Beste ,
 
Afsluiting enquête
 
Allereerst willen wij een ieder die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken!
Met 42 respondenten was de response geweldig en dat bewijst jullie betrokkenheid bij de club.
Bijgaand de antwoorden die jullie hebben gegeven.
Aan ons om deze nu te evalueren en te verwerken in het programma voor 2018.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering zullen wij hier nader op terugkomen. 
 
 
Met oldtimer groeten,
 
Anja Ikking
Bart Birkhoff
Hans Zuidema
 
FEHAC lidnummer 2016350
 
Klik op een van onderstaande logo's om naar de website van een sponsor te gaan.