Nieuwsbrief 16   Januari 2017
 
14 februari 2017 CNE
Ritmestoornissen bij aangeboren hartafwijkingen
 
CNE van de werkgroepen Atriumfibrilleren, ICD-Begeleiders & Elektrofysiologie
en Congenitale Cardiologie
Hoewel het aantal kinderen met een aangeboren hartafwijking in Nederland ongeveer gelijk
blijft, neemt het aantal volwassenen jaarlijks toe. Ritme en geleidingsstoornissen komen in
deze populatie steeds vaker voor en vereisen een multidisciplinaire aanpak.
 
Deze CNE leert je meer over de problemen waarmee deze patiënten en hun behandelaars 
worden geconfronteerd.
 
Er wordt aandacht besteed aan een breed scala aan aandoeningen in alle leeftijds-
categorieën, van 0-99. Het programma is samengesteld voor zowel verpleegkundigen als pacemaker/ ICD-technici.
 
PROGRAMMA
09.00–09.30
Ontvangst met koffie en thee
 
 
09.30–09.40
Welkomstwoord door dagvoorzitters
Saskia Elshout en Han Dronkert
 
09.40–10.30
 
Hypertrofische Cardiomyopathie
Dr. N. de Groot Cardioloog ErasmusMC
 
10.30–11.15
 
PEP en REMOTE CIED, over het patiënten perspectief bij ICD-
dragers, Ivy Timmermans MSc, promovendus en Dr. Henneke
Versteeg, psycholoog, beiden UMC Utrecht/Universiteit van Tilburg
 
11.15–11.30
 
Pauze met koffie en thee
 
11.30–12.30
 
Het 12 kanaals ECG bij mensen met een aangeboren 
hartafwijking, Dr. R. Evertz, cardioloog, RadboudUMC
 
12.30–13.30
 
Lunch
 
13.30–14.30
 
Boezemflutter na een hartoperatie (op jonge leeftijd)
Drs. C. Brouwer, PhD student, elektrofysiologie LUMC
 
14.30–15.00
 
Pauze met koffie, thee en fris
 
15.00–16.15
Opgroeien met een Pacemaker. Hoe doe je dat?
Marc van Cruijsen, Pacemaker/ICD technicus-CC 
verpleegkundige AMC
 
16.15–16.30
 
Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier
 
Doel
De CNE heeft de volgende leerdoelen. Het vergroten van kennis over:
  • ritme- en geleidingsproblematiek bij kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking
  • hypertrofische cardiomyopathie
  • psycho-educatie en preventie bij patiënten met een ICD
 
Doelgroep
Deze CNE is georganiseerd voor Pacemaker-ICD technici, verpleegkundigen, kinder-verpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistants en andere geïnteresseerden.

Locatie
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ  Utrecht

Accreditatie
Accreditatie voor het symposium wordt aangevraagd bij NVHVV, VSR, SBHFL en NAPA. Voor inschrijven: klik hier.
 
We zien je graag op 14 februari a.s.
Werkgroep leden WIBEN
Maria Brussen, Rijnstate Arnhem
Saskia Elshout, VUMC A’dam
Anja Luijten, Catharina Eindhoven, secretaris
Annette de Meijer, Albert Schweitzer, Dordrecht
Eefje Postelmans, Amphia Breda
Resy Verheijen, Antonius Nieuwegein
Marja Verkerk, UMC Utrecht, voorzitter
 
Redactie
U kunt informatie of kopij doorgeven aan Maria Brussen, Rijnstate Arnhem via 
 

Afscheid
Helaas heeft Astrid Coenen per 1 januari afscheid genomen van onze werkgroep. Astrid was sinds 2011 lid van onze werkgroep, waarvan de laatste 3 jaar als duo voorzitter. Astrid gaat zich richten op een ander vakgebied. Zij gaat nu als researchverpleegkundige aan de slag. Wij zullen haar gaan missen en wensen haar veel succes met haar nieuwe baan.
 

 
Agenda 2017
 
 
14 februari
 
CNE, Domstad Utrecht
 
14 februari, 23 mei, 19 september
en 18 november
Vergadering WIBEN
ICD begeleiders & Elektrofysiologie - WIBEN