PPO Post, 8 januari 2015
Kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs heeft in oktober een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd bij PPO Rotterdam. In het rapport, dat op 10 december is verschenen, concludeert de inspectie dat de fundamenten voor PPO Rotterdam stevig zijn gelegd.
Op een drietal kwaliteitsaspecten – resultaten, management en organisatie en kwaliteitszorg – beschrijft de inspectie wat PPO Rotterdam heeft gedaan en waar mogelijke verbeterpunten liggen. Daarnaast heeft de inspectie gecontroleerd of PPO Rotterdam aan de wettelijke voorschriften voldoet. Dat blijkt het geval te zijn: PPO Rotterdam scoort op alle punten voldoende.
 
Het volledige rapport van de inspectie is hier terug te lezen. 
Maatwerkbudget
Voor kinderen die zonder financiële ondersteuning niet op een reguliere basisschool zouden kunnen blijven, kan de school bij PPO Rotterdam een maatwerkbudget aanvragen van maximaal 7000 euro voor één kind per schooljaar.
SOP-bijeenkomsten
Inmiddels is er in elk onderwijsarrangeerteam een bijeenkomst geweest over de schoolondersteuningsprofielen.
Aanvragen professionalisering
Om een dekkend netwerk van ondersteuning in de wijken te kunnen realiseren, heeft het bestuur van PPO Rotterdam € 1.000.000 aan professionaliseringsgelden beschikbaar gesteld. De eerste aanvragen zijn binnen.
Lees meer...
Eerste kerstbijeenkomst PPO Rotterdam
Op dinsdag 16 december vond de eerste kerstbijeenkomst van PPO Rotterdam plaats. In het Novotel verzamelden zich meer dan 100 medewerkers om samen stil te staan bij de afgelopen periode en vooruit te kijken naar volgend jaar.
Ombudspersoon 
Op 1 januari 2015 is er een pilot met een ombudspersoon van start gegaan.
Faillissement Riagg Rijnmond
De jeugdafdeling van de Riagg is per 1 januari 2015 door Lucertis overgenomen.
Alle hulpverleners hebben een arbeidsovereenkomst bij Lucertis aangeboden gekregen.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 52250, 3007 LG Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl