Infobrief Diaconie Brugge  December 2012, 4de jaargang nr. 25


 
De wereld van de armen binnengaan, dat betekent voor ons én incarnatie, én bekering. De nodige veranderingen in de kerk en in de pastoraal, in de opvoeding, in het leven van religieuzen en priesters en in de lekenorganisaties; we kwamen er niet toe ze door te voeren toen we ons binnen de kerk bewogen. Nu we in de wereld van de armen zijn binnengetreden, slagen we daarin.
Die ontmoeting met de armen heeft ons opnieuw de hoofdwaarheid van het evangelie leren ontdekken dat Gods woord ons oproept tot bekering. De kerk heeft een goede boodschap voor de armen. Ze hebben altijd slecht nieuws gehoord en ze hebben altijd het ergste beleefd, maar nu horen ze door de kerk deze woorden van Jezus: “Het Rijk van God is nabij”, “Zalig zijn de armen want Gods Rijk is voor hen”. En zo hebben zij een goede boodschap voor de rijken: dat ze zich moeten bekeren tot de armen om met hen het Rijk Gods te delen.
Wie Latijns – Amerika kent, ziet duidelijk dat er niets naïefs is in deze woorden, en dat ze nog veel minder verdovende opium bevatten. Wat er wel in die woorden te vinden is, is het samenvallen van het grote verlangen naar bevrijding in ons continent met de aanbieding van Gods liefde voor de armen. De kerk roept verwachtingen op en die gaan samen met de verwachtingen van de armen van ons werelddeel, verwachtingen die soms gestorven waren, soms gemanipuleerd werden, en waarin ze bedrogen uitkwamen. Iets nieuws bij ons volk is nu dat de armen in de kerk een bron van hoop zien en er steun aan hebben voor hun verheven bevrijdingsstrijd.
(Oscar Romero, El Salvador)


 
2. Profetische Stem: "Joseph, de rebel"
 
 
 

3. Water binnenkort ook in Vlaanderen recht voor iedereen

 
 
 
Op 3 december was Ecokerk samen met Welzijnszorg en het Netwerk tegen Armoede te gast bij Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Aanleiding was de petitie die de drie organisaties hadden opgezet om water als mensenrecht in de Vlaamse wet te verankeren.

Sophie Vanonckelen, coördinator van Ecokerk stelt: “Sinds 2010 is water als mensenrecht erkend, maar dit recht blijft in Vlaanderen voor vele mensen nog steeds een dode letter. De prijs van het water is de laatste jaren enorm snel gestegen en mensen die niet kunnen betalen, worden nog vaak afgesloten van de waterleiding. Mensen die in armoede leven, ‘kiezen’ vaak om de relatief lage waterfactuur even niet te betalen en worden afgesloten voor ze het goed en wel beseffen. Met de winter in aantocht is het onaanvaardbaar dat in het rijke Vlaanderen mensen geen water hebben om zich te wassen of soep te koken.”
 
Minder verrassingen

De organisaties vinden gehoor bij minister Schauvliege, die alles in het werk stelt om in de toekomst afsluitingen te vermijden. Hiertoe zijn reeds verschillende stappen ondernomen. Zo heeft de minister met het Algemeen Waterverkoopreglement een betere bescherming van alle klanten van watermaatschappijen ingevoerd. De minister wil nu een volgende stap inzetten, namelijk een betere bescherming tegen de afsluiting van klanten van de watertoevoer. Vervolgens wil de minister een statuut van beschermde klant invoeren. Waar mogelijk zullen mensen gebruik kunnen maken van afbetalingsplannen om een tegenvallende waterfactuur gespreid te kunnen betalen. Verder wil de minister werk maken van de mogelijkheid voor de consument om maandelijks facturen te ontvangen, zodat men sneller kan ingrijpen als het waterverbruik plots stijgt. 
 
Lager verbruik
Water moet betaalbaar blijven, maar we mogen niet vergeten dat het ook een kostbaar goed is. De Vlaamse regering wil met de campagne "Goed geregeld = geld gespaard" consumenten informeren over hun rechten en plichten rond water. Voor laaggeschoolden en mensen die in armoede leven werd specifiek campagnemateriaal ontworpen. Enkele mensen die in armoede leven, getuigden bij minister Schauvliege over het effect van dergelijke campagne op hun waterverbruik én hun portemonnee. De kraan dichtdraaien tijdens het tandenpoetsen, niet na elke toiletbezoek doorspoelen of regenwater opvangen om de planten te begieten, kan je jaarlijks heel wat liters en dus euro’s besparen. 
Meer info, klik op onderstaand logo:
 
 
 
 
 
4. We kunnen niet langer zwijgen!
 
De armoede waarin mensen en groepen leven, is een voortdurende vorm van geweld en terreur. Dat is één van de conclusies van een jarenlang onderzoek van de internationale Beweging ATD Vierde Wereld, dat onlangs in samenwerking met UNESCO werd bekendgemaakt.
In dit artikel roepen we op om zelf situaties van onrecht te signaleren en te melden met een zogenaamd "feitenblad"
Eén van de reden waarom de realiteit, net als bij andere vormen van geweld, niet door de slachtoffers ervan wordt bekend gemaakt of aangeklaagd, is dat ze daardoor nog meer dreigen te worden vernederd en beschadigd.
Zoals die vader, die onlangs ten einde raad naar de pers wilde toestappen omdat zijn klachten over de slechte behandeling van zijn kind in de instelling in de doofpot dreigden te belanden. Zijn advokaat zei hem: "Doe dat niet, zwijg erover. Nergens zal men je kind nog willen als je dat doet!" Nu mag hij haar een tijdlang niet meer bezoeken.
Maar hoe kan recht geschieden, als de ergste schendingen van de waardigheid en rechten van mensen nergens aan het licht komen? Hoe komen we als samenleving vooruit, als de slachtoffers van grote armoede niet geloofd worden en ze telkens aan het kortste eind trekken, zodat eens temeer over hen en niet met hen wordt beslist over hun leven en dat van hun kinderen?
Ook jij maakt wellicht situaties mee waarin je denkt: "dat  kan toch niet?", wanneer je ziet wat kinderen, jongeren, gezinnen omwille van de armoede moeten meemaken. 
Wij vragen je om dit te signaleren aan ATD Vierde Wereld door een feitenblad te schrijven over wat je het meest hierin verontwaardigt. Maar ook over hoe je, alleen of samen met anderen, stappen zet om er iets aan te doen.
ATD Vierde Wereld zal deze feitenbladen als uitgangspunt nemen om samen voor de volgende vijf jaar te beslissen welke kennis ze gaan verzamelen, welke acties ze zullen opzetten en hoe ze daarbij op elkaars moed en steun zullen rekenen. Plaatselijk, in ons land en internationaal.
Voor het feitenblad en verder informatie, klik op onderstaand logo:
 
 

 
 

 
5. Jaarboek 2012 "Armoede en sociale uitsluiting" voorgesteld
 
 
ANTWERPEN - Op een persconferentie in de stadscampus van de Universiteit Antwerpen werd maandagochtend het Jaarboek 2012 'Armoede en sociale uitsluiting' voorgesteld. Dit gebeurde in aanwezigheid van minister Ingrid Lieten (SP.A). Drie opmerkelijke conclusies: de nieuwe armen redden het niet; de kloof tussen arm en rijk was nooit groter; nieuwe lokale besturen kunnen het verschil maken.
 
lees meer:
 
 

 
 
6. Armoede verjaart niet
 
Een verjaardag is feest: mooie wensen, warme gezelligheid, leuke attenties... Dat jaartje extra neem je erbij en stilaan schuif je op van een veertiger naar een vijftiger, medioren worden senioren, gepensioneerden zeventigplussers. Elke dag worden we een beetje ouder. Ook mensen in armoede blazen jaarlijks een kaarsje uit. Hun feest heeft echter een bittere nasmaak want armoede verjaart niet... Welzijnszorg voert dit jaar campagne tegen de stijgende armoede bij ouderen.
Lees meer:
 
 

 
7. Lotgenoten steunen elkaar: groep voor mensen in rouw
 
Maria zorgt voor haar man Alfons. Zij doet dit al tien jaar. De contacten met andere mensen en groepen zijn schaars. Alle tijd gaat naar de zorg. Nu is Alfons gestorven. Maria blijft achter met gevoelens van gemis en vragen zoals hoe moet  het nu verder?  Zij wenst in contact te komen met lotgenoten.
Lotgenoten komen thuis in een ‘ont-moetingsgroep’. De ont-moetingsgroep voor mensen in rouw biedt de kans om gedachten, gevoelens en ervaringen uit te wisselen en te delen met anderen. Verschillende thema’s komen aan bod zoals het rouwproces. Hoe met gevoelens omgaan? Wat geeft mij kracht? Dit aanbod is voor mensen die de zorg opnamen voor een zieke die minstens zes maanden terug overleden is. Ongeacht of de persoon thuis, in het ziekenhuis of in het woonzorgcentrum is gestorven.
Een eerste bijeenkomst is voorzien op donderdag 29 november 2012. De andere samenkomsten in 2012:dinsdag 11 december. In 2013 op volgende donderdagen: 31 januari, 21 februari, 28 maart , 11 april en 23 mei. Na het afsluiten voorzien wij nog een moment van weerzien op donderdag 19 september 2013. Eens wij gestart zijn, komen geen nieuwe deelnemers meer bij.
De samenkomsten gaan door van 14 tot 16 uur in de lokalen van Hof Lanchals in de Oude Burg 27 te Brugge. Als deelnameprijs vragen wij 5 euro per namiddag, ter plaatse te betalen. In de prijs zit een drankje en een mapje met documentatie. Leden CM betalen 3 euro per namiddag. Met elke deelnemer wordt vooraf een kennismakingsgesprek gehouden. Vandaar de vraag om tijdig in te schrijven. Pas na dat gesprek kan de kandidaat deelnemer zich inschrijven.
Voor een folder, informatie en/of inschrijvingen:
Thuiszorgcentrum vzw, Oude Burg 19, 8000 Brugge 050/334496
thuiszorgcentrum.brugge@cm.be 
Ziekenzorg Brugge - Mantelzorg, Oude Burg 19, 8000 Brugge 050/440319
mantelzorg.zzwv@cm.be
 

 
8. Zet je benen in voor de armen
 
 
 
2012 op een sportieve en leuke manier afsluiten en je tegeleijk inzetten voor de campagne "Armoede verjaart niet" van Welzijnszorg.
Iets voor jou? Schrijf je dan nu in voor de 16de Eindejaarscorrida en "Zet je benen in voor de armen!"
Een sportieve ééndagsloper of een getrainde atleet. Er is keuze voor iedereen! Je kunt kiezen tussen 4,8 of 12 kilometer.
Of laat je het lopen liever aan iemand anders over, vertel het dan zeker verder en overtuig mensen om hun benen in te zetten.
Iedereen die Welzijnszorg wil steunen, kan meelopen en zich laten sponsoren. Vraag familie, vrienden, collega's, buren... om je sportieve inzet te sponsoren. Bij voorbeeld per kilometer die je loopt.
 
Vorig jaar zamelden de deelnemers maar liefst 9.522 euro in!
 
Verdere info en inschrijvingen :
 
 
 
 
9. Gezocht bij de aalmoezenier van de Brugse gevangenis: koren, kalenders en agenda's 2013
 
 
Lieve Blomme werkt als aalmoezenier in de Brugse gevangenis. De hoofdbrok van haar taak is op celbezoek gaan bij de gedetineerden. Tijdens die bezoeken krijgt Lieve vaak de vraag naar agenda’s en kalenders. Dit helpt de gedetineerden wat structuur in hun verblijf te vinden en vaak worden ze ook gebruikt als dagboek. De aalmoezeniers doen dan ook graag beroep op de vrijgevigheid van de mensen om hen kalenders en agenda’s voor 2013 toe te sturen. Liefst exemplaren met ringen in plastic, gebonden of gekleefde versies, zonder metalen ringen aan.
 
Deze agenda’s worden verzameld bij De Dienst Diaconie in Groenhove.
 
Vanuit de gevangenis hebben de aalmoezeniers ook de toelating om elke maand een koor te laten optreden.
Dit kan ofwel op zaterdag om 18:30u voor de viering van de vrouwen, ofwel op zondag om 9:45u en 10:45u voor de viering van de mannen, ofwel op zaterdag en zondag voor alle vieringen.
Heeft u interesse om met uw koor hieraan deel te nemen, dat kunt u contact opnemen met Lieve Blomme via lievekeblomme@hotmail.com.
 
 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178