Studiekeuzedatabase Bijblijver
april 2014
 
Release Studiekeuzedatabase april 2014
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 14.3) is beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 • Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 21 maart.
 • De opleidingsinformatie die door instellingen wordt aangeleverd, is vernieuwd.
 • De instroom en inschrijvingen in het hbo met peildatum 2013 zijn verwerkt.
 • Omdat oude havo- en vwo-profielen niet langer directe toegang geven tot het hoger onderwijs is deze vooropleidingeis uit de database verwijderd.
Lees meer over de release van april 2014.

De nieuwe gegevens zijn voor studiezoekers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de Studiekeuzedatabase Online of via de Studiekeuzedatabase Access.

Aanleveren data voor release mei: uiterlijk 24 april 2014
De eerstvolgende release vindt plaats op 22 mei in verband met het bekendmaken van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête. Voor deze release kunt u nog wijzigingen aanleveren, tot uiterlijk 24 april a.s. Wijzigingen die ná deze datum (maar uiterlijk 22 mei) binnenkomen, worden meegenomen in de release van juni.

De volgende wijzigingen worden op verzoek van de instelling door ons handmatig aangepast:

Opleidingsfactsheet:

 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Studiefactsheet:
 • Opleidingsbeschrijving
 • Beroepen
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
U kunt bovenstaande wijzigingen doorgeven via het contactformulier.
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 24 april 2014 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van 22 mei 2014.
 
Accreditatiegegevens op Studiekeuze123.nl
Door een hapering in de informatielevering was het de afgelopen periode helaas niet mogelijk om de accreditatiegegevens up-to-date te houden. Dat had tot gevolg dat er soms verouderde links op Studiekeuze123.nl stonden. De verouderde links zijn inmiddels verwijderd.

Als er van een opleiding geen accreditatiegegevens bij ons bekend zijn, worden bezoekers nu doorverwezen naar de site van de NVAO. Inmiddels komt de informatiestroom weer op gang en per eind juni zullen de accreditatiegegevens op de site van Studiekeuze123 weer up to date zijn.

42.7% van de opleidingen toont informatie over studiekeuzecheck op Studiekeuze123.nl
Op dit moment toont 42.7% van alle bacheloropleidingen informatie over de studiekeuzecheck op Studiekeuze123.nl. Een aantal instellingen heeft massaal gehoor geven aan onze oproep om de informatie aan te leveren, waarvoor dank!

Wilt u weten hoeveel uw instelling al ingevuld heeft? Bekijk dan de factsheet.

De studiekeuzecheck krijgt volop aandacht in de media. Ook op Studiekeuze123.nl wordt gezocht naar informatie over de check. Daarom roepen we u nogmaals op om alle opleidingen zo volledig mogelijk te voorzien van informatie over de studiekeuzecheck!

Tips voor invullen:
 • Wees specifiek, verwijs naar de informatie over de betreffende opleiding en de studiekeuzcheck. Algemene informatie over de studiekeuzecheck is veel minder informatief voor de studiekiezer.
 • Nadat u in Hodex of het Studiekeuze Webformulier informatie heeft ingevuld, raden wij u aan de volgende dag te controleren hoe de informatie op de website Studiekeuze123.nl wordt getoond. Hiermee voorkomt u eventuele (opmaak)foutjes.
 • Houd er rekening mee dat alles wat u invult, wordt weergegeven als platte tekst; bold en cursief zijn soms wel zichtbaar in het invulscherm, maar worden niet op de site getoond.
 • Bekijk de handleiding.
De periode waarin de studiekeuzecheck door instellingen wordt aangeboden, wordt inmiddels ook op Studiekeuze123.nl getoond.
 
Minister opent Studiekeuzeconferentie 'De keus van tegenwoordig' op 22 mei 2014
 
De minister van Onderwijs Jet Bussemaker opent (o.v.b.) op 22 mei a.s. de Studiekeuzeconferentie 'De keus van tegenwoordig'. De conferentie heeft dit jaar een speciaal tintje omdat Stichting Studiekeuze123 vijf jaar bestaat!

Het programma van de conferentie is inmiddels bekend!
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen.

Keynote sprekers
Paul de Rook, bestuurder van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) in 2007-2008 en oud-bestuurslid van Studiekeuze123, stond aan de wieg van beleids-/wetswijzigingen die nu realiteit zijn. Van een afstand blikt hij terug op de plannen van toen en kijkt hij naar de toekomst.

Ionica Smeets, wetenschapsjournalist en wiskundige, bekend van haar columns en blog onder de naam 'Wiskundemeisje' en van het tv-programma Eureka, geeft op de conferentie een inspirerende lezing. Zij zal ons op een verfrissende, maar ook kritische manier naar (studiekeuze)cijfers leren kijken!

Op de conferentie kunt u in twee rondes kiezen uit diverse sessies. Een greep uit sessies:

•    Wat levert de studiekeuzecheck op?
•    Van mbo naar hbo
•    Facebook als hulpmiddel bij LOB
•    Beroepskeuze en studiewens
•    Zijn brede bachelors de oplossing voor keuzestress?

Een volledig overzicht van het programma vindt u op www.studiekeuzeconferentie.nl.
Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.

Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.

Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.