Kennis over taal delen, onderwijskansen vermenigvuldigen
Jullie wonen in mijn hart!
 
In 2016 zochten wij hoofdrolspelers voor de nieuwe themafilms van de methode
TOLK voor taalontwikkeling! Wij ontmoetten Eiad, Syriër en vluchteling in Nederland.
Wij waren blij dat hij ons wilde helpen om aan alle ouders de boodschap over te dragen dat praten met je kind, liedjes zingen, verhalen vertellen en je kind aan het denken zetten onderwijskansen schept.
En Eiad...?
Eiad was blij dat hij zijn eigen boodschap aan ons kon vertellen...
 
 
 
Lancering
Actief Taal Partner
 
 
Wil jij als logopedist of taalspecialist kennismaken met de nieuwe formule om ouderbetrokkenheid bij taal- en denkstimulering vorm te geven? Kom dan op 20 januari 2017 naar de lancering van Actief Taal Partner in Nijkerk. Een Actief Taal Partner is een door het onderwijs ingehuurde taalexpert die linguïstische expertise toevoegt aan de pedagogische deskundigheid van kinderopvang en basisschool.
 
Datum: 20 januari 2017
Tijd: 9.30 tot 12.00 uur
Plaats: Actief Ouderschap, Westkadijk 10, Nijkerk
Prijs:  deelname lancering is kosteloos
 
Doorhollen of stilstaan?
 
Cartoon: Peter van Straaten
 
Laten we in het nieuwe jaar iedereen enthousiast maken om met elkaar gesprekken te voeren. Ouders met hun kinderen, leerkrachten met ouders en leerkrachten onderling. Laten we, in plaats van doorhollen en schreeuwen, stilstaan bij het grote belang van praten, liedjes zingen, rijmen, verhalen vertellen en denkstimulering. Dagelijkse wisselwerking over onderwerpen die ook op school aan de orde zijn, stimuleren de taal en het denken van jonge kinderen. Dat schept onderwijskansen en voorkomt laaggeletterdheid.
 
 
KLIK-Onderwijsondersteuning
Montenspark 15 4837 CD Breda