Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Na lang wachten breekt het voorjaar nu echt door. Wat is het genieten de warme zonnestralen op je huid te voelen. We kunnen ons weer opladen door de zon. De zon doet de mens goed op meerdere gebieden. Zowel lichamelijk als psychisch.
Maar wat mij het meest raakt is de ontluikende uitbundige natuur. De bloemenpracht. De geboorte van zoveel nieuw leven. De geuren, de kleuren enz.
Ik kan intens genieten van de natuur. Ook op mijn volkstuin ben ik weer volop bezig en heb de eerste oogst al binnen. Andijvie, rucola, rabarber, brandnetel, radijs, zuring....
We kunnen niet zonder de zon. De zon geeft de energie waardoor wij kunnen leven.
Maar de zon kan niet zonder de Zoon.
De Bijbel leert ons dat alle dingen in hemel en op aarde geschapen zijn door de Zoon Jezus Christus.
Als je geniet van de natuur. Breng dan dank aan de Schepper!
Col 1:16  Want door Jezus heeft God alle dingen in de hemel en op de aarde gemaakt: de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, alles wat heerst en macht heeft. Alles is door Hem en voor Hem gemaakt. 17  Hij was er eerder dan al het andere. Alle dingen bestaan door Hem.
 
Meditatief gebed reiniging negatieve gedachten en emoties
De goddelijke blauwdruk van de hele schepping is zuiver, puur en volmaakt. Alles is in harmonie en straalt liefde, schoonheid, almacht en wijsheid uit en openbaart de heerlijkheid van God. Die blauwdruk is aangetast door de zondeval waardoor wij niet die volmaaktheid beleven.
Het oorspronkelijk ontwerp is echter nog steeds aanwezig en via Jezus beschikbaar.
Jezus is gekomen om ons te bevrijden van alle ballast en negatieve energie die ons blokkeert onze mooiste zelf te leven in harmonie met God, elkaar en de schepping. Jezus heeft alles al volbracht aan het kruis.
Het is nu aan jou en mij dit geschenk van Jezus te aanvaarden en alles los te laten wat niet hoort bij het goddelijk blauwdruk in ons leven.
Dat loslaten is een actief proces. God doet dat niet voor ons. We moeten zelf de keus maken los te laten.
Jezus geeft ons de macht en kracht maar doet het niet voor ons omdat onze wil heilig is.
Daarom predikte Jezus bekering. Dat moesten de mensen doen. De rest doet God.

In onderstaande meditatie help ik je actief los te laten via het uitspreken van krachtige zinnen vanuit een bewust besluit gekoppeld aan een symbolische daad via de ademhaling waarmee jij je kunt verbinden. De uitademing symboliseert het loslaten, het laten gaan.
https://youtu.be/hqcmHPvZSdk
 
Live healing met Jezus, mind, body en emotie + gebedsverzoeken 14 juni 20:00 uur
Maandag 14 juni geef ik weer een live webinar. Dit keer als thema: Loslaten van negatieve gedachten, gevoelens en andere energieën verbonden aan kwalen.
Veel ellende wat we meemaken en ervaren in ons leven komt ten diepste voor uit onze eigen negatieve gedachten, emoties en diepe onbewuste overtuigingen. Het is de wet van aantrekking. Negatieve energie trekt negatieve gebeurtenissen aan in ons leven. Of zoals Jezu zegt: U geschiede naar uw geloof. Angst en zorgen zijn negatief geloof. Het zijn vaak diepgaande onbewuste patronen waar we in gevangen zitten. We kunnen dan strijden tegen symptomen maar overwinnen niet omdat het echte probleem bij overtuigingen zit.
In deze webinar ga ik hier dieper op in en we gaan hier ook samen live mee aan de slag.
Zorg dat je er bij bent.
Je kunt tevoren je gebedsverzoek indienen via het formulier onderaan de website.
https://agapecoach.nl/healing-webinar/
 
Actieve video bijeenkomsten via ledensite
Via de ledensite hebben we 1 a 2 keer per maand een interactieve video bijeenkomst waarbij we ook avondmaal vieren.
Het is de bedoeling dit uit te breiden naar ochtend bijeenkomsten voor degene die niet in de avond kunnen.
Er zijn veel mogelijkheden en ideeën. We willen dat de komende tijd gaan uitwerking.
Heb je een idee of wil jij je hier voor inzetten? Neem contact met me op.
Deze maand gaan we ook met ochtend bijeenkomsten starten.
Afgelopen maandag hadden we weer een fijne bijeenkomst.
Je kunt de video bijeenkomsten in de gaten houden via de ledensite.
https://samen.leveningod.nl/events
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
Robert van Mierlo
https://agapecoach.nl/

https://agapecoach.nl/doneer/ heart