Nieuwsbrief / Newsletter 2018 -  augustus - fotoboeken scannen
 
  Onderwerpen:
 • Fotoboeken digitaliseren
 • Nieuwe onderdelen
  Topics
 • Photo albums digitalisation
 • New spare parts
 Foto boeken digitaliseren
 
Heeft u nog (oude) fotoalbums? Vaak blijven deze ergens onder in een la liggen en kunt u zo uw kostbare herinneringen niet meer delen met rest van de familie. Ook zijn de foto's / kaarten e.d. onderhevig aan kwaliteitsverlies.
 
Door uw fotoalbums te laten digitaliseren creëert u direct een veilige back-up van deze dierbare herinneringen. Tevens kunt u ze als digitale afbeeldingen, via de mail of social media, eenvoudig delen met familie, vrienden en/of kennissen. Daarnaast kunt u met deze digitale afbeeldingen een prachtig nieuw (digitaal)fotoboek maken, ideaal als u meerdere kinderen heeft.
 
Wij zijn gespecialiseerd in het scannen van oud beeld en geluidsmateriaal. Voor fotoalbums gebruiken we professionele scanners voor een optimaal resultaat.
 
 
 
 
 Photo albums digitalisation
 
Do you have (old) photo albums? Often they remain somewhere in a drawer and you can not share your precious memories with the rest of the family. Also, the photos / cards are subject to quality detoriation.

By digitizing your photo albums you immediately create a secure backup of these precious memories. You can also easily share them as digital images with family and friends, via e-mail or social media. In addition, with these digital images you can make a beautiful new (digital) photo book, ideal if you have more children.

We are specialized in scanning image and sound. For photo albums we use professional scanners for optimal results.
 Nieuwe onderdelen
 
De volgende onderdelen hebben we toegevoegd aan ons assortiment:
 • PP-0225 - Elmo XP-series, LX-series, F-1 - Tandwiel 71,6 mm - 92 tanden
 • PP-0226 - Elmo XP-series, LX-series, F-1 - Tandwiel 55,6 mm - 72 tanden
 • PP-0227 - Elmo XP-series, LX-series, F-1 - Dubbel Tandwiel - 55,8 + 45,1 mm
 • PP-0246 - Elmo XP-series, LX-series, F-1 - Tandwiel 45 mm - 56 tanden
 • PP-0209 - EIKI SL-0,SL-1,SL-2, SL-02 series - Groot dubbel tandwiel 75,5 / 48,9 mm 
Zie onze onderdelenzoeker voor meer onderdelen voor uw apparaat.
 
 New spare parts

The following new parts have been added to our assortment:
 • PP-0225 - Elmo XP-series, LX-series, F-1 - Gear 71,6 mm - 92 teeth
 • PP-0226 - Elmo XP-series, LX-series, F-1 - Gear 55,6 mm - 72 teeth
 • PP-0227 - Elmo XP-series, LX-series, F-1 - Double gear - 55,8 + 45,1 mm
 • PP-0246 - Elmo XP-series, LX-series, F-1 - Gear 45 mm - 56 teeth
 • PP-0209 - EIKI SL-0,SL-1,SL-2, SL-02 series - Big dual gear 75,5 / 48,9 mm
See our spare part finder for more parts for your device.
 
Van Eck Video Services, Herastraat 43-05, 5047 TX  Tilburg, The Netherlands
web: https://van-eck.net   E-mail:  info@van-eck.net     phone: +31 (0)13 5715148