Inclusieproject Ter Bank, Alle Jaren
 
Geachte heer, geachte mevrouw
 
Op 1 oktober 2019 start op HDC opnieuw het inclusieproject met Ter Bank. Net zoals de vorige jaren, komt elke dinsdag de klas van juf Leen uit Ter Bank les volgen op onze school. Ter Bank is een school voor buitengewoon onderwijs, gelegen in Heverlee.
 
Het doel van het project is om de leerlingen van beide scholen vertrouwd te maken met elkaar en erkenning voor elkaar te laten groeien. Het project wil de leerlingen van Ter Bank de kans bieden zich voldoende veilig te voelen op onze school (zonder uitgelachen te worden) zodat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat is inclusie. Maar ook onze leerlingen kunnen van deze inclusie leren. Dat zal vooral gebeuren tijdens de gemeenschappelijke activiteiten.
Enkele praktische gegevens
  • De klasgroep uit Ter Bank bestaat uit 8 leerlingen met een mentale beperking.
  • De leerlingen van Ter Bank zullen les krijgen van hun eigen leerkrachten, en krijgen een eigen klaslokaal op onze campus ter beschikking. Op dat moment zijn ze leerlingen van Ter Bank.
  • Op de speelplaats, tijdens de middag en bij gemeenschappelijke activiteiten zijn ze leerlingen van HDC. Dit zijn de momenten waarop de leerlingen van Ter Bank onze leerlingen kunnen ontmoeten, en omgekeerd.
 
Gemeenschappelijke activiteiten
  • Geïnteresseerde leerlingen van het HDC kunnen een middagactiviteit organiseren voor de leerlingen van Ter Bank, of deelnemen aan zo’n activiteit. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij een leerkracht.
  • De leerlingen van Ter Bank zijn steeds welkom op het bestaande middagaanbod of op de bestaande schoolactiviteiten.
  • Leerkrachten kunnen de leerlingen van Ter Bank uitnodigen om een les bij te wonen of om samen op excursie te gaan.
  • De leerlingen van  Ter Bank kunnen op het secretariaat eenvoudig uitvoerend werk verrichten onder begeleiding van het ondersteunend personeel.
 
Communicatie
  • De eerstejaars leerlingen van het HDC worden via een presentatie in elke klas op de hoogte gebracht van dit inclusieproject.
  • Voor geïnteresseerde leerlingen is er een voorbereidende vergadering. Informatie hierover ontvangen zij via mail.
 
 
We zijn er vast van overtuigd dat dit een boeiend avontuur wordt.
 
Vriendelijke groet
 
Peter De Ryck, Heleen Juchtmans, Ronnie Van ’t hof, verantwoordelijke leerkrachten
 
Frank Baeyens, directeur
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be