Juli  2020 no.90
 
Ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij.
 
Romeinen 15:30
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Nieuws over Spanje en Rotterdam. Blikt Theo terug op zijn jubeljaar en kijken Theo en Rieneke uit naar een groot feest. 
Bezoek onze site
www.theovisser.com
 
 
 
Algemeen
Marjan Groenendijk
actheovisser@live.nl
 
Giften
Stichting
Werkers in de Wijngaard t.b.v.
T. Visser
 
IBAN NL78
INGB0006904822 

Discovery Bible Study in het kort

Terug kijken: 
  • hoe gaat het met je?
  • wat heb je gedaan met je voornemen van de vorige keer? 
  • zijn er dingen van afgelopen week waar we voor kunnen bidden of danken? 
 
Omhoog kijken:
  • we komen samen bij God
  • we lezen samen Gods woord
  • wat raakt je?
  • wat zou God tegen jou willen zeggen door dit stukje heen?
 
Vooruit kijken: 
  • wat ga je doen met wat je net gelezen hebt?
  • waar mogen we volgende keer bij jou op terug komen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mooie mensen, 
Wat doet God in tijden van de corona crisis? Het is opvallend om overal in Europa te merken dat nu kerken niet meer goed in grote groepen bij elkaar kunnen komen, de kleine groepen volop in de picture staan. En een op een relaties. De kerk die teruggaat naar de kern. Het intermenselijke. Het persoonlijke. Meer intiem. De Bijbel in het midden. En samen op missie.
 
In Rotterdam merken we dit in LEEF! De livestreams waren even goed om de eerste schok op te vangen. Maar al snel hebben we die aan de kant geschoven, om zodra het kon met kleinere groepen bij elkaar te komen. Neem bijv. de jongerengroep die dit jaar begonnen is. Deze gasten nodigen elkaar uit. Afgelopen week zat er een op een terras, ontmoette 2 oude bekenden die niet actief met geloof bezig zijn. Wat ga je doen vanavond? Ik ga naar een Bijbelstudie. Wat is dat? Kunnen we mee? En zo zien we de beweging. 
Jubeljaar 
Het afgelopen jaar was natuurlijk mijn jubeljaar. Een jaar om mijn hart opnieuw te laten vormen en te kneden door de Pottenbakker. Een van de punten die ik tot mijn verrassing afgelopen zomer al ‘terugkreeg’ was om meer de winst uit kerkplanting terug te geven aan bestaande kerken. Ik ga dat niet zelf doen, maar wil wel graag kijken of ik anderen om me heen daarvoor kan toerusten. Het komt in de basis hierop neer: kleine groepen met een missionaire focus. Stel, je begint met een Alpha cursus in een huis, eigenlijk net als wij 7 jaar geleden met LEEF! begonnen zijn. Als die afgelopen is, bega je niet de fout die vaak met Alpha wordt gemaakt; je hebt net een mooie huisgroep en je blaast hem weer op. Nee, je bouwt hem juist uit, bijv. met Discovery Bible Study. Een eenvoudige manier om de Bijbel te lezen en anderen daarin te trainen: in de kern gaat het over de vraag: wat zegt God tegen mij en wat ga ik daar mee doen? Op deze manier kan de missionaire groep groeien en na verloop van tijd weer splitsen. Weinig organisatie. Back tot he basics. Training doen we alleen on-the-job. Veel kan met Zoom, soms persoonlijk. Jullie gaan er meer van horen.
Spanje
 
Juist vandaag hoorde ik dit prachtige verhaal vanuit Spanje. Het land is minstens zo seculier als Nederland en er zijn heel weinig evangelicale christenen. Maar…. "we zijn als kerk zeven Spanjaarden aan het voorbereiden voor de doop. We doen dat in de huizen. We hebben drie cellen, die alle drie in de huizen van Spanjaarden plaats vinden. Een van de gastheren is een echtpaar dat al 40 jaar met Jezus wandelt, twee vinden plaats in het huis van mensen die minder dan een jaar geleden tot geloof kwamen. En dankzij de genade van God hebben we al gastheren die in de wachtrij staan om verder te vermenigvuldigen.
Mijn vrouw en ik hebben pastorale bezoeken gebracht aan alle 41 mensen die in die drie cellen meedoen. Twee derde Spaans, een derde heeft een andere nationaliteit. We hebben geen kantoor of kerk tot onze beschikking, dus we moeten elkaar wel in de huizen ontmoeten. Op deze manier kunnen we gelijk aan sommigen persoonlijk zielszorg geven."
 
Die contouren voor de kerk van de toekomst worden steeds helderder voor me: een kerk met kleine groepen die samen aan de voeten van Jezus zitten, die Zijn woorden bestuderen. Die zorg dragen voor elkaar. En zich samen mee laten nemen met de missie van Jezus. Met een sterke focus op het samen discipelen maken van mensen die Jezus niet kennen. Maar tegelijk met regelmatige grotere samenkomsten, met dieper onderwijs. En toerusting, wat gezamenlijk plaats vindt. Een levendig geheel vol beweging, vol authenticiteit, vol met aandacht voor de directe omgeving. En ja, vol veelkleurigheid. 
Zelf geloof ik niet dat kerken met grote massale samenkomsten uiteindelijk het geestelijk landschap gaan veranderen. Niet als dat niet hand in hand gaat met deze primaire focus op die kleine groep, op de missie, op persoonlijke aandacht, op iedereen die dat doet wat God gegeven heeft. Deze kerk heeft alle potentie om een beweging te worden, al naar gelang hoe Gods Geest werkt en de weg wijst.
 
Zo gaan we door. Het Engelse ICP-netwerk groeit mooi. Inmiddels maken er 7 kerkplantingen deel van uit. Na deze zomer beginnen we in Italië in samenwerking met Serenissima ministries. Mijn vriend Rob Krause waar ik al 10 jaar mee optrek gaat daar verder. In Griekenland, Spanje, België, Zwitserland en andere plekken bouwen we rustig verder aan onze relaties. Met als doel om straks als God het geeft elk jaar in een nieuw land te beginnen, zodat in 2030 er 10 landen met een netwerk zijn met bij elkaar minstens 300 nieuwe kerkplantingen.
En Rotterdam... 
Ondertussen gebeurt er ook in Rotterdam van alles. Tijdens mijn jubeljaar brak corona uit en daarom ben ik van maart tot en met juni tijdelijk terug gestapt om leiding te geven tijdens deze crisis en mijn opvolger, Robert de Bruin, in te werken. Vanaf 1 september ben ik helemaal uit de dagelijkse leiding van LEEF! En vanaf dat moment ben ik alleen verantwoordelijk voor LEEF! Zuid en LEEF! Oost. In dit LEEFnetwerk hopen we ook mee te maken dat er elk jaar een nieuwe kerk wordt geplant. Hierin bundelen we alles wat we samen kunnen doen, zoals leiderschapstraining, begeleiding, coaching, visie bewaking en bescherming en rugdekking voor elkaar. Langzamerhand wordt de droom werkelijkheid: een netwerk met kleinere bewegelijke groepen en kerkplantingen, die vermenigvuldigen zodra ze de grens van 100 mensen bereiken. In de haarvaten van de samenleving. En ik geniet er enorm van om terwijl ik fulltime voor ICP EU werk het LEEFnetwerk er als ‘hobby’ in mijn vrije tijd bij te doen. Hier blijf ik zelf bij leren. Doe ik voortdurend nieuwe ervaring op. Geniet ik van de zegeningen. Trek ik op met zoekers uit de stad. Leer ik van de setbacks. En zie ik God voor mijn ogen in het mooiste werk dat er op de wereld bestaat; een beweging inspireren , bemoedigen en coachen van vermenigvuldigende discipelen, kringen, leiders en kerken. Zolang als God me er de adem voor geeft. Bedankt dat julie daar een partner van willen zijn.
 
Hopelijk gaan jullie een mooie zomer tegemoet met extra tijd om in de rust in Gods Tegenwoordigheid te zijn. En met jullie vrienden en ‘loved ones’ een goede tijd samen te hebben. Wij vieren deze zomer het huwelijk van onze Shekinah en haar Kevin!
Shalom!
 
 
Theo en Rieneke