Beste ,

Tijdens de zomervakantie had ik de tijd om samen met mijn gezin uit te rusten en te genieten van de zon. De batterijen zijn terug opgeladen en ik ben er met nieuwe energie in gevlogen. Je kan mijn werkzaamheden vanaf nu ook volgen op mijn nieuwe facebookpagina. Klik hier om mijn pagina te bekijken en te liken. 

Die energie zal nodig zijn want er staat heel wat te gebeuren. Zo zijn we begonnen met het nieuwe ruimtelijk beleidsplan. In oktober kan er gestart worden met de heraanleg van 't Zand. En op 15 oktober opent 'Het huis van de Bruggeling', waar iedereen welkom zal zijn. 

Ook op vlak van vrije tijd en ontspanning valt er heel wat te beleven dit najaar. Komend weekend kunnen Bourgondiërs terecht op Kookeet. De jongeren kunnen terug elk weekend plezier beleven bij één van onze Brugse jeugdbewegingen. Wie alle evenementen moeilijk kan onthouden, kan hier een handige schoolkalender downloaden als geheugensteuntje.

Aan jullie om de kalender in te vullen!


Inzetten op scholenbouw

De scholencampus van het Instituut Mariawende-Blydhove (IMB) zal binnenkort uitbreiden. Ik leverde de vergunning af om op de site aan de Boogschutterslaan te Sint-Kruis een nieuwe vleugel te bouwen. De nieuwbouw vervangt de lokalen van de campus ‘Blydhove’, die verlaten wordt.  

Klik hier voor meer info


Actieve en integrale veiligheidsketen

Met CD&V gaan we voor een actieve en integrale veiligheids-keten. Absolute veiligheid bestaat niet, maar we moeten er wel alles aan doen om een evenwicht te vinden dat zekerheid biedt, maar ook wegblijft van verkramping die initiatief ontmoedigt. Wij pleiten met CD&V daarom voor een integrale aanpak. We moeten voorkomen waar het kan, en ingrijpen waar het moet
 
Klik hier voor meer info 

Nadenken over ruimtegebruik

Momenteel werk ik aan een nieuw ruimtelijk beleidsplan, een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) uit 2006. Ruimte is een beperkt goed geworden, waardoor we zuiniger en slimmer moeten omgaan met ons ruimtegebruik.  We hebben een "ludiek" filmpje gemaakt om de Bruggeling uit te dagen om mee te denken over de verdere ontwikkeling van onze stad. Klik op de foto hiernaast om het filmpje te bekijken.

Klik hier voor meer info

Klik hier voor het fragment in Focus


 

Ruimte voor studenten

Hogeschool VIVES is begonnen op de campus Brugge met de bouw van een nieuw onderkomen voor de dienst studentenvoorzieningen (STUVO), ik leverde hiervoor de vergunning af. De nieuwbouw komt aan de kant van de Xaverianenstraat op de bestaande gronden van de campus. Opzet is dat de dienst er tegen september 2017 zijn intrek neemt.  Als schepen van Brugge Studentenstad juich ik alle initiatieven toe die het studentenleven in Brugge aantrekkelijk kunnen maken.

Klik hier voor meer info  


Speeldorp wordt appartement 

Ik leverde de stedenbouwkundige vergunning af om langs de Diksmuidestraat op Christus-Koning  een nieuw appartementsgebouw met 10 wooneenheden te voorzien. 
Het bestaande gebouw (een loods waarin het voormalige indoor speeldorp Cinnecita was gehuisvest) wordt afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Een nieuwe mogelijkheid om aan het water te wonen!
 
Klik hier voor meer info  

 
 

Kabinet
Oostmeers 17
8000 Brugge
Tel.: 050 44 85 04
schepen.demon@brugge.be
www.frankydemon.be

Spreekuur: vrijdag tussen 9u en 11u na afspraak