februari 2019
 
De Nederlandse Kastelenstichting
Ook de Nederlandse Kastelenstichting wil dat mensen met een beperking kunnen genieten van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Op 6 februari jl. vond een kennismakingsgesprek plaats tussen de Kastelenstichting en twee bestuursleden van Kenniscentrum Groen & Handicap.
 
 
 
 
Hoe beleeft een slechtziende een bezoek aan het Fort Vechten bij Bunnik
Imari de Haan schreef een kort verhaal over haar beleving van Fort bij Vechten voor het beeldverhalenfestival Bunnik over Bunnik. Dit werd door de jury beloond met de 3e prijs in de categorie 'verhalen schrijven'
 
Met dit verhaal probeert zij op speelse wijze binnen gemeente Bunnik aandacht te krijgen voor de manier waarop zij als slechtziende vrouw een prachtige, historische plek beleeft en soms hulp nodig heeft om de informatie over de bezienswaardigheden tot haar te kunnen nemen. Het verhaal heeft dan ook als titel ‘Beperkt zicht op Fort bij Vechten, maar toch zien en gezien worden’. Benieuwd naar het verhaal? Lees hier meer.
 
 
Overleg met Staatsbosbeheer
Na een constructief overleg van Groen & Handicap met Staatsbosbeheer zijn de volgende afspraken gemaakt:
1. Staatsbosbeheer gaat bij grootschalig onderhoud of aanleg van natuurgebieden van het begin af aan rekening houden met wensen van mensen met een lichamelijke beperking.
2. Het Handboek Recreatie van Staatsbosbeheer wordt afgestemd op het handboek “Samen op Pad “ van Groen & Handicap.
3. Nieuwsbrieven van Groen & Handicap komen via interne communicatie beschikbaar voor alle medewerkers van Staatsbosbeheer.
4. Bij de bestaande  samenwerking met Natuurmonumenten en Provinciale Landschappen wordt nagestreefd om de informatie (bebording) nabij parkeerplaatsen, bezoekerscentra, paden (enz), met name die bedoeld zijn voor mensen met een lichamelijk beperking, op elkaar af te stemmen.
 
Advies over recreatiegebied Heerjanneke (Zwijndrecht) wordt opgevolgd
Na de Speeltuinbende bracht ook Groen & Handicap eind november 2018 advies uit over de speelpolder Heerjanneke in Heerjansdam (gemeente Zwijndrecht), in beheer bij het Staatsbosbeheer. De gemeente Zwijndrecht heeft inmiddels externe financiering gekregen voor de realisatie van een belevingspad in zowel speelpolder Heerjanneke als in speelpolder Hooge Nesse.
Dit belevingspad is dan bedoeld voor kinderen, met en zonder beperking, om samen te spelen.
De gemeente Zwijndrecht, Staatsbosbeheer en Recreatieschap gaan daarbij in speelpolder Heerjanneke een aantal van onze aanbevelingen opvolgen. Zo komt  er vanaf de woonwijk (ten oosten van de rotonde) een verkeersveilige oversteek met verkeerslicht. Andere onderdelen van ons advies vindt u via onze website.
De inrichting van de resterende deelgebieden in Polder Buitenland door de gemeente Zwijndrecht zal naar verwachting najaar 2019 plaatsvinden.
 
Medewerking van Groen & Handicap voor studenten Hogeschool Van Hall Larenstein
Regelmatig ontvangt Groen & Handicap van een student een verzoek om medewerking aan een studie-opdracht. Dat kan gaan over de kennis en de ervaring die wij hebben opgedaan bij het adviseren over toegankelijkheid van bos- en natuurgebieden. Daar werken wij naar vermogen graag aan mee, want wij zijn ervan overtuigd  dat verzamelen én verspreiden van kennis en ervaring over toegankelijkheid voor allen het draagvlak voor onze missie "natuur voor iedereen" vergroot.                                                                                                                                                                            Van Hall Larenstein
 
Jaarverslag 2018
Het Jaarverslag 2018 van Kenniscentrum Groen & Handicap is verschenen. Het verslag bevat een uitgebreide opsomming van de activiteiten die Groen & Handicap vorig jaar heeft ontwikkeld en een aantal ideeën van het bestuur over de plannen in het komende jaar. In het verslag staat onder andere veel informatie over de visitaties die het bestuur van G&H heeft gedaan in het kader van het project 'Natuur voor iedereen'. Het Jaarverslag 2018 is hier als pdf-bestand te downloaden.
 
 
Wie wil ons helpen 
Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 
Interesse? Neem dan contact op met ons bestuurslid Ton Kwakkel (zie mailadres onderaan de nieuwsbrief).
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl