Toelichting bij de lage mediaan, 5HW en 5WEWIe1
Beste ouders
 
Hieronder geven we toelichting bij de lage mediaan Frans in de klassen 5 HW en 5 WEWIE1
 
 • Het examen Frans werd opgesteld door alle collega’s Frans en was nagenoeg hetzelfde voor alle leerlingen. De leerlingen Moderne talen (MT) kregen een extra reeks vragen en een andere lees- en schrijfoefening.
 • Hieronder de gemiddelde resultaten voor het examen per klas:
5 GWIE            84,5 %
5 LWIE            58,5 %
5 WEWIE2       58 %
5 EMT             51 %
5 WEWIE1       47,5 %
5 MTWI           69 %
5 MTWE          54 %
5 LMT             60,5 %
5 LWII             73,5 %
5 GWII             79,5 %
5 WEWII          59 %
5 EWI              57 %
5 HW               50,5 %

We dus kunnen stellen dat de moeilijkheidsgraad van het examen niet de oorzaak is van de slechte resultaten.
 
 • Na de Kerstvakantie hebben de leerlingen allemaal hun examen ingekeken. Ze konden vragen stellen en we vroegen hen zelf hun resultaat te analyseren.Als mogelijke verklaring voor hun ‘minder goede resultaten’, lazen we vaak het volgende:
 •  
  • te weinig tijd besteed aan Frans tijdens het semester
  • te weinig gestudeerd voor het examen
  • te weinig oefeningen gemaakt
  • “In het Frans moet je met heel veel rekening houden”.
  • te snel tevreden bij het studeren, te oppervlakkig studeren
  • onvoldoende kennis van de vervoegingen
  • te weinig basiswoordenschat
 • Dit zijn volgens ons de oorzaken van de slechte resultaten:
 •  
  • Zeer beperkte kennis van de basiswoordenschat
  • Zeer beperkt inzicht in de structuur van de taal
  • Gebrekkige studiemethode:
Veel leerlingen studeren enkel de vertalende woordenlijsten en de grammaticaregels. Ze maken geen oefeningen opnieuw, laat staan dat ze de extra onlineoefeningen maken die per onderdeel aangeboden worden op Knooppunt.
Ook al reiken we hen tijdens de lessen leerstrategieën aan, ze passen ze niet toe. Een voorbeeld: Heel veel leerlingen maken oefeningen zonder te begrijpen wat de zin/ tekst betekent en dat lijkt hen niet te storen.
Die houding helpt hen niet om vorderingen te maken.
 
 •  
  • Bij een groot aantal leerlingen is een gebrek aan studie zeker ook een verklaring. Niet alleen studeren ze vaak te oppervlakkig, ze spenderen ook te weinig tijd aan de studie van het Frans.
 • Remediëring
 •  
  • De leerlingen met een onvoldoende (DW + EX) kregen na de Kerstvakantie een begeleidingsplan. We focussen op studiemethode, uitbreiding van de woordenschat, verwerking van de grammatica en korte schrijfoefeningen. Op regelmatige basis leveren de leerlingen hun extra gemaakte taken in en bespreken we die samen.
  • Tijdens de lessen blijven we studietips aanreiken en benadrukken we de noodzaak van regelmatig studeren.
  • We kunnen jammer genoeg niet in hun plaats studeren. We hopen dat de leerlingen inzien dat Frans een vak is dat inspanningen vraagt. Ze komen nog maar heel weinig in contact met Frans buiten de lessen. Zonder studeren lukt het niet.
 
 
Met de nodige inzet, studiemethode en coaching geraken we heel wat stappen vooruit!
 
Vriendelijke groeten
 
Ann Baert en Angie Vandenhouten, leerkrachten Frans van 5HW en 5 WEWIE1
Frank Baeyens, directeur
 
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer
ann.baert@hdc.ksleuven.be
angie.vandenhouten@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be