWATER, Stadsmuseum
stadsmuseum-oudewater

Streekmuseum Reeuwijk
vanaf eind maart 2019 weer open

REEUWIJK, Streekmuseum Reeuwijk
                         www.streekmuseumreeuwijk.nl

Kruideniersartikelen
permanente tentoonstelling

UTRECHT, Museum Kruideniersbedrijf
www.kruideniersmuseum.nl

Schilders & Drukkers 
tot en met 13 januari 2019

WOERDEN, Stadsmuseum
www.stadsmuseumwoerden.nl

Verlicht MIJ. Nachtlandschappen
1 december 2018
tot en met 24 februari 2019

IJSSELSTEIN, Museum IJsselstein
www.museumijsselstein.nl

---

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Patrick van Leeuwen
projectsecretaris Stichting Groene Hart

flits@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website