Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Nieuws Maart 2015
Beste ,
Actie voor La Libertad geslaagd!
 
         
    Burgemeester Joosten geeft om 9 uur de aftrap       Collectanten voor het Glazenhuis van Optimaal FM
                                               
Vrijdag 19 december was de afsluiting van de najaarsactie ‘Doetinchem-La Libertad: stedenband werkt door!’  De actie heeft € 18.455,27 opgebracht. Het voorlopige eindbedrag werd even voor 21.00 uur bekendgemaakt door locoburgemeester Peter Drenth.
Het geld werd bijeengebracht met diverse acties. Zo liepen vrijwilligers van DOS in de stad met collectebussen. Andere acties waren er van het Graafschap College dat studenten de opdracht had gegeven om telefonisch radiospotjes te verkopen voor de actie. Leerlingen van de Jan Ligthartschool uit Zelhem kregen 5 euro die ze door investeren moesten zien te vermeerderen. De winst was voor het goede doel. Ambtenaren van de gemeente Doetinchem fietsten ruim € 700 bij elkaar. Het Metzo College doneerde de opbrengst van de WK-voetbalpool. En DOS verkocht vogeltjes die de stedenband tussen Doetinchem en La Libertad, de stad waarvoor DOS actief is, symboliseren. Medewerkers van waterschap Rijn en IJssel vonden een vogeltje in het kerstpakket. Daarnaast zijn er de vaste donateurs van DOS en inkomsten uit landelijke subsidieprogramma’s.

Het geld wordt gebruikt voor projecten in La Libertad. Zoals het beschermen van het stroomgebied van de rivier waar La Libertad haar drinkwater vandaan haalt. Maar ook het verbeteren van het drinkwaternet en de reiniging van het afvalwater. Ook (voortgezet) onderwijs en economische ontwikkeling zijn belangrijke thema’s, naast woningbouw en een tehuis voor ouderen.

Met een marathon radio-uitzending van Optimaal FM vanuit het stadhuis van Doetinchem sloot DOS de actie af. De dj’s werkten belangeloos mee. Gedurende de hele dag werden interviews met bekende en minder bekende Nederlanders uitgezonden, waaronder burgemeester Joosten en voormalig burgemeester Kaiser. Vanuit Nicaragua was er contact met Sergio Lazo, vicevoorzitter van de stedenbandorganisatie in La Libertad en met Stef Biemans. Voor het interview met Stef Biemans, lees hier.
 
Laatste missie van waterschap naar La Libertad
In januari 2015 vertrok een delegatie van Waterschap Rijn en IJssel naar Nicaragua in het kader van het project Schoon water voor La Libertad.

Een belangrijk element van deze missie betrof een waterconferentie in Managua. Deze conferentie is georganiseerd door de Dutch Water Authorities, waaraan ook het waterschap Rijn en IJssel deelneemt, en verschillende Nicaraguaanse partijen. Het waterproject in La Libertad geldt als voorbeeldproject. De waterexperts uit La Libertad verzorgden een sterke presentatie o.a. met behulp van een mooie maquette.
 
De eigenlijke missie stond vooral in het licht van de afbouw van de Nederlandse bemoeienis. Het project eindigde op 1 maart 2015, na een periode van acht jaar. Belangrijke onderdelen zijn de afwikkeling van de bedrijfsplannen met de boeren van de Rio San Miguel, de bouw van tien eco-latrines op de middelbare school en de cursus voor ambtenaren van de gemeentes en het drinkwaterbedrijf over een goede drinkwatervoorziening.
 
 
Speciaal aan deze missie was de deelname van dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel. Met het oog op de vraag hoe we als Nederlandse waterexperts verder gaan in Nicaragua, was zijn deelname aan de conferentie zeer waardevol. In La Libertad wachtte hem en de andere deelnemers aan de missie (Ellen Bollen-Weide en Arie Koster van WRIJ, Joost Jacobi van LeAF en Djura Prins) een hartverwarmend welkom.
In de korte tijd die er voor stond, presenteerden zowel de gemeente La Libertad als de boeren van de San Miguel een mooi programma, waarbij onze dijkgraaf ook nog eens tot ereburger van La Libertad werd verheven.
Voor een filmimpressie zie: http://youtu.be/L-AYZmRDmOs
Cathy Bouwens nieuw bestuurslid DOS
Mijn naam is Cathy Bouwens, 45 jaar, getrouwd met Hans en wij hebben 2 dochters. Ik woon bijna mijn hele leven al in de regio Doetinchem. In mijn jeugdjaren woonachtig geweest in wijk de Kruisberg, samen gaan wonen op de Huet en nu al weer 11 jaar woonachtig in Langerak. Na mijn middelbare school en MBO ben ik jaren werkzaam geweest als secretaresse bij verschillende bedrijven in Doetinchem e.o. Nu ben ik werkzaam als parttime commercieel medewerkster bij Van Zadelhoff Bouwelementen in Doetinchem. 
 
Als ik tijd over heb, zijn mijn hobby’s lezen, koken en sporten (spinning, skiën). Ik vervul een bestuursfunctie als secretaresse van Stichting Carnaval Leutekum bij de plaatselijke carnavalsvereniging, De Umdraeyers.
 
Sinds de verkiezingen in maart 2014 ben ik gekozen als raadslid voor het CDA. Al jaren heeft (lokale) politiek mijn interesse. Maar het werd tijd om er ‘handen en voeten’ aan te geven. Politiek is voor mij: horizon verruimen, op stedelijk en groen vlak meedenken en problemen proberen op te lossen. Een bijdrage leveren aan de samenleving. En die samenleving is inwoners ontmoeten en spreken. Bij die samenleving hoort ook ontwikkelingswerk. Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) vraagt iedere 4 jaar een belangstellende uit de gemeenteraad. Bestuursvergaderingen worden bijgewoond om zo de rest van de leden van de gemeenteraad op de hoogte te brengen van de activiteiten van DOS. Dat leek mij wel wat.
 
Het is erg leuk om met enthousiaste vrijwilligers samen
te werken die staan voor DOS. Met hun knowhow uit werkzaamheden, werkverleden en interesses is het mooi om de projecten zien te ontwikkelen en uitgevoerd te worden. Met als doel de bewoners van La Libertad op weg te helpen en om het uiteindelijk zelfstandig voor te zetten. Ik hoop mijn steentje hieraan bij te kunnen dragen.
Lopende projecten in het kader van Caminando Juntos
Hivos verdubbelt de bedragen die door Doetinchem beschikbaar worden gesteld

Beroepsonderwijs

             
 
Eind 2014 hebben de gemeente Doetinchem en DOS een contract ondertekend voor enkele tweejarige vakopleidingen in La Libertad: Veterinario (veelteelt) en Mecanica Automotriz (automonteur), enkele eenjarige opleidingen: Topografía (topografie) en Enfermería (verpleegkunde), en een aantal korte cursussen: Belleza (schoonheidsspecialiste), Panadería y pastelería (bakker en taartenmaker), Electricidad residencial (elektriciteit in woonomgeving), Soldadura (lassen), Ebanistería (timmerwerk), Albañilería (metselwerk) en Repostería y decoración (banketbakker en decoratie). Doetinchem heeft daarvoor € 25.360 beschikbaar gesteld.

Toerisme
Ook de volgende fase van een project ter bevordering van het toerisme in La Libertad is van start gegaan. In deze fase ligt de focus op het ontwikkelen en versterken van concurrerende toeristische producten. Het is een samenwerkingsproject tussen drie gemeenten in de provincie Chontales: La Libertad, San Pedro de Lóvago en El Rama. Voor La Libertad komt de nadruk te liggen op een toeristisch circuit rond de traditionele goudwinning. Verder gaat het om bedrijfsbeheer bij toeristische ondernemers en versterking van de gemeente met betrekking tot toerisme. Voor deze tweede fase heeft Doetinchem € 20.000 beschikbaar gesteld.
 
           
 
 
Alle kinderen naar school
Voor het programma 2015 is de bijdrage van Doetinchem € 12.500. Daarvan krijgen 300 kinderen een rugzakje met schoolspullen, worden 7 scholen gerenoveerd en 200 schoolbanken gerepareerd.
Een deel wordt gebruikt voor de training van docenten en een bewustwordingsprogramma voor ouders. Op 20 schooltjes  wordt  geld ingezet voor voorbereidend beroepsonderwijs (moestuinen, elektrotechniek, houtbewerking en naailes). Op 20 scholen worden 100 didactische spelen gedistribueerd. Kinderen die risico lopen voortijdig de school te verlaten, krijgen extra begeleiding.
 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010