Unsubscribe / Change Profile
Сподели: 

Здравейте,
 
Не пропускайте да се регистрирате за безплатно посещение на изложението Save the Planet (27-29 март 2018 г.). В София, ИЕЦ, Зала 5 ще Ви очакват нови решения как най-рационално да използвате отпадъците като ресурс и да печелите от това.
 
Паралелни събития:
 
Водещи компании от 16 държави ще бъдат сред изложителите.
 
 
Какво може да видите?
 
Ето кратко представяне на немската фирма WEHRLE - специалисти в обработка на отпадъчни течности. Освен това компанията предлага и системи за генериране на биогаз, за намаляване на утайките и оползотворяване на топлинната енергия и хранителните вещества от отпадъчните води. WEHRLE имат над 300 препоръки от клиенти на 5 континента заради техните компактни инсталации, лесни за експлоатация, надеждни през целия им жизнен цикъл и с възможно най-ниски експлоатационни разходи.
 
Интервю с г-жа Драгана Раданов, Инженер „Продажби и проекти“ за Централна Европа, WEHRLE Umwelt GmbH
 
    
 
Г-жо Раданов, разкажете ни повече за WEHRLE Umwelt GmbH и за вашата дейност в Региона на ЮИЕ. Кои други компании от групата WEHRLE ще представите на изложбата в София?
 
WEHRLE извършва дейност в целия Регион на ЮИЕ от едно десетилетие. Първата и най-голямата пречиствателна станция за инфилтрат в Словения е инсталираният наш високоефективен мембранен биореактор  BIOMEMBRAT®. Това съоръжение е в експлоатация от 2010 г. насам, с отлична производителност и ниски експлоатационни разходи. От 2016 г. тази инсталация обработва и отпадъчните води от Механично-биологична пречиствателна станция - отличен пример за бъдещето на тази доказала се гъвкава технология.
 
WEHRLE обаче не само изгражда големи съоръжения: в Гърция, България, Хърватия и Румъния са инсталирани Директни пречиствателни станции /за директна обработка на водата в момента на потребление/, оборудвани със системи за обратна осмоза, с напълно автоматизирани процедури за почистване. Инсталациите са проектирани като контейнерни съоръжения до ключ, за да се осигури икономичното им инсталиране на място и бързото им пускане в експлоатация.
 
През 2018 г. първото сръбско сметище за битови отпадъци ще бъде оборудвано с такова контейнерно съоръжение WEHRLE RO за пречистване на инфилтрат от депa за отпадъци, който директно да бъде отвеждан в близката река. Ние осигурихме отдалечен достъп до това устройство, за да подпомагаме местния персонал в случай на оперативни въпроси.
 
WEHRLE се фокусира върху съвременни технологии за обработка на силно замърсени отпадъчни води, но също така работи и по другите си проекти за прилагане на метода на Механично-биологично третиране или разработване на инсталации за производство на енергия чрез преработка на опасни отпадъци.
 
 
 
За повече информация относно участие или посещение на изложбата - Таня Булдеева, tanya@viaexpo.com, тел.: 032/512905, 0886/793172
 
Не пропускайте! Актуални новини от сектораБюлетин
 
Социални мрежи:     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост e сдружение, в което членуват български и чуждестранни компании. Сред основните й приоритети е опазването на околната среда и водите. Една от основните суровини за производството на хартия в България е отпадъчната хартия. Опаковките от хартия и картон са 100% рециклируеми. Рециклирането има по-малко негативно въздействие върху околната среда от депонирането, тъй като се избягват вредните NOx - емисии. Темата за рециклирането на отпадъчната хартия е във фокуса на БК на ЦХП и редовно присъства  на страниците на списание „Целулоза и хартия”, което е неин печатен орган.
 
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE".