Geachte (Centrale) Cliëntenraad in de GGz sector,

Via deze e-mail wil ik u graag vrijblijvend op de hoogte brengen van het feit dat NCZ ook (Centrale) Cliëntenraden in de GGz sector van dienst wil zijn. Waardeert u deze e-mail niet en/of wilt u voortaan geen e-mail meer van NCZ ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via de link onderaan deze nieuwsbrief. 

Vriendelijke groeten,

Marika Biacsics
Netwerkvoorzitter
Netwerk Cliëntenraden Zorg
 
(Centrale) Cliëntenraad in de GGz sector
 
Maar liefst 4 op de 10 Nederlanders vragen ergens in hun leven om hulp bij psychische problemen. Dit zijn bijna één miljoen mensen per jaar. In een groot deel van de gevallen is de eerstelijns hulp toereikend, in andere gevallen wordt een beroep gedaan op de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ.
 
De geestelijke gezondheidszorg in Nederland is ingericht voor kinderen en jongeren (jeugd-GGZ) en voor volwassenen. Beide groepen hebben hun eigen problematiek, bijvoorbeeld op het gebied van behandeling, opname of financiering. Deze complexe structuren vragen om specifieke kennis van de cliëntenraden van GGZ-aanbieders.
 
NCZ heeft speciaal voor deze groep cliëntenraden een trainer in haar netwerk aangesteld. Haar naam is Alice Makkinga en zij kent het klimaat binnen de GGZ als geen ander. Zij is op de hoogte van de actualiteiten en de problematiek die zijn ontstaan door het huidige zorgstelsel voor zowel de aanbieders als de patiënten.
 
Vele cursussen, workshops e.d. die wij via de NCZ Academie aanbieden zijn geschikt voor cliëntenraden uit alle zorgvelden. Sommige opleidingen daarentegen zijn niet geheel afgestemd op de GGZ. Heeft u interesse in een cursus en bent u actief bij een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg, dan maken wij voor u de cursus graag op maat. Hierbij wordt de kennis afgestemd op uw zorgveld en worden de laatste ontwikkelingen in het lesmateriaal opgenomen.

 
Workshop Strategisch onderhandelen voor leden van (centrale) cliëntenraden in de GGz sector
 
CLIËNTENRADEN IN GGZ INSTELLINGEN KUNNEN VOOR ONDERSTEUNING, BEGELEIDING EN TRAINING EEN BEROEP DOEN OP NCZ. SPECIAAL VOOR DEZE CLIËNTENRADEN ORGANISEERT NCZ EEN WORKSHOP STRATEGISCH ONDERHANDELEN.

In deze workshop gaan we aan de slag met:

  • Onderhandelingsstrategieën
Wat is onderhandelen en wat vraagt onderhandelen van de deelnemers. We gaan in op de vier kernelementen van onderhandelen:
o   Belangen
o   Machtsbalans
o   Klimaat
o   Flexibiliteit. 

  • Strategisch onderhandelen
Hoe kun je via onderhandelen je doel bereiken? Thema's die aan de orde komen zijn:
Inhoud en relatie
Het belang van belangen
Alternatieven.

  • Tactieken
Welke tactieken kun je gebruiken en wat kun je doen als de andere partij zo'n tactiek inzet.
 
  • Onderhandelen en een achterban
Bij onderhandelingen moet je geven en nemen. Hoe verhoudt zich dat tot de opvattingen van de achterban? En hoe regel je het informeren van de achterban. En vooral ook: hoe draag je er zorg voor dat de verwachtingen van de achterban realistisch blijven.
 
Resultaat:
Aan het eind van de workshop heb je kennis gemaakt met een aantal basisbegrippen en vaardigheden die bij onderhandelen een rol spelen. Je hebt geoefend met onderhandelen en je hebt (meer) inzicht gekregen op de wijze waarop je succesvol kunt onderhandelen.
 
Doelgroep:                                                                                         
(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak/participatie in de GGz sector,. Ambtelijk secretarissen/CR ondersteuners, managers/bestuurders, andere belangstellenden uit de GGz sector.
 
Uw trainer:
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics, netwerkvoorzitter NCZ: marika@ncz.nl of 06 51 22 25 05

 
NCZ verbindt, bevordert, behartigt.

    
WWW.NCZ.NL
Aan informatie en adviezen in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
NCZ staat te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van deze nieuwsbrief. 
NCZ,Postbus 82, 6930AB Westervoort, W: www.ncz.nl E: info@ncz.nl