Nieuwsbrief maart 2018
                 Ruimte voor rituelen 
voor het markeren van belangrijke overgangsmomenten in je leven
                                   aanmelden voor nieuwsbrief
 
Ritueel rond  herdenking van een dierbare
Tijdens een reis naar Chartres heb ik ze ontmoet: een leraarsechtpaar dat heel bewust in het leven staat. Het lopen van het labyrint had hen geraakt en de afgelopen twee jaar liepen ze bij een vriendin op de deel van haar boerderij een labyrint om het nieuwe jaar in te luiden.
Een maand later ging hij plotseling over de drempel.
De uitvaartceremonie toonde op hoeveel terreinen deze man actief was geweest en hoeveel mensen betrokken waren bij zijn leven.
Enige maanden later nam zijn vrouw contact met me op.
Ze wilde nog eens in kleine kring met haar naaste familie en vriendin een labyrint lopen om zijn overlijden/heengaan een plek te kunnen geven. Dat werd een intieme dag die aan het einde van de middag eindigde  met het lopen van een labyrint op het strand.
Op de dag zelf was het de vraag of het door kon gaan vanwege de regenvoorspellingen. Wonder boven wonder bleef het droog en zelfs de zon liet zich zien, alsof hij van de andere kant een handje meewerkte.
Vroeg in de avond ontmoetten we elkaar aan de vloedlijn. De zon stond laag en er heerste een serene rust die zeldzaam is op die plek.
Een schare vogels omlijstte de zeezijde van het labyrint.
Een door hem gemaakt Boeddhabeeld werd op het kruispunt in het labyrint gezet.
We oefenden even de pelgrimspas omdat hij het labyrint in Chartres ook op die wijze had gelopen.
En toen betrad ieder op zijn/haar eigen moment het labyrint en liet al lopend herinneringen bovenkomen. In het centrum van het labyrint en onderweg vonden ontmoetingen en omhelzingen plaats, terwijl ieder op eigen wijze dit proces doorvoelde.
Langzaam veranderde het weer en toen de laatste het labyrint uitliep, barstte de lang voorspelde regen los.
Alsof er werd aangegeven: nu is het genoeg, je mag verder, de toekomst wacht. 

Agenda
: klik website

Mijn website is vernieuwd!!!
Met gerichte en geduldige ondersteuning van Petra Feddema kan ik nu beter updates, informatie en foto's delen. Veel dank daarvoor Petra!
 
Rode tent/vrouwencirkel: Een avond delen, stilte, muziek en meditatie do avond 15 maart, 19.30 uur, Cyclaamstraat 14, Den Haag (volgende is maandag 16 april) graag aanmelden  info
Lente equinox viering: Vier de overgang van winter naar lente met drum en zang rond het vuur in de tipi. We doen een klein ritueel om deze overgang te markeren. 19.30 tot 22 uur, meerijden vanuit Den Haag is mogelijk. Zwartendijk 11 in Monster info klik hier 
Labyrintloop aan de vloedlijn, di 27 maart 19.30 uur, info
Vrouwenreis naar Chartres van 24 t/m 28 april. De Reis is VOL. Heb je interesse, stuur me vrijblijvend een mail, je kan op de wachtlijst. info 
Reis naar Exsternsteine: 6 t/m 9 juni: Zijn en zingen rond en bij een miljoenen jaren oude steenformatie, en bij meer mooie plekken. Nog 3 plaatsen. Heb je interesse, stuur me een mail.   info
 
Bijzondere vermeldingen:  
Op mijn Blog kan je lezen over mijn vragen rond orgaandonatie
Boekentip: Orgaandonatie door Hans Stolp
Op vrijdag 17 maart vindt het volgende congres plaats: Samen-werken aan een nieuwe samenleving vanuit spiritualiteit, vrijheid en liefde op initiatief van Daniëlle van Dijk, waar boeiende sprekers te horen zijn en ruimte is voor uitwisseling van ideeën en initiatieven. info
Een week later vindt er nog iets bijzonders plaats: Marko Pogacnik is dan in Nederland, waar hij een voordracht geeft en in het weekend een 'vredeswerkplaats' onder zijn leiding. info
Tot slot: een ontroerend filmpje over een condor die zijn redder komt bedanken info
 

Wil jij een bepaald moment in je leven extra aandacht geven of een bepaalde periode afsluiten om zo ruimte te maken voor het in vrijheid kunnen vormgeven van nieuwe plannen? Bel of mail me dan.
Ruimte voor Rituelen, www.ruimtevoorrituelen.nl