Nieuwsbrief, Platform Wiskunde Nederland, februari 2023
ENGLISH VERSION IN SECOND HALF OF THIS NEWSLETTER
Math4NL: recente ontwikkelingen
Het door PWN en de commissie Innovatie in 2022 gestarte initiatief Math4NL: bruggen naar de maatschapppij is in 2022 verder vorm gegeven door een Oprichtingsbestuur. Inmiddels staan zaken op de rails, er is een netwerk van contactpersonen bij alle universiteiten en Hbo’s, er zijn vertaalsessies geweest met een aantal bedrijven en in november 2022 was er een succesvol Math4NL Community Event in de Inktpot te Utrecht. Eind januari werd de jaarlijkse Studygroup Wiskunde met de Industrie (SWI) gehouden te Groningen.
 
Op 21 februari draagt het Oprichtingsbestuur het stokje over aan een nieuw bestuur bestaande uit Vivi Rottschäfer (voorzitter), Alessandro Di Bucchianico, John Poppelaars en Sanjai Ramawadh. Daarnaast worden momenteel ook gesprekken gevoerd met kandidaten voor de positie van meewerkend directeur, de hoop is dat deze spoedig aangesteld kan worden. Math4NL organiseert ook de speed dating met bedrijven tijdens NMC 2023.
Alle informatie over Math4NL is te vinden op https://www.math4nl.nl/
KWG Wintersymposium
Op zaterdag 14 januari werd in het Utrechtse Academiegebouw het traditionele KWG Wintersymposium gehouden, ditmaal met als thema ‘’De wiskunde achter de kunstmatige intelligentie’’. Niemand minder dan Max Welling verzorgde de eerste lezing met mooie en indrukwekkende voorbeelden van de rol die wiskunde speelt binnen de kunstmatige intelligentie, zowel in beeldverwerking als in simulaties.
 
 
Ook de andere voordrachten gingen dieper in op allerlei aspecten, waarbij vrijwel elke spreker even zijn licht liet schijnen op de veel in het nieuws zijnde ChatGPT applicatie. Daar is aardig wat op aan te merken, bleek uit de voorbeelden die de sprekers toonden.
De bijeenkomst werd druk bezocht, zo’n 120 deelnemers, met ook veel bekende wiskundigen.
 
OPROEP: Het zou fijn zijn als nog meer jonge mensen de weg weten te vinden naar dit wintersymposium, altijd op de 2e zaterdag in januari. Naast de mooie lezingen en de goed verzorgde catering wareer ook veel stands van organisaties zoals ‘’Vierkant voor wiskunde’’, ‘’Ars et Mathesis’’, uitgeverij Epsilon en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.
NMC 2023 Poster sessie en wedstrijd
Op de webpagina van NMC 2023 is te zien dat er een oproep voor posters voor promovendi openstaat: https://mathematischcongres.nl/
 
Uitnodiging aan alle promovendi in de wiskunde in Nederland
 
Tijdens het komende Nederlands Mathematisch Congres (NMC 2023, Utrecht, 11-12 april 2023) wordt een postersessie georganiseerd voor alle promovendi in de wiskunde in Nederland. De postersessie zal een competitief karakter hebben. Een jury zal de posters beoordelen en drie prijzen uitreiken: 300, 200 en 100 € voor de beste, één-na-beste en één-na-beste poster. De prijzen worden uitgereikt tijdens de slotceremonie van NMC 2023. De deadline voor het indienen van posters is 13 maart 2023.
Klik hier voor meer informatie.

Leve de Wiskunde congres op 21 april voor docenten en leerlingen
Op 21 april a.s. vindt de nieuwe editie van Leve de Wiskunde plaats, waar wetenschappers vertellen over de laatste stand van zaken uit hun wiskundig onderzoek.
 
Het congres is dit jaar weer live op de gebruikelijke locatie: bij de Universiteit van Amsterdam op het Science Park. Docenten (Havo/VWO) krijgen boeiende contexten voor in de les aangereikt, kunnen collega's ontmoeten en zijn aan het eind weer up-to-date binnen hun vakgebied. Voor leerlingen (VWO-5 en -6) is het erg interessant om het Science Park te bezoeken en in collegezalen lezingen te volgen. Daarbij komen ze ook in contact met wetenschappers.
Meer informatie en inschrijving: https://www.betapartners.nl/leve-de-wiskunde/
 
Stieltjes Prijs academisch jaar 2021-2022 : jury rapport
De jury bestaande uit Erik van den Ban (UU), Odo Diekmann (UU, voorzitter), Aernout van Enter (RUG), Sara van de Geer (ETH Zürich), Frans Oort (UU), Marc Uetz (UT) en Kees Vuik(TUD), met assistentie van Marieke Kranenburg (UvA, secretaris) heeft in totaal 74 proefschriftenbeoordeeld.  Op donderdag 8 december 2022 kwam de jury bijeen en zijn zowel Sophie Huiberts als Freek Witteveen voorgedragen als winnaars van de Stieltjes Prijs 2021-2022.
Lees hier het hele jury rapport.
 
Sophie Huiberts and Freek Witteveen, winners of the Stieltjes Award 2021-2022
 
Masterclass: netwerken en algoritmen
Volgens de traditie van de afgelopen vijf jaar organiseert het onderzoeksprogramma NETWORKS ook dit jaar een tweedaagse masterclass over de wiskunde achter netwerken en algoritmen. De masterclass wordt twee keer georganiseerd, namelijk één keer in Eindhoven (dinsdag 28 februari en donderdag 2 maart) en één keer in Amsterdam (dinsdag 4 en donderdag 6 april). De masterclass staat open voor alle scholieren VWO5 en VWO6 uit Nederland! Geïnteresseerd in state of the art wiskunde? Dan is deze masterclass wat voor jou!
SIAM CSE 2023 en publieksavond
Van 26 februari tot en met 3 maart wordt in de RAI te Amsterdam de SIAM CSE 2023 conferentie georganiseerd, de grootste wiskunde-conferentie ooit in Nederland met zo’n 2200 deelnemers. We willen deze gelegenheid gebruiken om ook het grote publiek de kracht van wiskunde te tonen en de vele toepassingen, en dan met name op het gebied van klimaatverandering en energietransitie. Daarom is er op 1 maart van 20.00-22.00 uur een zestal korte voordrachten. De avond wordt geleid door een bekend wetenschapsjournalist, en afgesloten door Alexander Rinnooy Kan met mooie en ongetwijfeld wijze woorden over het nut van wiskunde voor de maatschappij.
 
De avond zal breed worden geadverteerd in Amsterdam middels billboards en posters in de stad en langs metrolijnen. Ook zal het evenement op de ANP Nieuwsagenda worden geplaatst, en er zal een persbericht verschijnen in de week voor het publieksevenement. Vertel het uw familie en vrienden, zodat we op een hoge opkomst kunnen rekenen op 1 maart. Meer informatie is te vinden via onderstaande QR code:
 
 
Summer School Science Communication
Vanuit Science Communication and Society organiseren we dit jaar alweer voor de vijfde keer een Summer School Science Communication voor PhDs, postdocs en andere jonge onderzoekers. Dit jaar nodigen we alle disciplines in de wetenschap uit deel te nemen, inclusief sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en geesteswetenschappen. 
Klik hier voor de volledige aankondiging.
 
IMAGINARY tentoonstelling vervolgt zijn rondreis
Na een korte winterpauze vervolgt de Imaginary tentoonstelling zijn rondreis door Nederland (en ook Vlaanderen). Op 14 februari is de feestelijke opening van Imaginary aan de TU Eindhoven, en daar zal de tentoonstelling te zien zijn tot en met 2 maart. Er zijn wat extra ingrediënten toegevoegd. Enerzijds heeft Ars en Mathesis (website) de lokale Eindhovense kunstenaar Ralf Jacobs gevraagd zijn werk ten toon te stellen. Anderzijds zullen er op 16 en 28 februari uitvoeringen te zien zijn van Lehmer’s Dance, een samenwerking van choreografe Roos van Berkel en Eindhovens wiskundige Tom Verhoeff. Na Eindhoven zal de tentoonstelling te zien zijn in Amsterdam (april), Groningen (mei) en Maastricht (juni/juli). Alle informatie is te vinden op de centrale website https://www.imaginarymaths.nl, waar ook referenties op staan naar de lokale websites.
 
Vakantiecursus voor wiskundeleraren 2023
Kom naar de vakantiecursus voor wiskundeleraren (VC 2023)
“Priemgetallen”
 (Antwerpen 25-26 augustus, Amsterdam 1-2 september)
 
Zoals ieder jaar organiseert Platform Wiskunde Nederland ook in 2023 weer een vakantiecursus voor wiskundeleraren (maar ook voor aankomend wiskundeleraren en andere belangstellenden), om even ‘’bij te tanken’’ en met collega’s uit het hele land gezellig te lunchen en dineren. Dit jaar is de hoofddocent Frits Beukers. Gastdocenten zijn Roland van der Veen en Benne de Weger.
 
Deze cursus is geheel gewijd aan de wereld van de priemgetallen, waarvan we hier de eerste 50 opschrijven:
 
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61,  67, 71, 73,
79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137,   139, 149, 151, 157,
163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211,   223, 227, 229, ....

Door de eeuwen heen heeft deze oneindig doorlopende rij de nieuwsgierigheid gewekt van wiskundigen, zowel professioneel als liefhebber, die geprobeerd hebben om er patronen in te ontdekken. Helaas tevergeefs. Ook andere klassieke vragen zijn tot nu toe onopgelost. Zoals de vraag of ieder even getal
4 te schrijven is als som van twee priemgetallen (Goldbach vermoeden).
Of de vraag of er oneindig veel paren priemgetallen van de vorm n, n + 2 bestaan (priemtweeling vermoeden). Ondanks deze weerbarstigheid van het onderwerp priemgetallen is er de afgelopen tweehonderd toch langzaam maar zeker vooruitgang geboekt in onze kennis. Zeker de afgelopen twee decennia zijn we getuige geweest van ontwikkelingen die we lange tijd niet voor mogelijk hadden gehouden. Zoals het werk van Yitang Zhang uit 2014 dat een heel eind richting priemtweeling vermoeden gaat, of het werk van Terence Tao en Ben Green uit 2004 dat aantoont dat de rij priemgetallen rekenkundige rijen van willekeurige lengte bevat.
Een bijzondere ontwikkeling uit 1859 is de vondst van Bernhard Riemann dat de globale verdeling van de priemgetallen gedicteerd wordt door de nulpunten van een complexe functie, de zogenaamde Riemann zeta-functie. Deze vondst is inspiratie geweest voor de titel van het meeslepend geschreven boek ’Music of the Primes’ van Marcus du Sautoy.
In deze cursus geven we een overzicht van wat de grote vragen op priem- getalgebied zijn en wat de belangrijke resultaten zijn. Veel recente vereisen
geavanceerde technieken waar wij niet op in zullen gaan. Wel besteden we expliciet aandacht aan resultaten die met middelbare schoolmethoden aan- gepakt kunnen worden. En we kijken naar vragen als ’wat is het grootst bekende priemgetal?’ of ’hoe test je of een gegeven getal van 1000 cijfers een priemgetal is of niet’. Tenslotte gaan we in op die geheimzinnige zeta-functie van Riemann die de globale verdeling van de priemgetallen beheerst.
 
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de VC 2023. Aanmelden is mogelijk via  www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus, voor additionele vragen kunt u een mail sturen naar:  vakantiecursus@platformwiskunde.nl
Wiskunde is leuk, we worden erdoor omringd!
 

Op 13 februari verscheen er een interview in NRC met Caoimhe Rooney. Zij is wiskundige bij NASA en zet zich in om de man-vrouwbalans in haar vak te verbeteren.
 
Op woensdagavond 1 maart is Caoimhe Rooney een van de sprekers tijdens de gratis toegankelijke publieksavond (20.00-22.00 uur) gedurende ‘SIAM CSE 2023’, een conferentie over computationele wetenschap en techniek die van 26 februari tot 3 maart plaatsvindt in de RAI te Amsterdam.
 
Lees hier het interview met Caoimhe Rooney in NRC.

Newsletter Dutch Platform for Mathematics, february 2023
Math4NL: recent developments
The Math4NL: bridges to society initiative launched by PWN and the Innovation Committee in 2022 was further shaped by a Founding Board in 2022. Meanwhile, things are on track, there is a network of contacts at all universities and HBOs, translation sessions have been held with a number of companies and in November 2022 there was a successful Math4NL Community Event at the Inktpot in Utrecht. End of January, the annual Studygroup Mathematics with Industry (SWI) was organized in Groningen.
On 21 February, the Founding Board will hand over the baton to a new board consisting of Vivi Rottschäfer (chairman), Alessandro Di Bucchianico, John Poppelaars and Sanjai Ramawadh. In addition, talks are currently being held with candidates for the position of associate director, the hope is that it can be appointed soon. Math4NL is also organising speed dating with companies during NMC 2023.
KWG Wintersymposium
On Saturday 14 January, the traditional KWG Winter Symposium was held in the Utrecht Academy Building, this time with the theme ''The mathematics behind artificial intelligence''. None other than Max Welling delivered the first lecture with beautiful and impressive examples of the role mathematics plays within artificial intelligence, both in image processing and simulations.
 
 
The other lectures also delved into all sorts of aspects, with almost every speaker briefly shining a light on the much in the news ChatGPT application. There is quite a lot to say about that, as the examples shown by the speakers showed.
The meeting was well attended, some 120 participants, including many well-known mathematicians.
 
CALL: It would be nice if even more young people could find their way to this winter symposium, always on the 2nd Saturday in January. Besides the nice lectures and the well catered catering, there were also many stands of organisations such as ''Vierkant voor wiskunde'', ''Ars et Mathesis'', publisher Epsilon and the Dutch Association of Teachers of Mathematics.
NMC 2023 Poster session and contest
The NMC 2023 webpage shows that a call for posters for PhD students is open: https://mathematischcongres.nl/
 
Invitation to all PhD students in mathematics in the Netherlands
 
During the upcoming Dutch Mathematical Congress (NMC 2023, Utrecht, 11-12 April 2023), a poster session will be organised for all PhD students in mathematics in the Netherlands. The poster session will have a competitive character. A jury will judge the posters and award three prizes: 300, 200 and 100 € for the best, second-best and second-best poster. The prizes will be awarded during the closing ceremony of NMC 2023. The deadline for poster submissions is 13 March 2023.
Klick here fot more information.
Long Live Mathematics conference on 21 April for teachers and students
On 21 April next, the new edition of Long Live Mathematics will take place, where scientists will talk about the latest in their mathematical research.
 
This year, the conference is again live at its usual location: at the University of Amsterdam at Science Park. Teachers (Havo/VWO) are provided with fascinating contexts for their lessons, can meet colleagues and at the end are up to date within their field. For pupils (VWO-5 and -6) it is very interesting to visit the Science Park and attend lectures in lecture halls. In the process, they also come into contact with scientists.
More information and registration: https://www.betapartners.nl/leve-de-wiskunde/
 
 
Stieltjes Prize academic year 2021-2022 : jury report
The jury consisting of Erik van den Ban (UU), Odo Diekmann (UU, chairman), Aernout van Enter (RUG), Sara van de Geer (ETH Zurich), Frans Oort (UU), Marc Uetz (UT) and Kees Vuik (TUD), with assistance from Marieke Kranenburg (UvA, secretary) has a total of 74 dissertations reviewed.  On Thursday 8 December 2022, the jury met and both Sophie Huiberts and Freek Witteveen were nominated as winners of the Stieltjes Prize 2021-2022.Read the entire jury report here.
 
Sophie Huiberts and Freek Witteveen, winners of the Stieltjes Award 2021-2022
Masterclass: networks and algorithms
Following the tradition of the last five years, also this year the NETWORKS research program will be organizing a two-day masterclass on the mathematics behind networks and algorithms. The masterclass will be organized twice, namely once in Eindhoven (Tuesday 28th of February and Thursday 2nd of March) and once in Amsterdam (Tuesday 4th and Thursday 6th of April). The masterclass is open for all school students VWO5 and VWO6 from the Netherlands! Interested into state of the art mathematics? Then this masterclass is what you want!
SIAM CSE 2023 and public evening
From 26 February to 3 March, the SIAM CSE 2023 conference, the largest mathematics conference ever held in the Netherlands with some 2,200 participants, will be held in the RAI in Amsterdam. We want to use this opportunity to also show the general public the power of mathematics and its many applications, especially in the field of climate change and energy transition. Therefore, there will be six short lectures on 1 March from 20.00-22.00. The evening will be led by a well-known science journalist, and concluded by Alexander Rinnooy Kan with fine and undoubtedly wise words on the usefulness of mathematics for society.
 
 
The evening will be widely advertised in Amsterdam through billboards and posters in the city and along metro lines. The event will also be placed on the ANP News agenda, and a press release will be issued in the week before the public event. Please tell your family and friends so that we can count on a high turnout on March 1. More information can be found via the QR code below:
 
Summer School Science Communication
From Science Communication and Society, we are organising a Science Communication Summer School for PhDs, postdocs and other young researchers for the fifth time this year. This year, we invite all disciplines in science to participate, including social sciences, natural sciences and humanities.
Click here for the full announcement.
 
IMAGINARY exhibition continues its journey
After a short winter break, the Imaginary exhibition continues its tour of the Netherlands (and also Flanders). On 14 February is the grand opening of Imaginary at TU Eindhoven, and there the exhibition will be on display until 2 March. Some extra ingredients have been added. On the one hand, Ars and Mathesis (website) has asked local Eindhoven artist Ralf Jacobs to exhibit his work. On the other hand, there will be performances of Lehmer's Dance, a collaboration of choreographer Roos van Berkel and Eindhoven mathematician Tom Verhoeff, on 16 and 28 February. After Eindhoven, the exhibition will be shown in Amsterdam (April), Groningen (May) and Maastricht (June/July). All information can be found on the central website https://www.imaginarymaths.nl, which also includes references to local websites.
 
Maths is fun, we are surrounded by it!
On 13 February, an interview appeared in NRC (a Dutch daily) with Caoimhe Rooney, She is a mathematician at NASA and is committed to improving the gender balance in her profession.
 
On Wednesday evening 1 March, Caoimhe Rooney will be one of the speakers at the free public evening (20:00-22:00) during 'SIAM CSE 2023', a conference on computational science and engineering taking place from 26 February to 3 March at the RAI in Amsterdam.
 
Read the interview with Caoimhe Rooney in NRC.
Vakantiecursus 2023 voor wiskundeleraren
Since this event will be held entirely in Dutch, we refer to the description above, in the Dutch version of this newsletter.
Platform Wiskunde Nederland, Science Park 123, kamer L013, 1098 XG Amsterdam