De Groene Flits

Nieuwsblad voor het Groene Hart

Nr. 642 - 25 mei 2020

Te gast bij HBO-studenten LEM

Op uitnodiging van de Groene Hart Academie vertelden Leen van der Sar en Sandra van Winden studenten over het Groene Hart en de rol van Stichting Groene Hart. De studenten van de opleiding Landscape and Environment Management (LEM) krijgen met dergelijke presentaties een beeld van verschillende actoren in ruimtelijke ordening. Hoewel SGH alleen met vrijwilligers werkt, en dus als werkgever misschien wat minder interessant is voor de studenten, zijn ideeën voor stageonderzoek en afstudeeropdrachten altijd welkom. Zie de presentatie op Stichting Groene Hart

Bron van inspiratie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert het erfgoedbeleid van de rijksoverheid uit. 'Onze toekomst een verleden geven en ons verleden een toekomst' is hun motto. Ze ontwikkelen praktisch toepasbare kennis en geven advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. Ze verzamelen ook geweldig veel informatie, die te vinden is op hun website. Laat u inspireren door de waaier van onderwerpen, bijvoorbeeld de verkaveling van ons gebied en abonneer u op hun prachtige tijdschrift.

Hoe naar natuurinclusieve melkveehouderij?

Natuurinclusieve melkveehouderij biedt een gebalanceerde ‘productie’ van zuivel, biodiversiteit, waterkwaliteit, koolstofopslag, landschap en andere maatschappelijke diensten en is mogelijk weerbaarder tegen weersextremen. Het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling heeft de belemmeringen in beeld gebracht die de overstap naar natuurinclusieve melkveehouderij moeilijk maken. Men heeft ook een video-presentatie van de bevindingen gemaakt. Het rapport is te vinden op Universiteit Utrecht en de video op Youtube 

Beter Bereikbaar Gouwe online bijeenkomsten

Eind vorig jaar zijn 77 ideeën van bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden binnengekomen. Daaruit zijn 14 nieuwe ideeën geselecteerd voor wegen, vaarroutes en fietspaden. Deze ideeën hebben we verder onderzocht. We presenteren de uitkomsten daarvan in een algemene presentatie. En de betrokken overheden zijn benieuwd wat u van deze nieuwe ideeën vindt. Ze organiseren daarvoor online bijeenkomsten. U kunt zich aanmelden op beterbereikbaargouwe

Goed voor mensen. Goed voor dieren.

De Dierenbescherming zet de komende 30 jaar in op een veehouderij die zich richt op kwaliteitsproductie voor eigen consumptie en een markt in Noordwest-Europa. Dat moet gebeuren in korte ketens met sterkere, robuuste dieren die beter bestand zijn tegen ziekten. Boeren krijgen straks een goede prijs die de minder vlees etende consument betaalt. Dat staat in het ‘Deltaplan veehouderij’ dat de Dierenbescherming heeft gepresenteerd. Vooral relevant voor de melkveehouderij in het Groene Hart. Het hele rapport is te vinden op dierenbescherming

Ouderenwoningen gevraagd, liefst in eigen buurt

De Rabobank heeft in beeld gebracht dat de potentiële vraag naar ouderenwoningen in heel Nederland bedraagt een kwart miljoen is. Aanpassen van woningen óf het aantrekkelijk maken van verhuizen door aanbod in de buurt zijn de belangrijkste aanbevelingen. Veel ouderen zijn honkvast; ook degenen in ‘ongeschikte’ huizen: in 2018 wilde slechts een kwart van hen verhuizen. Het tekort aan geschikt woningaanbod in de gewenste (vaak huidige!) buurt of gemeente is een belangrijke reden waarom verhuisgeneigde ouderen nog niet zijn verhuisd. Lees het rapport op Rabobank

Check je plek

Ben je benieuwd naar je leefomgeving? Vul je adres in en krijg met één klik op de knop een overzicht van de kwaliteit van je leefomgeving. Dat kan met de nieuwe tool Check je plek op Atlas Leefomgeving. Met één klik op de knop krijg je een overzicht van de kwaliteit van jouw (toekomstige) leefomgeving. Hoe groen is het er? Hoe is de luchtkwaliteit? Is het lawaaiig en hoe ver zijn de voorzieningen?

App voor kruidenrijk grasland: doe mee!

Vorig jaar startten WWF, RVO, Wageningen University & Research en BoerenNatuur samen met de ontwikkeling van de Kruidenrijk grasland-app, waarmee verschillende typen grasland in beeld worden gebracht. Kruidenrijk grasland is een belangrijk leefgebied voor insecten, vogels en bodemorganismen. Om het herstel van biodiversiteit in agrarische gebieden te kunnen realiseren is kruidenrijk grasland van groot belang. Met een innovatieve app is dit grasland beter te herkennen en hiervoor zijn 4.000 nieuwe foto’s nodig van graslanden op landbouwpercelen. Meehelpen kan door mee te doen aan de fotoactie.

Weerbaar zijn

Esther van den Bor Toekomstbestendig
Ik heb vaak gesproken over steden die toekomstbestendig zouden kunnen/moeten worden. De infrastructuur, de openbare ruimte moet anders worden ingericht om in de (nabije) toekomst een leefbare stad te blijven voor een groeiend aantal inwoners. Want hittestress, te veel of juist te weinig water, veranderende woon- en transportbehoeften, nieuwe kijk op groen en gezondheid vragen om een andere aanpak. Lees verder op Stichting Groene Hart

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Leen van der Sar
secretaris Stichting Groene Hart

contact@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website

Twitter StGroeneHart
Facebook Sgroenehart