Voorwoord
Voorjaar! De dagen worden langer, de zon laat zich weer vaker zien, je voelt het aan de temperatuur. Het voorjaar komt eraan. De tijd van het jaar waarin het leven weer tot bloei komt en alles gaat groeien.
 
Dagelijks geven professionals in het samenwerkingsverband jongeren in onze regio de kans om te leren en zich te ontwikkelen, zodat ze tot bloei komen en groeien – letterlijk en figuurlijk.
 
De eerste weken van 2024 zijn voorbij. Er zijn mooie en bruisende plannen gemaakt om te zorgen dat we steeds beter worden in passend onderwijs voor elke jongere. Nu is het tijd voor vakantie, energie opdoen voor de uitvoer van deze plannen. 
 
Ik wens u veel leesplezier en alvast een prettige voorjaarsvakantie toe.
 
Hartelijke groet,
 
Barbara Gubbels
Directeur-bestuurder
Activiteiten voor jongeren in de voorjaarsvakantie

In de voorjaarsvakantie worden diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren in de regio Noord-Kennemerland. Klik hier voor het overzicht.
Aanmelden voor training Hoogbegaafdheid is nog mogelijk

De training Hoogbegaafdheid start op 26 februari en bestaat uit 4 bijeenkomsten. Voor inhoud van de training en aanmelden, klik hier.  
Maatwerk aanpak VSV via regeling Gewoon Doen

In het kader van de aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) is de regeling Gewoon Doen ook in de regio Noord-Kenemerland beschikbaar. Lees verder ...
Bezoek aan de Startklas PCC - ISK

In de Internationale Schakelklassen (ISK) bieden professionals onderwijs aan nieuwkomers jongeren. Wat is de Startklas en wat gebeurt daar? Lees verder ... 
 
Save the date - JongerenTop NHN 2024 - 11 april

De JongerenTop NHN is een unieke gelegenheid waar bestuurders, beleidsmakers, managers, teamleiders en professionals die met jeugd werken, samenkomen met jongeren. Klik hier voor meer informatie. 
 
Nieuwe subsidieregeling voor soepele overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Vanaf 14 februari kunnen scholen subsidie aanvragen bij het ministerie van OCW via de nieuwe regeling Verbinding po-vo. Klik hier voor meer informatie. 
 
Meer mogelijkheden om te experimenteren met inclusief onderwijs vanaf schooljaar 2024-2025

Het ministerie van OCW werkt aan een regeling waarmee scholen voor regulier en gespecialiseerd onderwijs intensiever kunnen samenwerken. Lees verder ...
Publicatie Aan de slag met schoolaanwezigheid - Steunpunt Passend Onderwijs

Steunpunt Passend Onderwijs heeft in deze publicatie een overzicht van aandachtspunten opgenomen. In de publicatie is informatie te vinden over inititiatieven in de regio Noord-Kennemerland. Lees verder ...
Netwerkplein 
Op ons netwerkplein delen we interessante en relevante informatie. Nog geen lid en wilt u graag uptodate blijven? Stuur een mail naar secretariaat@swvnk.nl onder vermelding van 'netwerkplein'. We zorgen voor een registratielink. 
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, 072-7920100