eNews | 12 januari 2018 | week 3
DEZE WEEK
• Nieuwe vorm overdenking
• Verontschuldigingen
• IMC2018
• Vastendag
• Echtparendag
• De RAI
• Orlando
• Vakantie
• Overleden
• Pastor in Eindhoven
• Sprekers Almere
• Maranatha Bijbelschool
• Maranatha Basics
• Préhuwelijk
• Kwartaaloverzichten 
• M15
• Doopdienst 
• Bijzondere bruiloften
• Mens Meeting 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 3
14 jan. t/m 21 jan. 2018

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 

DINSDAG
19.30 uur  Men's Meeting
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond-
samenkomst 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie

VRIJDAG
19.30 uur  M15
 
ZATERDAG
09.30 uur  Maranatha Bijbelschool
09.30 uur Maranatha Basics 
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
12.45 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Liefde en profetie
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
1 Corinthe 14:1: “Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des 
Geestes, doch vooral naar het profeteren.”
Iedereen die een normaal geestelijk leven wil leiden, zal de twee belangrijke woorden die in bovengenoemde tekst genoemd worden, heel serieus moeten nemen en erop toezien dat zij onderdeel zijn van het leven.
Liefde staat aan het hoofd van onze geestelijke handel en wandel. Liefde zorgt voor een stevig fundament in  ons geestelijk leven. 
Liefde is de poort tot de geestelijke gaven. Zonder liefde hebben de gaven van de Geest geen hemelse impact. 
Daarom staat liefde boven de geestelijke gaven. De Heilige Geest leert en gebiedt ons, te jagen naar de liefde. Wij moeten de liefde achternazitten. Wij moeten naarstig zoeken naar de liefde.
Hierop volgt dat wij streven naar de gaven van de Geest en vooral naar het profeteren.
De woorden “…vooral naar het profeteren”, nodigen alle kinderen Gods, die gedoopt zijn in de Heilige Geest, uit om te profeteren. De apostel zegt in  1 Corinthiërs 14:31:   “Want gij kunt alleen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen.”

Nieuwe vorm Overdenking
De voorganger heeft voor 2018 een nieuwe vorm van overdenking. Hij hoopt, met Gods hulp, steeds een Bijbeltekst kort te overdenken. Daarmee wijkt hij af van het verleden om een bepaald onderwerp te overdenken.

Verontschuldigingen
Mijn oprechte verontschuldigingen aan het Nazorgteam dat ik afgelopen zondag overviel door onvoorbereid met iets nieuws over de Nazorg te komen. Ik heb daardoor de nazorgwerkers nodeloos gekwetst. Ik heb mijn excuses begin van de week aangeboden aan de direct betrokkenen.
De wijziging die ik voorstelde, gaat niet door.
Wij gaan voort als in 2017. Sorry! 

IMC2018
 
De IMC2018 wordt de laatste IMC, Internationale Maranatha Conferentie, die wij organiseren. Wij begonnen in 1996 met de ILC, later de IMC. 
De volgende buitenlandse leiders hopen aanwezig te zijn op de laatste IMC:
Pastors Russel en Patsy van Wijk -  Kaapstad – Zuid Afrika
Pastors Cecile en Deborah Quamina - Trinidad & Tobago
Bishop Earl Johnson - USA
Pastors Samuel en Kidits Ghiwot - Ethiopië.
Pastors Lubyo en Tanya Petkov - Bulgarije.

Vastendag
De volgende algemene vastendag is op zaterdag 10 februari. Wij bidden, net zoals in 2017, van 12.00 tot 14.00 uur in het kerkgebouw.

Echtparen dag
Wij hopen op 2 juni een echtparen dag in een hotel of in ons kerkgebouw te organiseren. Er zal een seminar verzorgd worden, dat afgesloten wordt met een lunch. De planning is om van 10.00 – 14.00 uur bij elkaar te zijn.

De RAI
Ook in 2018 hopen wij de Christmas Celebration in de Amsterdamse RAI te organiseren. De zaal is al vastgelegd. Wij hebben geleerd van 2017 en zien uit naar een grote en gezegende bijeenkomst. Het wordt, DV, gehouden op maandag 24 december aanvang 20.00 uur.

Orlando
Voorganger S.L. Hofwijks hoopt op 23 januari de tweejaarlijkse pastors en leiders conferentie, Synergize 2018, van de Global Church Network onder leiding van Dr. James Davis, te bezoeken. 
Ook de pastors Astrando Castillion en Hans Brunings van Almere hopen de conferentie te bezoeken. 

Vakantie
Zr. Georgetine Rack hoopt op 14 januari voor een maand naar Suriname te vertrekken. 
Br. Ricardo en zr. Rosita Soerohardjo zijn voor enkele weken met vakantie in Suriname.
Pastor Christian Sambo is op 10 januari naar Curaçao vertrokken voor het huwelijk van zijn zusje. Daar zal hij ook diverse spreekbeurten vervullen. Daarna gaat hij naar Montreal, Canada, waarna hij voor een korte vakantie terug gaat naar Curaçao. 

Overleden
Zr. Ilse Slomons, moeder van onder andere Gerard (pastor), Henna, Franklin, Marcel, is op 2 januari in Almere overleden. Zij is op donderdag 11 januari ten grave gedragen. Zij is 88 jaar geworden. Wij bidden de familie veel sterkte toe.

Pastor in Eindhoven
Tommy Zannou die jaren lid is geweest van Maranatha Ministries, is nu als prediker, pastor, betrokken bij de gemeente de Deur, in Eindhoven. Eindhoven is de woonplaats van pastor Tommy en zr. Saskia Zannou. 

Sprekers Almere
07 januari 2018: A. Castillion
14 januari 2018: A. Castillion
21 januari 2018: A. Castillion
28 januari 2018: A. Boldewijn
Maranatha Bijbelschool
Zaterdag 20 januari is onze volgende Maranatha Bijbelschooldag.
De Bijbelschool begint om 09.30 uur. De deur van de kerk is al om 09.00 uur open. De lessen vinden plaats in de Wijkzaal.

Maranatha Basics
Zaterdag 20 januari vindt de Maranatha Basics (MB) plaats in één van de zalen van de kerk. De MB begint om 09.30 uur.
Gelovigen die onlangs hun leven aan de Heer gegeven hebben, sporen wij aan de MB te volgen.
Deze school duurt vier maanden en vindt elke derde zaterdag van de maand plaats. De MB is om ongeveer 14.00 uur klaar.

Préhuwelijk
Wij hopen met Gods genade in de maand januari te beginnen met de préhuwelijk bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten willen wij alle aanstaande echtparen zo goed mogelijk voorbereiden op hun voorgenomen huwelijk.
U vindt het betreffende aanmeldingsformulier in de Infokamer. De cursus bestaat uit een serie van 4 studies.
Tevens wijzen wij toekomstige echtparen erop dat deze bijeenkomsten verplicht zijn voor allen die in onze gemeente willen trouwen.
Ook wijzen wij u erop dat uw huwelijk ruimschoots van te voren bekend moet zijn bij de voorganger van de kerk, apostel S.L. Hofwijks.
De geplande data zijn: 27 januari en 3 februari 2018.

Kwartaaloverzichten
De komende week zullen wij de kwartaaloverzichten inzake de giften en de tienden over het vierde kwartaal van 2017 verzenden naar de gelovigen. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

M15
Vrijdag 19 januari gaan onze M15’s weer van start. De M15’s vinden plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. Deze zijn celgroepen van de gemeente, waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.

Doopdienst
De volgende doopdienst wordt, zo de Here wil, gehouden op zondag 8 april. Gelovigen die in water gedoopt wensen te worden, kunnen dit kenbaar maken door het betreffende formulier in de Infokamer in te vullen. Voor inlichtingen over de doop in water kunt u desgewenst ook contact opnemen met ons secretariaat. 

Bijzondere bruiloften
Op vrijdag 5 januari waren br. Kwabena en zr. Comfort Bediako-Owusu Ababio 30 jaar getrouwd. Zij vierden hun parelen bruiloft.
Op maandag 8 januari hebben br. Glenn en zr. Simone Rigters-Gezius hun koperen bruiloft gevierd. Zij zijn 12½ jaar getrouwd.

Mens Meeting
Dinsdag 16 januari zullen wij weer van start gaan met onze maandelijkse Mens Meeting bijeenkomsten. Tijdens de Mens Meeting staan het Woord van God en fellowship centraal. Op deze avond kunt u persoonlijk groeien en elkaar bemoedigen.
Wij hopen u van harte te verwelkomen op dinsdag 16 januari vanaf 19.30 uur.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl