Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Vanmorgen heb ik gebeden voor een bemoedigende boodschap om door te mogen geven.
In een profetische beleving kwamen onderstaande woorden door. Toets de boodschap in je hart en ontvang het met je geest.
 
Lieve geliefd kind van God,
 
Je kunt veel meer dan je denkt. Je bent veel mooier, krachtiger, wijzer en heiliger dan jij jezelf ziet.
Durf je controle los te laten, je angst en je klein denken, je rekenen met beperkingen en tekort en durf je te verbinden met Mijn oneindige liefde, wijsheid en kracht.
Voor Mij zijn alle dingen mogelijk. Ik verlang Mijn goddelijkheid in en door jou te openbaren en Mij via jouw leven tot expressie te brengen.
Wat Ik van je vraag is alle aardse zekerheden los te laten en te vertrouwen op Mijn hemelse Waarheid.
Dan zul je vrij zijn en grote hoogtes bereiken waarvan je het bestaat niet hebt geweten.
Dan kan Ik je meenemen in de ruimte van Mijn onbeperktheid en eeuwigheid.
Dan zul je jouw ware aard leren kennen en in grote vrijheid en vreugde met Mij meegaan naar het Koninkrijk dat Ik je (onder)wijzen zal.
Ik zal Mijn heerlijkheid aan je openbaren en je Mijn schatten tonen.
Je zult gaan ontdekken dat al het aardse een hemelse betekenis heeft en Mijn heerlijkheid openbaart.
Je zult van de ene verwondering naar de andere gaan en alles gaat betekenis krijgen.
Bevrijd van de aardse beperkingen zul je in verbinding met Mij in staat zijn Mijn hemels Koninkrijk te bouwen met eeuwige bouwstenen in het aardse bestaan van je huidig leven in de tijd die Ik je heb gegeven.
Ik nodig je uit om met Mij mee te bouwen aan Mijn hemels Koninkrijk op aarde.

Je Minnaar Jezus
 
Bijbelteksten ter ondersteuning.
2 Petrus 1:3  Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht;
Col 2: 9  want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; 10  en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
Markus 9:23  Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.
2 Corinthiërs 3:18  En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
 
Video opname beschikbaar lezing 29 okt. Samen scheppen met God.
Normaal gesproken stel ik de video opnames van de lezingen alleen ter beschikking via de ledensite.
Omdat deze echter op professionele wijze is opgenomen en ik dit als geschenk heb gekregen van watch2learn heb ik besloten deze opname voor iedereen beschikbaar te maken via youtube. Naast de lezing is ook het voor deze lezing gemaakte lied van Suvarna en het afsluitend profetische samenzang van mij met Suvarna te zien. Ik hoop en bid dat deze lezing voor velen tot zegen zal zijn.
https://youtu.be/BVY7Jmy_DYM
 

Agenda

Workshop 24 november over de Heilige Geest zit vol. Opgeven is niet meer mogelijk.

Lezing 10 december: Geloven in het onmogelijke

Rek je geloof op.....
Maandag 10 december geef ik weer een lezing. Dit keer met als thema: Geloven in het onmogelijke.
Jezus spreekt in de Bijbel zijn zorg uit. Zal Ik nog wel geloof vinden op aarde als Hij terug komt.
God wil Zichzelf tonen op aarde. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Wij beperken Gods Geest zo vaak door controle, angst, wantrouwen, kritiek, klein denken, niet willen veranderen of comfortzone willen verlaten enz. Maar dat niet alleen. We zijn ook bang voor onze grootsheid. Wat gebeurt er allemaal als we ons helemaal overgeven aan God? In deze lezing ga ik hier op in en help je om ballast van je af te werpen en meer ruimte te geven voor Gods Geest in je leven. Ga je geloof oprekken.....Er is veel meer mogelijk dan je denkt!!!
De toegang is gratis. Maar gezien de beperkte ruimte en faciliteiten wil ik je vragen je tevoren op te geven. Bij een te grote opkomst sluit ik de opgave mogelijkheid.
Geef je op via de site: https://www.leveningod.nl/bijeenkomsten/event/80-geloven-in-het-onmogelijke.html
Of rechtstreeks via onderstaande knop.
 
Cursus 'Vrij van angst' - testimonial
De eerste reacties van mijn nieuwste online video cursus 'Vrij van angst' komen binnen. Ik heb hier heel veel tijd en energie in gestoken en ben dankbaar dat de cursus tot grote zegen blijkt te zijn. God wil niet dat we in angsten blijven leven. Spelen angsten een grote rol in je leven? Wellicht dat deze cursus iets voor je kan betekenen?
https://shop.agapecoach.nl/vrij-van-angst-video-cursus/

Testimonial:
 
Lieve Robert,
Dank, duizend maal dank voor deze wondermooie, intensieve cursus. Dank voor de ontvangen inzichten wat betreft mijn angsten. Het lijkt wel of je die cursus voor mij alleen geschreven hebt. Alles wat je zegt en schrijft is zo verhelderend en zo raak. Vandaag kreeg ik de gelegenheid om er met een priester over te praten, te biechten en mocht vergeving van de Vader ontvangen. Ik kon erover praten zonder één enkel angstgevoel. Vandaag is het een extra donkere dag maar in mijn hart schijnt de zon.
Deze cursus brengt mij recht naar het hart van Jezus. Iedere avond en iedere ochtend leg ik Hem alles voor en ervaar ik een heel intieme band met Jezus. Ik weet en voel Zijn genezende en bevrijdende nabijheid en laat Jezus de opruimdienst doen.
Robert, voor mij ben je een zegen en uit genade mag ik die zegen ontvangen. Voor mij ben je als een “boom aan de waterkant” psalm 1.
Je zegt: ”In deze cursus ga ik met je de diepte in om daar heling te ontvangen waar heling nodig is. Bij de bron van waaruit de angst is ontstaan. Bij onze dagelijkse samenkomst is Jezus zich komen voegen en Hij schenkt mij diepe heling en bevrijding, vrijheid en een nieuw begin.
Ik zie uit naar het vervolg van de cursus. - Madeleine
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
Robert van Mierlo
coach/counselor/gebedstherapeut
https://agapecoach.nl/