Coronavirus HDC, Update 6
Beste leerlingen, medewerkers en ouders  
 
Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.
 
De algemene richtlijnen zijn:
  • Vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen, zeker in gesloten ruimten.
  • Verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.
 
Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.   
 
Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?
 
Als basisprincipe geldt:
  • Volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden we uit de school.
  • We beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.
 
De komende dagen zullen we bekijken welke activiteiten we omwille van de voorzichtigheid schrappen of uitstellen.
 
 
Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  
 
De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen. De overheid schrijft wel een nieuwe preventieve maatregel voor:
  • Lokalen regelmatig verluchten
 
Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  
 
Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  
  • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
  • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten, heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.
 
Wat kan je als ouder doen?  
Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 
  • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
  • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 
 
Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  
 
Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders  
 
 
 Meer informatie?  
 
Vriendelijke groeten
Frank Baeyens, directeur
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer frank.baeyens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be