Samen Succes is een kleine stichting, die twintig jaar geleden is opgericht om een verschil te kunnen maken in het leven van mensen die minder kansen krijgen dan wij. Doel van de stichting is het ondersteunen van kansarme regio’s in West-Pokot in het noordwesten van Kenia, vooral op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Door directe samenwerking kunnen we met weinig middelen direct resultaat boeken. Wij zetten ons samen met het lokale team Ghomicho in voor het:

 • verbeteren van faciliteiten van scholen
 • geven van voorlichting over de gevaren van meisjesbesnijdenis, gezinsplanning en het belang van onderwijs
 • ondersteunen van gezondheidsposten
 • toekennen van onderwijsbeurzen
 • ondersteunen van waterprojecten.

 
Leerlingen van Sokka Primary School krijgen buiten les
 

Een leerling van Kotulipogh Primary School in de Masol


 

Bezoek aan West-Pokot

In 2022 jaar zijn wij twee keer naar West-Pokot gereisd, in februari en december. We hebben een bezoek gebracht aan twintig scholen in het gebied. We hebben de lokalen en slaapgebouwen die met uw steun konden worden gebouwd, feestelijk geopend en nieuwe verzoeken tot ondersteuning in ontvangst genomen. We hebben het nieuwe gezondheidscentrum van Mbara bezocht en gesproken tijdens de feestelijke opening, die door ruim 1500 mensen werd bezocht. De overheid draagt de operationele kosten van dit centrum, zoals voor staf en medicijnen. We hebben deelgenomen aan de voorlichtingsbijeenkomsten, die sinds de coronapandemie extra van belang zijn. Niet alleen de risico’s van meisjesbesnijdenis komen er aan de orde, maar ons team praat ook over de mogelijkheden van gezinsplanning en het belang van onderwijs. We hebben opgetrokken met ons lokale team en overlegd over de voortgang van projecten. Omdat het begeleiden van de projecten, het afhandelen van aanvragen en het maken van verantwoordingen veel tijd en energie kost, hebben we samen een efficiëntere werkwijze afgesproken. We hebben contacten aangehaald met lokale sleutelfiguren, nodig omdat we door de coronapandemie langere tijd niet in het gebied konden zijn.Ruth Loseker van Ghomicho geeft voorlichting in Kokworitit

 
We zijn bij elk bezoek weer getroffen door de veerkracht van de inwoners van West-Pokot. We hebben veel verhalen gehoord en de armoede is vaak schrijnend, het recht op onderwijs of gezondheidszorg is er gewoonweg niet. Door droogte, een sprinkhanenplaag en een invasie van de legerrups die de maisvelden opvrat, was er te weinig voedsel. Door de oorlog in Oekraïne zijn ook in Kenia de prijzen voor voedsel torenhoog. Dat betekent honger voor veel mensen. In 2020-2021 waren de scholen meer dan een jaar gesloten. Naast flinke leerachterstanden had dit grote gevolgen voor meisjes. Velen werden, zonder de bescherming van school, tienermoeder en zijn noodgedwongen gestopt met hun schoolcarrière. Ondanks deze ontwikkelingen noemt men problemen slechts challenges en men gaat er samen tegenaan, met solidariteit waar het kan en ‘ieder voor zich’ als het moet. Wij zijn er trots op dat we met uw hulp mensen kansen konden bieden op vooruitgang. Op onze site www.samensucces.com informeren we u uitgebreid over de projecten die wij in 2022 hebben afgerond of die nu in uitvoering zijn. Hierbij treft u een overzicht van deze projecten. We bedanken u heel hartelijk voor uw bijdrage en hopen dat u onze stichting ook dit jaar weer wilt steunen!
 

Gerealiseerde projecten in 2022

Algemeen
 • In de Mbaravallei is meisjesbesnijdenis door de vele voorlichting zo goed als verdwenen. In de Masol, het woestijngebied op de bodem van de Riftvallei waar de Pokot nomaden leven met hun vee, wordt daarentegen 60 tot 95% van de meisjes nog besneden. De droogte en de daarmee gepaard gaande armoede versterken dit. Ouders huwelijken hun besneden dochters uit in ruil voor koeien. Ruth bezoekt dit gebied vaak. Ze maakt eerst kennis met de lokale leider (op wiens uitnodiging zij vaak komt), het schoolhoofd, een pater enz. en bouwt aan vertrouwen. Ruth neemt suiker en zout mee, als blijk van respect. Zij geeft daarna voorlichting aan de verschillende doelgroepen: meisjes, moeders, jongens, vaders, besnijdsters en aan de hele gemeenschap. In 2022 heeft ons team tien grote bijeenkomsten georganiseerd en vele kleinere, voornamelijk in de Masol Hills. Ook hebben Ruth, Simon en Charles voorlichting gegeven op de lokale radio, met een groot bereik.
 • We hebben dit jaar zestig beurzen verleend, op basis van adviezen van ons lokale team, zowel voor lagere en middelbare schoolopleidingen als voor beroepsopleidingen. In december konden we bij de diploma-uitreiking van Albert zijn, een student medicijnen die o.a. door ons is ondersteund. Een bijzondere gebeurtenis voor de hele vallei. Hij is de tweede die het zo ver heeft geschopt. Ook hebben wij voormalige beursstudenten gesproken die inmiddels een baan hebben.
 • Voor drie leerlingen van de Mbaraschool hebben we rolstoelen gekocht, waaronder twee voor broers met de ziekte van Duchenne, die zo toch naar school kunnen. We hebben individuele medische hulp gegeven voor schrijnende gevallen.
 • De gemeenschap van Akulo in de Masol Hills (richting de grens met Turkana) leed honger, want door de droogte waren bijna alle dieren gestorven. Mensen hadden nauwelijks nog iets om van te leven. Ons team heeft er voedselhulp gegeven.
 • Daardoor liep het kopen van een motor voor Ruth vertraging op: het geld werd besteed aan de voedselhulp. Nu is de aanschaf dan toch een feit en is het voor Ruth eenvoudiger om de afgelegen gemeenschappen te bereiken.
 • Voor diverse scholen zijn leermiddelen aangeschaft, waaronder schoolboeken voor de lagere school in Mbara en veel schoolbanken, o.a. voor scholen in Kiwakan, Ngoyomwo, St. John, Peota, Sapoyi, Kaloyatum en Iyoon.

Albert uit Mbara is afgestudeerd als arts

 

Stephen Dite behandelt zijn eerste patiënt tijdens de opening van het Health Center in Mungat, Mbara

 

Feestelijke opening van het nieuwe Health Center in Mungat, Mbara

 

Bouwprojecten in de Mbaravallei

 • Slaapgebouw en bedden en matrassen voor Cheptem Primary School
 • Health Center Mungat voor Mbara en omstreken
 • Twee stenen klaslokalen voor Peota Primary School
 • Twee toiletgroepen, voor meisjes en voor jongens van Pekon Primary School

Bouwprojecten in de Masol Hills

 • Slaapgebouw voor Too-sikirio Secondary School plus bedden en matrassen
 • Twee stenen klaslokalen voor Sokogh Primary School
 • Afbouw drie semi-permanente klaslokalen voor Kangatip
 • Stenen klaslokaal voor groep 8 van Likwon Primary School
 • Twee zonnepanelen met accu’s voor de geboortekliniek van Sigor Hospital, kleine zonnepanelen met lamp voor zes gezondheidsposten
 • Stoelen en tafels (met klep) voor Yaw Yaw Secondary School
 • Twee golfplaten klaslokalen voor de kleuterschool van Wakor
 

Tafels met stoelen voor leerlingen van Yaw Yaw Secondary School

 

Waterpunt in Karembana


 

Wensen voor 2023

Tijdens onze laatste reis hebben we met het lokale team de prioriteiten voor 2023 besproken. We zullen veel energie besteden aan voorlichtingsbijeenkomsten in de Masol over de gevaren van meisjesbesnijdenis en willen een Informatiecentrum meisjesbesnijdenis en gezinsplanning bouwen in Kapenguria. Het verlenen van onderwijsbeurzen blijft noodzakelijk en met de droogte staan diverse waterprojecten voor scholen en gemeenschappen hoog op onze verlanglijst (m.m.v. Terry Hummerston). In de Mbaravallei hebben we aanvragen ontvangen voor de renovatie van klaslokalen, bijv. in Mbara en Sokogh en voor toiletgroepen. In de Masol Hills zijn veel onderwijsvoorzieningen nodig: slaapgebouwen, bedden en matrassen, klaslokalen. Op onze site staan deze plannen uitgewerkt. Zie www.samensucces.com/plannen.

 

Scholieren in Kotulipogh in een shirt met opschrift tegen meisjesbesnijdenis en vroege huwelijken

 

Leerlingen krijgen les onder een boom bij Sapoyi Primary School

 

De prijs voor maïs is ongekend hoog


Contactgegevens

Stichting Samen Succes, t.a.v. Petra Munneke
email: petramunneke@gmail.com
tel: 06 26222586
schip Chateauroux,
Javakade 73,
1019 SZ Amsterdam
www.samensucces.com

giften
IBAN NL81 INGB 000 95 23 574 t.n.v. Samen Succes in Amsterdam


 

Jonge vrouw uit Cheratak tijdens een voorlichtingsbijeenkomst

 

Het landschap bij Cheratak

 

Financieel jaarverslag stichting Samen Succes 2022

01-01-2022 saldo op ING betaalrekening 15.294,07  
01-01-2022 saldo op ING spaarrekening - 102,96  
 
 
TOTAAL 15.397,03  
       
UITGAVEN      
Salaris leerkrachten Mbara 5.047,45  
Bouwen klaslokalen, stafgebouw en slaapverblijven - 59.174,94  
Voorlichting meisjesbesnijdenis en gezinsplanning en medische hulp - 9.852,56  
Beurzen/schoolgeld meisjes en jongens - 31.523,34  
Diversen (voedselhulp, schoolboeken, extra ondersteuning) - 6.081,29  
Waterprojecten - 3.560,38  
Administratie-, bank- en drukkosten - 1.092,21  
 
 
TOTAAL UITGAVEN 116.332,17  
       
INKOMSTEN      
Giften particulieren 20.785,00  
Café Averechts - 1.930,00  
Stichtig Mebi - 6.250,00  
Stichting Local Heroes - 13.000,00  
Stichting Wings of Support KLM - 5.150,00  
Stichting Altijd Verder - 9.679,00  
Stichting Een Aarde - 10.000,00  
Diverse stichtingen       - 32.000,00  
Chateauroux - 10.000,00  
Energy Foundation - 1.880,00  
Wereldwinkel - 2.370,00  
 
 
TOTAAL INKOMSTEN 113.044,00  
       
31-12-2022 Saldo op ING betaalrekening 12.005,90  
31-12-2022 Saldo op ING spaarrekening - 102,96  
 
 
TOTAAL 12.108,86  

 

a
Akulo in de Masol Hills, waar door droogte inmiddels veel dieren zijn gestorven

bLeerlingen van Peota Primary School hebben vakantie

c
Simon Limangole van Ghomicho met vrouwen in Kotulipogh

d
Samen Succes ontvangt een kip als geschenk van de gemeenschap van Cheratak

e
Birk was twaalf jaar geleden al eens voor zes weken in Mbara. Nu was ze terug en reisde met ons mee. Lees over haar ervaringen op onze site bij Nieuws.


f
Ontvangst bij Kiwakan Primary School, een snel groeiende lagere school

e
 

Leerlingen van Iyoon Primary School, waar Samen Succes een lokaal heeft gebouwd

 
f

Charles Rotich van Ghomicho houdt een speech

 
j

Leerlingen van Chepkoghin bedanken voor het klaslokaal

 
f

Een tijdelijke oplossing bij gebrek aan lokalen

 
v

Ruth en haar nieuwe motor

 
b

Bouwbegeleider Joseph Lonyang voor zijn slaapgebouw in Cheptem

 
n

Drie moeders uit Likwon, waar een nieuw klaslokaal is gebouwd

 
n

Twee klaslokalen voor Peota Primary School zijn bijna afgebouwd

 
n

Samen met Alexander Tidony, voormalig hardloper uit Peota

 
n

Ruth spreekt de gemeenschap van Kotulipogh toe

 
n

Vrouw uit Kotulipogh in de Masol

 
n

Voormalig beursstudent Immaculate en haar zusje.
Immaculate heeft nu een betaalde baan als secretaresse op een school in Mbara


www.samensucces.com

opmaak: Kees Reniers: info@keesreniers.nl