Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Nieuws Oktober 2014
Beste ,
Jaarverslag 2013 is klaar!
2013 was een dynamisch jaar voor stichting DOS. Zowel wat betreft de activiteiten in Doetinchem als de voortgang van projecten in La Libertad is veel gebeurd en tot stand gekomen.

Het werken met een aantal Doetinchemse scholen heeft geleid tot plezierige acties en meer bekendheid. De aanwezigheid van DOS bij diverse publieksactiviteiten, zoals het stadsfeest, heeft de zichtbaarheid van de stedenband tussen Doetinchem en La Libertad behoorlijk vergroot. De lobby voor financiële middelen om de woningbouw in La Libertad nog eenmaal een flinke injectie te geven, heeft het gewenste resultaat gehad.

Projecten in La Libertad die al enige tijd in de onderzoeksfase zaten, zijn in 2013 in uitvoering gegaan. Het betreft het microkredietprogramma, trazabilidad, de oprichting van een boerenmarkt en de ontwikkeling van het toerisme.

Klik hier voor het volledige jaarverslag.
 
Doetinchem-La Libertad: stedenband werkt door!
19 december de hele dag live radio Optimaal FM voor het goede doel
 
 
        
 
DOS zet in het najaar van 2014 de stedenband met La Libertad in Nicaragua extra in de schijnwerpers. Alle scholen, instellingen en bedrijven die banden hebben met La Libertad of La Libertad een warm hart toedragen, dagen we uit om hieraan mee te doen. Ook u als particulier en betrokkene, kunt zich aanmelden.

Bijvoorbeeld met acties als een themaweek over Nicaragua met sponsorloop, muurschildering, kerstmarkt, aanschaf/verkoop houten Nicaraguaanse vogeltjes voor de kerstboom of als kerstattentie, collecteren op 19 december, buurt-aanschuifdiners, dwarsverbindingen tussen scholen en woonzorgcentra, etc.
 
                      
 
19 december
De opleiding Marketing en Communicatie / Junior accountmanager van het Graafschap College heeft met DOS afspraken gemaakt over verkoop van reclamezendtijd voor bedrijven op 19 december. Hiervoor worden bedrijven telefonisch benaderd.

Tijdens een marathonuitzending van Optimaal FM worden de resultaten van de acties bekendgemaakt. Gedurende de hele dag kunnen deelnemers aan de actie de resultaten persoonlijk overhandigen in de mobiele studio van Optimaal FM in de hal van het stadhuis. Dat levert behalve fondsen voor La Libertad ook reclame op voor uw school, bedrijf of instelling. Luisteraars kunnen voor € 5 een verzoeknummer aanvragen. Met bekende en minder bekende Nederlanders en mensen uit onze partnerstad La Libertad worden interviews gehouden.

Waterexperts uit La Libertad lopen stage bij waterschap
               
Boer uit La Libertad wijst met trots naar de heuvelrug die nu bebost is 
en daardoor langer water levert voor het stroomgebied
en de drinkwatervoorziening van La Libertad
 
Van 22 tot 30 september zijn zeven vertegenwoordigers van een Nicaraguaans watercomité te gast bij waterschap Rijn en IJssel. Zij werken in Nicaragua aan het project Schoon water voor La Libertad. Dit project is onder leiding van het waterschap in 2009 gestart en inmiddels bijna afgerond. De delegatie, bestaande uit boeren en ambtenaren, maakt kennis met de werkwijze van het waterschap en de Nederlandse manier van samenwerken tussen organisaties. Vooral de samenwerking tussen boeren en waterschap bij het waterbeheer krijgt aandacht. Daartoe bezoeken ze de Berkel bij Lochem en Almen, waar onlangs een herinrichting heeft plaatsgehad. Veeteelt, verbonden met water en bodemvruchtbaarheid, is ook een thema dat aan bod komt. In een aantal werksessies zal men het geleerde gaan omzetten in plannen voor thuis. Ook wordt een gezamenlijke bijdrage aan een landelijke waterconferentie in Nicaragua voorbereid.
Op de vrije zaterdag bezoekt de delegatie enkele waterwerken waar Nederland wereldberoemd mee werd, zoals het gebied IJsselmonde en de Deltawerken. Zondag is voor het verkennen van de directe omgeving van Doetinchem, de partnerstad van La Libertad.

 
Nicaraguaans muurschilderen op de Canadaschool
In de weken na de herfstvakantie maken de leerlingen van de Canadaschool kennis met de partnerstad van Doetinchem, La Libertad in Nicaragua.

Informatie
De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 krijgen informatie en les over de stedenband en de millenniumdoelen. In de hal van de school komt een kleine expositie met foto’s, voorwerpen en kunstuitingen uit Nicaragua. Kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans komt interactieve lessen geven aan de hand van zijn boek: ‘Het lot van de geluksvogel’ over twee kinderen in Nicaragua. Aan de hand van het thema Voor iedereen een passende plek op school gaan de leerlingen tekeningen maken.

Schildersessie
Van 1 tot 8 november is  muurschilderes Katy Centeno Escott uit Nicaragua in Doetinchem. Zij is hier op uitnodiging van DOS. Katy gaat de schetsen van de leerlingen verwerken in een ontwerp op houten panelen. Daarna gaat ze de hele week schilderen met de leerlingen van groep 7 en 8. Aan het eind van de week is een groot schilderij ontstaan, dat op de buitenmuur van de school komt te hangen. Op 7 november zal dat feestelijk onthuld worden om 13.30 uur.

Bijgaand een foto van Katy en de muurschildering  die door leerlingen van school Hogenkamp is gemaakt in 2011.
 
                   
 
Nieuw bestuurslid stelt zich voor
Mijn naam is Monic Schaapveld. Sinds afgelopen zomer ben ik bestuurslid bij DOS. Ik ben al langer betrokken bij de stedenband La Libertad. Dat was toen ik nog in Nicaragua woonde en ik meerdere malen getolkt heb voor delegaties die vanuit Doetinchem naar La Libertad kwamen, bijvoorbeeld in het kader van het waterschapproject ´Schoon Water voor La Libertad´ of tijdens werkbezoeken van bestuursleden van DOS.   
 
Ik heb langere tijd in Nicaragua gewerkt. Het eerste jaar (2000) woonde ik in Chinandega en was ik de contactpersoon voor de stedenband Eindhoven – Chinandega. Ik heb toen o.a. meegewerkt
aan het opzetten van de counterpartorganisatie Chinantlan.
Daarna ben ik naar León verhuisd om daar voor de vriendschapsband Utrecht - León aan de slag te gaan. Na vijf jaar is dit werk overgedragen aan een Leonese contactpersoon. Ik ben toen wel in León gebleven en heb als tolk-vertaalster mijn brood verdiend. Dat was een luxe-positie, want ik was de enige beëdigd vertaalster in Nicaragua.
 
In juli 2012 ben ik teruggekeerd naar Nederland en probeer nu als een van de vele tolk-vertalers Spaans in mijn onderhoud te voorzien, wat gelukkig redelijk lukt. En natuurlijk wil ik graag betrokken blijven bij Nicaragua. In Nicaragua zeiden ze vaak dat ik een echte Nicaraguaanse was geworden en dat hoop ik hier in Nederland vast te kunnen houden. Bijvoorbeeld door in de bestuursvergaderingen van DOS de Nicaraguaanse kijk op de dingen in te brengen. En concreet zal ik me bezighouden met de digitale nieuwsbrief en het updaten van de DOS-internetpagina, kortom als verantwoordelijke communicatie.

 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010