Infobrief Diaconie Brugge  April 2012, 4de jaargang nr. 19


 
Zo gaan we door tot het Pasen wordt
 
Nog steeds niet: de welvaart herverdeeld.
Nog steeds niet: de levensnoodzakelijke zorg voor het milieu.
Nog steeds niet: de passende lessen getrokken uit de bankencrisis.
Nog steeds niet: een doorbraak van de Arabische lente.
 
Nee, een nieuw voorjaar is nog niet in zicht.
Duurzame opbloei van een andere samenleving en een andere Kerk
is nog niet meteen voor morgen.
 
‘Nog staat zijn kruis op de berg, nog is zijn graf gesloten’.
We hebben niet ingeschat dat Stille Zaterdag zo lang zou duren.
Pasen komt anders dan we ons al te menselijk voorstelden.
 
Pasen zal komen zoals die eerste keer:
nieuwe opstanding komt pas na een kruisweg van tegenstand.
Nieuwe gestalten komen pas na het leeglopen van de oude vormen.
Het jonge, open christendom kwam er 
na een breuk met een te wettische joodse godsdienst.
Zo ook breekt - met harde schokken -
de nieuwe tijd door in onze dagen.
 
Ondertussen kunnen we toch opgewekt verder trekken,
zo leerde ons die Speelman van Assisi.
Niemand houdt de vreugde van vrije christenen tegen.
Niemand houdt de schreeuw om meer sociale gerechtigheid tegen.
 
Wij gaan mee op de lange weg:
naar heelheid en zorg voor elke mens 
naar duurzame vrede en gerechtigheid voor heel de schepping,
naar nieuwe godsdiensten en nieuwe Kerken.
 
‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’,
zo gaan we door tot het weer Pasen wordt.
 
 
Jean-Paul Vermassen


 
2. De Bergrede... een wegwijzer in Mariënstede 

Vorige maand was Hilde Decoene onze Profetische Stem in de Bremstruik / De Kerit. Ze gaf er een inspirerend en geëngageerd getuigenis over haar leven en werk in de Zonnearc alsook in Mariënstede. Mariënstede is een centrum waar, in samenwerking met diverse partners, volwassen personen met diverse handicaps via wonen en / of aangepaste dagbesteding ondersteuning en kansen krijgen om zo zelfstandig mogelijk op verschillende levensdomeinen welzijn en geluk te beleven.
De bewoners van Mariënstede maakten in 2005 onderstaande "vertaling" van de Bergrede.
 

 
 
3. Profetische Stemmen: Koerswijziging
 
4. Verslag 32e Romerodag Brugge - Onthulling nieuwe mural door prof. Jacques Haers (KULeuven) en Geert Tuerlinckx (Brugge)
 
 
Laat de muren spreken
 
Romeroviering in Brugge
 
“Romero heeft sinds 32 jaar het schilderij van m'n leven gekleurd”, aldus een getuige op de Romeroviering, zaterdagavond 24 maart in Brugge. Het was dag op dag 32 jaar geleden dat de aartsbisschop van El Salvador, hoofdstad van het Midden-Amerikaanse land El Salvador, door doodseskaders werd vermoord met een kogel in hart, terwijl hij in een ziekenhuiskapel voorging in de eucharistie.
 
Al die jaren hebben muurschilderingen op de parochiekerk van Tierra Blanca herinnerd aan de bisschop die voor het volk opkwam tegen de onderdrukking door leger en paramilitairen. Vorig jaar werden de muurschilderijen in Tierre Blanca met goedkeuring van de nieuwe pastoor schandelijk uitgewist.
 
De Brugse Basisgemeenschappen protesteerden eerst met het verzenden van honderden foto's van de kunstwerken naar de bisschop van Santiago de Maria. Op de Romeroviering van zaterdag brachten ze eerherstel met de onthulling van een gelijkaardige schilderij.
“Een kostbare herinnering” zei gastspreker prof. Jacques Haers, jezuïet en hoogleraar aan de Theologische Faculteit van de KULeuven. Hij vervolgde: “Als ons niets meer rest, dan blijft de gedachtenis een wapen van het goede in onszelf. Welke muurschilderij zou jij zelf maken?”.
Het nieuwe werk van de hand van Balder Goethals prijkt voortaan in de Romerozaal van de Sint-Annaparochie, waar de bisschop 32 jaar geleden, drie dagen voor zijn eredoctoraat in Leuven, zeven weken voor zijn dood, te gast was. De meer dan 150 aanwezigen zongen: “laat de muren spreken!”.
 
Meer info: Jef Ravelingien ( jef.ravelingien@skynet.be ) 050 311733
Opgemaakt door Geert Delbeke
 
 
5. Profundo: een muzikale ontdekking langs levensbeschouwelijk Oostende - zondag 6 mei 2012
 
Muzikale  ontdekkingstocht  Profundo
zondag 6 mei 2012
 
Muziek en gebouwen uit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities worden in de kijker gezet. Een hele namiddag kan u genieten van muziek (in Tempel, Moskee, Kerk,…) en van
rondleidingen in de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke ontmoetingsplaatsen.
 
Alle locaties zijn vrij te bezoeken. Op elke locatie kan u een
 
 
wandelplan krijgen met alle info rond locaties en tijdstip van rondleiding en muziek.
 
U kan er ook voor kiezen een van een gids van de gidsenkring De Lange Nelle. Hiervoor dient
u vooraf in te schrijven (voor 20 april) bij de dienst Samenleven, t.a.v. mieke.jacxsens@oostende.be, T 059/56.20.57.
Bij inschrijving dient u uw keuze van wandelroute te vermelden.
 
Er zijn drie wandelroutes:
 
  • Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Katholiek en Orthodoxe Kerk, Vrijzinning Laïciserend Centrum, Moskee (Romestraat)
  • Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Orthodoxoe Parochie, Anglicaanse Kerk
  • Moskee (H. Consciuenceplein), Hindoetempel, Kunstacademie, Heilig Hartkerk
Volgende muzikale ensembles komen aan bod: El Bachaair (Marokkans ensemble), Gregoriaans Koor Leuven, Congolees Koor Matondo, Sikh Kirtan gezelschap, Hindu Bhajan Nepali Samudaya Oostende, Orthodox Koor Oostende (onder voorbehoud).
Op het Sint-Petrus-en-Paulusplein en op het Gerechtsplein stellen interculturele verenigingen zich voor en kan u tegen democratische prijzen terecht voor een hapje en drankje
 
Uit respect voor de verschillende gemeenschappen is tijdens het bezoek van de locaties aangepaste kledij gewenst: bedekte schouders en bovenbenen.
 
Toegang gratis
 
 
Een organisatie van Kerkwerk Multicultureel Samenleven i.s.m. Stadsbestuur Oostende, FMDO vzw en FZO-VL vzw.
 


 
6. Einde winteropvang betekent niet einde dakloosheid
 
Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) heeft samen met daklozen de wacht gehouden voor het kabinet van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block. "Dat winteropvang al op 1 april sluit is een slechte aprilgrap", aldus de actievoerders.
 
 
“Dit is een slechte aprilgrap”, zegt Arne Proesmans van het Vlaams Netwerk voor Armoedebestrijding. “Nu de winteropvang haar deuren sluit zullen vanaf 1 april heel wat daklozen op de straat terecht komen.”
Om duidelijk te maken dat het einde van de winteropvang niet het einde van dakloosheid betekent, trokken enkele Belgische middenveldorganisaties naar het kabinet van Maggie De Block waar ze om half elf verwacht werden voor een gesprek. Maar door een praktisch probleem had de staatssecretaris enkel tijd voor het BAPN en niet voor de daklozen zelf.
Heel wat aanwezigen vonden dat haar drukke agenda een klein excuus was voor een groot probleem. "Wij wachten al heel lang op een oplossing. Maar vanaf het ogenblik dat de zon weer schijnt hebben pers noch politici interesse in het probleem", zegt Peter Heirman van het Vlaamse Netwerk.
Teleurgesteld zakten de groepen af naar het kabinet van viceminister-president, Ingrid Lieten, waar er twee eisen op tafel werden gelegd. Enerzijds een continuë opvang in plaats van de bestaande, tijdelijke winteropvang. Anderzijds oplossingen voor de structurele problemen van dakloosheid zoals vangnetten, straathoekwerkers, gezondheidszorg, enzovoort... "Op de tweede eis werd niets nieuws geantwoord: er wordt blijvend gecoördineerd vanuit de overheid, maar oplossingen zijn voor de provincies. Wat bijna een 'gratuit' antwoord is en bovendien volkomen absurd. De provincies voeren al jaren een eigen beleid en daar is nog niet veel van in huis gekomen. Over het eerste probleem is zelfs met geen woord gerept”, zegt Proesmans.

Verdere gesprekken

Stefan Backes, coördinator van het Belgische Netwerk Armoedebestrijding, die het gesprek met De Block wel kon volgen, relativeert dat: "We hebben wel degelijk iets bereikt: in april komt er een gesprek waarbij de Vlaamse en Waalse overheden betrokken worden. Tegen dan zal de staatssecretaris zowel de zwakke als sterke punten van het daklozenbeleid bundelen." Backes benadrukte dat De Block ook goede acties ondernomen heeft tijdens de strenge winterperiode.

"Sterf maar, dat is niet ons probleem"

Verschillende kleine organisaties kwamen hun steun aan de daklozen betuigen: "Ik was zelf dakloos, ik weet hoe het is om elke nacht in de koude te slapen, om je elke nacht onveilig te voelen", zegt een medewerker van de vzw Daklozenhulp Antwerpen. “Wat we nodig hebben, zijn de middelen voor een tweede kans, maar het enige dat we krijgen zijn vieze blikken. Ze laten ons sterven op de straat want het is een ver-van-hun-bed-show en niet hun probleem."
 
7. Waarom een leefloon afnemen de kinderarmoede niet bestrijdt
 
Geert Versnick (Open Vld) wil het leefloon afnemen van ouders die hun kinderen niet naar de kleuterschool sturen. "Een gezin met kinderen dat moet leven van een leefloon zit nu al enkele honderden euro’s onder de Europese armoedegrens. Zij leven met een inkomen dat het zo goed als onmogelijk maakt om te participeren aan de samenleving", reageert Bert D'hondt van Welzijnszorg.
 
 
Geert Versnick, OCMW voorzitter in Gent lanceert een plan. Waarom verplichten we ouders die een leefloon krijgen niet om hun kinderen naar de kleuterschool te sturen? Immers, het is van groot belang dat kleuters regelmatig naar school gaan, dat vergroot hun kennis van het Nederlands en vergroot hun kansen in het onderwijs op latere leeftijd.
Het is goed om kleuters zo vroeg mogelijk in de kleuterklas te hebben, zeker kansarme groepen. Hoewel minister Smet terecht opmerkt dat de algemene participatie aan het kleuteronderwijs in Vlaanderen zeer hoog is, zijn er sterke sociaaleconomische verschillen. Zeker bij de jongste kinderen zijn kinderen van laaggeschoolde ouders, kinderen uit eenoudergezinnen en uit Maghreblanden ondervertegenwoordigd. Dit leidt tot achterstand op het einde van de kleuterklas en tijdens de verdere schoolloopbaan. Kleuters uit eenoudergezinnen hebben drie keer zo veel kans om al een jaar achterstand te hebben dan het gemiddelde.
Het nut van een hogere participatie in het kleuteronderwijs valt niet te betwisten. Toch is dit voorstel geen goed voorstel. Waarom?
-         Leidt het afnemen van een leefloon tot een hogere participatie van deze kinderen? Een gezin met kinderen dat moet leven van een leefloon zit nu al enkele honderden euro’s onder de Europese armoedegrens. Zij leven met een inkomen dat het zo goed als onmogelijk maakt om te participeren aan de samenleving. Dit inkomen ook wegnemen koppelt mensen helemaal los van de samenleving. Het tegendeel van wat beoogd wordt.
-         Kinderen hebben recht op onderwijs. Dat recht wordt inderdaad soms beperkt door de ouders. Dit voorstel zou er voor zorgen dat bovenop die schending van hun rechten ook hun recht op een toereikende levensstandaard verder aangetast wordt. Een stap achteruit voor het kind en het gezin.
-         De discussie over de verlaging van de leerplicht mag gevoerd worden. Maar het gaat niet op om deze te verplichten voor bepaalde groepen en te koppelen aan een vervangingsinkomen of bijstandsuitkering. Vanuit welke basis kan je een koppeling maken tussen het leefloon enerzijds en schoolplicht anderzijds (schoolplicht die overigens niet bestaat in ons land)? Gaan we dat dan ook als voorwaarde invoeren voor het ontvangen van fiscale voordelen bij het kopen van een huis of bij pensioensparen?
-         Dit voorstel past in het verhaal van rechten en plichten. Een verhaal dat voorbij gaat aan ons onvermogen als samenleving om die rechten te garanderen. Het leefloon is te laag om te leven, de kinderbijslag is te laag om kinderen op te voeden, de wachtlijsten voor een betaalbare woning zijn immens, de kostprijs van het leerplichtonderwijs blijft, ondanks de maximumfactuur, voor veel mensen zeer hoog …
Wat kunnen we dan wel doen? De doestellingen zijn immers wel gelijk. Participatie in het onderwijs en het dichtrijden van die enorme sociaaleconomische kloof in ons onderwijs.
Ouders moeten positieve stimulansen krijgen om hun kinderen naar de kleuterklas te sturen. Dit zal meer moeten zijn dan huistaakbegeleiding. Ouders kennen de school niet, begrijpen het belang van het kleuteronderwijs te weinig of spreken de taal niet. Vaak zal individuele begeleiding nodig zijn, moet men op weg gaan met de ouders. Ouders kunnen bijvoorbeeld moeilijk begrijpen dat het voor hun kind beter is om naar de kleuterklas te gaan, ook al is de moeder overdag thuis. Daarom is investeren in projecten van gezinsondersteuning zoals ‘inloopteams’ van groot belang.
We moeten tegelijk extra investeren in het kleuteronderwijs. Zeker in steden met een erg jonge bevolking zijn de klasjes vaak te groot in aantal kleuters en te klein in oppervlakte. Onderwijs is vanzelfsprekend erg waardevol, maar we moeten de kwaliteit verzekeren. Versnick spreekt in zijn voorstel over kinderen van 2,5 jaar. Daarvan zit 16,4 procent niet in de kleuterklas. Onze kleuterklassen kunnen deze groep in de huidige situatie gewoon niet aan. Daarom dat de kans groot is dat deze ‘verplichte’ kleuters niet toegelaten worden in de school.
Kleuterscholen vragen bijvoorbeeld dat kinderen zindelijk zijn voor ze naar de kleuterklas komen. Anders kan de kleuterleidster onmogelijk een hele klas aan. ‘Niet schoolrijpe kinderen’ heet deze groep dan. Misschien moeten we eerst de scholen rijp maken voor deze groep en daar de middelen voor voorzien?
Het onderwijsdebat voeren, de kloof in onze samenleving dichtrijden, zorgen dat iedereen mee is, daar wil Welzijnszorg aan meewerken. Gezinnen in armoede nog armer maken werkt contraproductief.
Bert D'hondt is medewerker politiek beleid bij Welzijnszorg.

 
8.De digitale week in West-Vlaanderen
 
De Digitale Week is een week vol multimedia activiteiten in heel België, steeds gratis of zeer goedkoop. De activiteiten zijn zeer divers, dus zowel  beginners als mensen met wat meer ervaring zijn welkom.
De Digitale Week 2011 vond plaats van 26 februari tot 4 maart 2011. De Digitale Week 2012 vindt plaats van 21 tot en met 27 april 2012.
De activiteiten tijdens de Digitale Week worden georganiseerd door plaatselijke organisaties in heel Vlaanderen en Brussel. Ze organiseren laagdrempelige activiteiten waarbij het gebruik van multimedia centraal staat. Hiernaast is er tijdens de Digitale Week een  grote publiciteitscampagne in heel Vlaanderen en zijn er studiedagen in het Vlaams en federaal parlement. Via deze drie benaderingen probeert de Digitale Week de digitale kloof te dichten.
Als je wil weten wat er in West - Vlaanderen georganiseerd wordt in het kader van de digitale week, klik dan op onderstaande link: 
 

9. Welzijnszorg gaat in 2012 goedgemutst verder
 
Vorig jaar lanceerde Welzijnszorg voor de eerste keer de goedgemutste breicampagne van innocent smoothie. Meteen een schot in de roos. Jullie breiden meer dan 70.000 mutsjes en in februari mocht Welzijnszorg hiervoor een cheque van 12.635 euro in ontvangst nemen. In 2012 willen we dit mooie resultaat evenaren, maar dat kunnen we niet alleen. Daarom een nieuwe oproep om vol enthousiasme kleine mutsen te breien. De goedgemutste innocent smoothies staan rond de jaarwisseling in de winkelrekken en brengen per verkocht flesje 30 cent op voor Welzijnszorg. Stuur je meesterwerkjes met de post naar: Welzijnszorg, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel of breng ze binnen op de regionale dienst in je buurt.
 

 
 
10. Oproepjes van Ecokerk
 
Er beweegt heel wat in het kerkelijke landschap. Ecokerk is steeds op zoek naar initiatieven rond duurzaamheid. Zo kunnen we kennis delen, ervaringen uitwisselen en gelijkgestemden ontmoeten. Momenteel zijn we op zoek naar volgende mensen:
 
  • Godsdienstleerkrachten die toffe lessen hebben uitgewerkt rond ecologie/schepping/natuur en deze lessen via onze website willen delen met collega's
  • Parochieteams en kerkfabrieken die duurzaam omgaan met gebouwen en lokalen of dit graag willen doen en zich willen laten begeleiden door Ecokerk
  • Parochieteams, gemeenschappen en individuen die zich op 22 september 2012 willen inzetten om hun eigen buurt op te ruimen
  • Sportievelingen, jong en oud, die het aandurven om op 30 september 2012 6 kilometer te lopen/wandelen/huppelen ten voordele van Ecokerk tijdens de Helden Race
  • Parochies en gemeenschappen die iets hebben met water. Ligt je kerk aan het water, hebben jullie een eigen bron, gaan jullie zuinig om met water? Laat het ons weten.
Wil je reageren op één van deze oproepjes of heb je er vragen over? contacteer sophie@netrv.be
 


 

 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178