Terug naar school...


Beste 

 
Aan alle mooie liedjes komt een einde, zegt men... zo ook aan de zomer en de deugddoende vakantie. Ontbijten met de zon op je gezicht, een stevige bergwandeling, relaxen op een leuk terrasje, even de riem eraf,... en nu weer volop aan de slag met de start van het nieuwe schooljaar. De boekentas weer uit de kast, goed gevuld met nieuwe opdrachten!
Toch heb ik in de voorbije maanden niet stilgezeten. Ik zette 100 % in op geslaagde kampen voor onze Brugse jeugdbewegingen, met onder andere de mogelijkheid tot aankoop van duurzaam materiaal voor hun werking. De vakantiewerking KWIBUS draaide op volle toeren, maar ook enkele grotere bouwprojecten passeerden de revue. We stropen de mouwen op en gaan weer van start, samen met u durf ik hopen op een mooie nazomer !

 
Franky Demon

Soepbordspelprikkel in de Invalidenstraat

Bij de aanleg van de nieuwe verkaveling in de Invalidenstraat op Sint-Kruis  werd op een diepte van 60 cm een afwatering voorzien. Zo ontstaat een droge kuil, het soepbord, die kinderen als speelelement kunnen gebruiken. Volgens mij dé ideale plek om te zonnen, rond te rennen of om in rond te springen. In het soepbord ligt ook een soeplepel van 6 meter lang waar kinderen met enige vaardigheid kunnen afglijden. Het soepbord heeft in totaal een diameter van 12 meter, dat kan tellen voor een spelprikkel
 
   
Paviljoen Toyo Ito niet langer beschermd
 
De bescherming van het paviljoen als monument werd, na lang aandringen, door minister Bourgeois opgeheven. Zo kunnen we op zoek naar een geschikte locatie voor dit kunstwerk, dat ten tijde van Brugge Culturele Hoofdstad 2002 als tijdelijk monument op de Burg geplaatst werd. Het geeft meteen ook stof tot nadenken voor de heraanleg van de Burg die, wat mij betreft, een stuk groene long in de binnenstad moet worden.
 
Klik hier voor het filmpje op Focus-TV.        
 
 
Veilig terug naar school

Met het nieuwe schooljaar in zicht is een verkeersveilige schoolomgeving een must voor elke school. Tijdens het schoolfeest van VBS De Kantelberg, aan de Vijversdreef te Male, heb ik de petitie van de buurtbewoners en de schoolkinderen in ontvangst genomen. Als voormalig inwoner klinken hun opmerkingen mij zeker niet vreemd in de oren. Er moet dan ook dringend iets ondernomen worden om de gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Ik heb de grieven van de buurt en de school aan het stadsbestuur overgemaakt en volg dit dossier verder op.
 
 
Studentenhuisvesting : een gestage uitbreiding
  
Met het oog op de uitbreiding van het studie-aanbod in Brugge, is er steeds meer nood aan kwaliteitsvolle studentenkamers. In de Werkhuisstraat te Brugge wordt een vroeger kantoorgebouw omgebouwd tot 79 studentenkamers, telkens met eigen kitchenette. Op de hoek van de Koning Albert I-laan en de Canadezenstraat te Sint-Michiels wordt, na sloop van het bestaande gebouw, een nieuw project voor studentenhuisvesting gebouwd. Dit project zal plaats bieden aan 40 studenten.
 
Lees meer... 
 
Skaten op school
  
Net voor de zomer zorgde ik er voor dat de leerlingen van het VTI-Brugge een tijdlang konden gebruik maken van skatetoestellen op school. Bewegen op school moet aangemoedigd worden. Het skaten is trouwens ook een onderdeel van de jongerencultuur. Het project kende succes, waardoor ik er nu wil voor zorgen dat dit ook voor andere scholen mogelijk wordt. Geïnteresseerde scholen kunnen via een mailtje naar schepen.demon@brugge.be steeds hun interesse kenbaar maken.
  
 

Inspraakvergaderingen bij grote projecten

Ik geloof sterk in de kracht van inspraak van bewoners bij de ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten in hun nabije woon- en leefomgeving. Zowel voor de verdere ontwikkeling van het gebied rond de Gistelse Steenweg en de Jan Breydellaan te Sint-Andries als voor een nieuw woonproject op de voormalige site Die Keure nabij de Oude Gentweg in het centrum van Brugge, werden bewonersvergaderingen georganiseerd.
  
Klik hier voor het filmpje op Focus-TV.           
 
 

Groen licht voor EAT-centrum in de Magdalenahoeve

De vzw Unie-K richt reeds vele jaren hippo(paarden)therapie in voor haar bewoners. Met de bouw van een Equine Assisted Therapy Centre in de Magdalenahoeve te Sint-Michiels, nabij de site van Ons Erf, wil men nog een stapje verder gaan. Ik zorgde voor een positief advies voor deze bouwplannen. Zo kan daar nu een volwaardig hippotherapeutisch centrum voor mensen met een beperking worden uitgebouwd.
 
 
De Brugsche Tot : Robbert Gurdeep Singh
 
Kwibus, de nieuwe vakantiewerking, deed deze zomer zijn intrede op de Brugse speelpleinen en kende heel wat succes. Tal van kinderen amuseerden zich te pletter, mede dankzij de inzet van heel wat jonge vrijwilligers, zoals Robbert Gurdeep Singh. Robbert is 19 jaar en afkomstig uit Sint-Kruis. Zijn hart ligt bij de vele kinderen, die hij met gedreven inzet animeerde op het Kwibusspeelplein in basischool De Regenboog te Sint-Pieters. Robbert staat symbool voor de vele vrijwilligers die in juli en augustus mee de handen uit de mouwen staken. Proficiat voor jullie engagement !
 
 
Beschermde woonhuizen en panden
 
Onze binnenstad beschikt reeds over heel wat erfgoed, maar ook in de rand van Brugge zijn pareltjes uit het verleden terug te vinden. In de dorpskern van Sint-Pieters is sinds kort de Sint-Pieterskerk, samen met het naastliggende vroegere herberg-gemeentehuis erkend als beschermd monument. De omgeving van de kerk wordt beschermd als dorpsgezicht. Op de Gistelse Steenweg en de Torhoutse Steenweg te Sint-Andries kregen enkele woonhuizen uit het begin van de vorige eeuw deze bescherming ook toegekend.
 
 
 

Nieuws uit de provincie : zekerheid voor surfclub Icarus

In de vorige provincieraad stond de goedkeuring van heel wat provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor onze kuststreek op de agenda. In alle plannen werd gezorgd voor een regularisatie van de surfclubs, behalve voor die van Icarus uit Zeebrugge. Ik heb sterk aangedrongen op een aanpassing, zodat er eindelijk rechtszekerheid voor deze Zeebrugse surfclub kan komen. Ondertussen heeft de deputatie beslist om een oplossing te zoeken voor deze club.

Klik hier voor het filmpje op Focus-TV.  

 
Nieuw speelplein in de Kasteelhoevestraat
 
In de Kasteelhoevestraat op Sint-Andries mocht ik onlangs een nieuw speelplein openen. Na enkele inspraakmomenten met de buurt kwam het tot een ontwerp waarbij een walvis opduikt en voor een heuse klimheuvel zorgt. Ook een klimtoren, wip, schommel en draaischijf werden voorzien. Een petanquepleintje zorgt ook voor de nodige speelpret voor de minder jonge bewoners uit de buurt. Natalie en haar gezin vinden het alvast een zeer geslaagd project. "De kinderen kunnen er zich van harte uitleven dicht bij huis".
 
 
 

H2O Brugge : Smoefelen langs de Congostroom

Wereldsolidariteit en haar partners nodigen u uit voor een heerlijke smultocht in Zeebrugge met als basisingrediënten wandelen of fietsen, eten, drinken, varen en heel veel zien en beleven. Centrale thema's zijn water en solidariteit. De opbrengst gaat naar de partners van Wereldsolidariteit in Congo. Ik ben alvast van de partij, u komt toch ook ?

Lees meer...

 
 

De voorbije maanden was ik present op diverse events ... 

Kermis Male - Jubileumfeest Schuttersgilde Sint-Sebastiaan - opening 1ste speelstraat Sint-Katarinastraat - opening speelplein Kasteelhoevestraat - Fedekam Taptoe - Navy Days Zeebrugge -Vernissage beeldenroute Lissewege - Brugse Tripeldagen - viering Nationale Feestdag - Vama Veche - kermis Dudzele ...
 

Ook in de nazomermaanden is Brugge dé ideale plek om er eens op uit te trekken. Een greep uit het aanbod van de komende maanden :

 Uitwijken in de deelgemeenten : alle weekends van september, lees meer...
Open Monumentendag : 7-8 september, lees meer...
Summerblast 90's Festival : 7 september, lees meer...
Kroenkel door Autoloze Zondag : 15 september, lees meer...
Sint-Kruis Kermis : 14-15 september, lees meer...
Braderie Langestraat - Hoogstraat : 14-15 september, lees meer...
Braderie Ezelstraat : 14-15 september
September Jazz : 21 september,
lees meer...
Elements Dance Festival : 21 september, lees meer...
Zandfeesten : 22 september
Braderie Brugs Handelscentrum : 4 t.e.m. 7 oktober
Beelden in het Witte Dorp Lissewege : nog tot 15 september,
lees meer...
Kookeet : 28-29-30 september, lees meer...
Urban Trail : 20 oktober, lees meer...
Bouwen Wonen Nu : 22 nov - 1 dec, lees meer...


Kabinet Schepen Franky Demon
Oostmeers 17
8000 Brugge
050 44 85 04
schepen.demon@brugge.be
Spreekuur: elke dinsdagnamiddag (van 14 tot 16 uur) - enkel op afspraak