Nieuwsbrief 2, januari 2020

Burgercoöperaties plaatsen zonnepanelen via raamcontract Vlaams Energiebedrijf (VEB)
Het Vlaams EnergieBedrijf (VEB), dat de openbare sector ontzorgt om duurzaam en efficiënt met energie om te springen, heeft sinds kort een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten.
Campina Energie mag deze opdracht uitvoeren samen met andere lokale REScoops. Groot voordeel van het raamcontract is dat het bestuur, de school of andere overheidsopdrachtplichtige organisatie geen openbare aanbesteding dient uit te voeren maar rechtstreeks van het aanbod gebruik kan maken. Dit beperkt de administratieve rompslomp en versnelt de toename van de productie van zonne-energie.

Hoe werkt het?
De burgercoöperatie neemt de financiering, de plaatsing en het beheer van de zonnepanelen voor haar rekening. Gedurende 10, 15 of 20 jaar neemt de eigenaar van het dak de geproduceerde elektriciteit af aan een vastgelegde eenheidsprijs. Ecologisch en financieel interessant want de klant bespaart op zijn energiefactuur én verbruikt lokaal opgewekte hernieuwbare energie. Na de contractperiode worden de zonnepanelen kosteloos overgedragen aan de klant.
Elk nieuw zonneproject wordt coöperatief ingevuld: geïnteresseerde burgers, personeelsleden van het lokale bestuur, ouders van de school of leden en bestuursleden van de vzw kunnen mee investeren en zo mede-eigenaar worden van de installatie.
Samenwerking tussen burgercoöperaties
Het project is een mooi voorbeeld van coöperatieve samenwerking. Burgercoöperaties sloegen de handen in elkaar en werkten samen een aanbod uit dat de openbare aanbesteding van het VEB won. Campina Energie doet mee in de Provincie Antwerpen, samen met Ecopower, Zonnewind en Zuidtrant.
Voor wie?
Het aanbod van het Vlaams EnergieBedrijf richt zich naar (lokale) besturen, scholen en andere publieke diensten. Elke organisatie die de wetgeving overheidsopdrachten moet respecteren, komt in aanmerking en kan zo eenvoudig een steentje bijdragen aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen.
Overtuig uw vzw, lokaal bestuur of school!
We hopen dat zoveel mogelijk van deze organisaties gebruik maken van dit aanbod. Bent u zelf betrokken bij de werking van een school, een openbaar bestuur of een vzw? Help ons dan om dit aanbod te verspreiden en samen een duurzaam en democratisch energiesysteem uit te bouwen! Stuur deze nieuwsbrief door naar de juiste personen binnen de organisatie.
Op zoek naar meer info of meteen inschrijven voor de coöperatieve zonnepanelen?
Surf naar de website van VEB. Een eerste haalbaarheidsstudie is vrijblijvend en gratis.
Vragen?
Eindrapport Buurzame Stroom
Woensdag 29 januari was Campina Energie aanwezig op het slotevenement van Buurzame Stroom in Gent. Een knap project, gesubsidieerd door Europa,  waarin verschillende partijen samenwerkten rond 3 grote doelstellingen:
  1. Zoveel mogelijk zonnepanelen installeren op zoveel mogelijk daken in de projectzone.
  2. Een aanbod uitwerken voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
  3. Technische oplossingen zoeken voor het elektriciteitsnet van morgen.
Burgercoöperatie Energent nam de coördinatie op zich. Het eindrapport van dit project kan je vinden via volgende link: Eindrapport buurzame stroom 
Ook voor Campina Energie is dit interessante informatie met het oog op de verdere groei en uitbouw van en projectopportuniteiten voor onze burgercoöperatie.
Algemene vergadering
Noteer reeds in de agenda: dinsdag 12 mei verwachten we alle vennoten op onze algemene vergadering. Wil je als eerste mee op de hoogte zijn van onze plannen en wil je mee beslissingen nemen, dan is de algemene vergadering hiervoor onze jaarlijkse afspraak.
 
Campina Energie cv
 Dageraadstraat 16
 2300 Turnhout
 info@campinaenergie.be
 0474/36.92.70