eNews | 23 februari 2018 | week 9
DEZE WEEK
• Woensdag
• M15
• Gemeentevastendag
• Bevrijdingsdienst
• Sprekers Almere
• Filipijnen
• IMC
• Buitenland
• Nieuwe tijden       
  middagdienst
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 9
26 Feb. t/m 4 mrt. 2018

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond-
                samenkomst 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie
 
Vrijdag
19.30 uur M15

ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
10.00 uur NextGen Teens
12.45 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
Hebreeën 11:6: “maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.”

In het huwelijksleven is het heel verstandig dat de partners weten hoe zij elkaar kunnen behagen. Iedere partner moet dat weten. Wij kunnen elkaar behagen door liefde te geven en respect te tonen. Dat zijn belangrijke zaken in een gezond huwelijksleven. 
Zo ook moeten wij weten hoe wij onze God, onze Vader, kunnen behagen. Hoe kunnen wij God behagen? De Bijbel helpt ons. Het Woord zegt, dat wij zonder geloof God niet kunnen behagen. Wij moeten in God geloven om Hem te kunnen behagen. Wij moeten geloven dat Hij bestaat en waarachtig is.

Geloof in God zal ons in veel toestanden in en om ons heen tot actie doen overgaan.
Geloof in God zal ons kracht geven om een rein en heilig leven te leiden.
Geloof in God zal ons ertoe brengen onze broeders en zusters lief te hebben.
Geloof in God zal ons ertoe brengen voor elkaar te bidden.
Geloof in God zal ons brengen tot lofprijzing en nog veel meer.
Duidelijk is: Zonder geloof KUNNEN wij God niet welgevallig zijn.

Woensdag
Denk aan de woensdagavondsamenkomst van 28 februari. Op deze avond hoopt evangelist 
Hayford Obeng de gemeente te bemoedigen met het Woord van God. U bent dan allen van harte welkom. De dienst begint om 19.30 uur.
 

M15
Vrijdag 2 maart vinden de huiskringen van onze gemeente, ook wel bekend als M15’s, op diverse locaties in Amsterdam en omstreken plaats.
 Deze zijn Celgroepen van de gemeente, waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15’s beginnen om 19.30 uur. U bent er van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kantoor, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.
 

Gemeentevastendag
Wij verzoeken de gemeente om zaterdag 10 maart in bidden en vasten door te brengen. U kunt desgewenst ook sober vasten.
Wij hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in
de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom.
 

Bevrijdingsdienst
Op zondag 18 maart vindt, met Gods genade, onze bevrijdingsdienst plaats. Deze avond zal geleid worden door pastor Charles Lepelblad. Naast een kort Woord zal er ruimschoots tijd zijn voor het bidden van de noden van de gelovigen. De dienst begint om 19.00 uur.
 

Sprekers Almere
04 maart: Astrando Castillion
11 maart: Astrando Castillion
18 maart: Mildred Sodikromo
25 maart: Lubyo Petkov
 

Filipijnen
Eind vorig jaar werd de jongeren Praisegroep, Purpose, voor een bezoek aan de Filipijnen uitgenodigd door de president en senior pastor van de Word of Hope Church Manilla, Filipijnen. Onze jongeren Praisegroep moet dan zingen op de grote conferentie in Manilla.
Aangezien de Word of Hope Church niet kan bijdragen aan hun kosten, zoeken wij naarstig naar donateurs,  zodat de jongeren wel op zendingsreis naar de Filipijnen kunnen. De conferentie wordt door duizenden bezocht. Uw bijdrage kan ons helpen de jongeren in staat te stellen de reis te ondernemen. Uw bijdrage kunt u storten op één van de rekeningen van Maranatha Ministries. 

Wat is nodig?
De jongelui die naar de Filipijnen zullen vertrekken om mede de Praise te verzorgen op de grote conferentie in Manila, zullen zelf hun hotelkosten betalen. Wij vragen gelovigen om hen te steunen met de ticketkosten van 800 euro.
Zij zullen van 20 tot 27 augustus in de Filipijnen zijn. De groep bestaat uit 10 praiseleden.
 

IMC
De laatste en grote IMC wordt, DV, gehouden van 22 tot 24 maart.
De sprekers zijn:
Lionel Etwaru
Samuel Ghiwot
Earl Johnson
Lubyo Petkov
Cecile Quamina
Russel van Wijk

Buitenland
Onze voorganger heeft tot en met eind mei geen spreekbeurten in het buitenland. 
Hij is uitgenodigd door pastor Javier Espinoza van Costa Rica om 2 en 3 juni te spreken  op zijn conferentie in Valencia, Spanje. 
 

Nieuwe tijden middagdienst
Met ingang van zondag 1 april begint de middagdienst om 13.00 uur. De samenkomst is dan van 13.00 tot 15.00 uur.
De morgendienst blijft van 10.00 tot 12.00 uur.
 
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl