ntvangt u deze e-mail in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief NGK juni 2019
In deze nieuwsbrief
 
 
 
 
 
Van de voorzitter
Voor de 28ste keer hielden wij onze jaarlijkse smeedmanifestatie en voor de 3e  keer te Nieuwkoop waar we op 31 mei en 1 juni met open armen zijn ontvangen. Net als vorig jaar hadden we prachtig weer. De sfeer was weer uitstekend en volgens mij heeft iedereen 2 gezellige dagen gehad.

Voor de eerste keer konden we, na een voorbereiding van 10 jaar, 2 smeden feliciteren met de titel Meestersmid, te weten Reinier Hoving en Pascal Tupker. Ik hoop enorm dat er meer smeden zich zullen aanmelden voor het maken van een meesterstuk waarna ook zij zich, na een positieve beoordeling van de jury, zich Meestersmid mogen noemen. Het vak van smid is een prachtig ambachtelijk beroep en het zou geweldig zijn als ook de jongere generatie geënthousiasmeerd wordt om dit mooie beroep uit te oefenen.

De evenementencommissie is weer druk geweest met de voorbereidingen en opbouw en daarom wil ik graag nog even Jan Mostert, Reinier Hoving, Johan Otten en Piet Vos extra bedanken.
 
Voor volgend jaar zijn we op zoek naar een deels nieuw evenementen team, dit omdat Jan en Reinier ook in het NGK-bestuur zitten. Jop heeft al aangegeven hierin zitting te willen nemen en ik hoop dat er nog meer leden zich zullen aanmelden.

René de Reus heeft het initiatief genomen om een smoelenboek te willen maken. Verderop in de nieuwsbrief lees je er meer over en waar je je foto heen kunt sturen.

De zomer staat voor de deur en er zijn zoals altijd diverse evenementen, zo is er het Internationales Jungschmiedetreffen van dinsdag 13 t/m zondag 18 augustus in het Freilichtmuseum in Hagen (D), is er het laatste weekend van augustus in Helfstyn (CZ), 29 augustustus tot 1 september wereldkampioenschappen kunstsmeden in Stia (I), 18 tot en met 20 oktober smeedevenement in Arles Sur Tech. 
 
Mocht iemand naar een van deze evenementen toegaan dan zou het leuk zijn als daar een verslag met foto's van worden gemaakt voor de volgende nieuwsbrief.

Voor nu wens ik iedereen een mooie zomer toe!
Rein Tupker - voorzitter NGK
NGK Smedendagen 2019 Nieuwkoop
Het waren weer 2 drukke maar heel gezellige dagen!
 
Het werkstuk is (nog) niet helemaal klaar en we gaan nog een moment plannen om het werkstuk af te maken. Jullie ontvangen hierover nog bericht.
 
Meestertitel werkstuk Reinier
Meestertitel werkstuk Pascal
 
2 SMEDEN BEHALEN MEESTERTITEL SMEDEN

NGK SMOELENBOEK
IN DE MAAK

 
OP ZOEK NAAR VAKINHOUDELIJKE STUKKEN VOOR SMIDSVUUR
 
Je kent vast mensen die Smidsvuur willen lezen, maar (nog) geen lid zijn van het NGK.
 
Meestertitel Smeden
Vrijdag 31 mei was een gedenkwaardige dag voor het NGK, maar nog meer voor Reinier Hoving en Pascal Tupker. Zij waren namelijk de eerste twee die de uitdaging aangingen om zich aan te melden voor de pilot Meestertitel.

Lang hebben we binnen het NGK hierover gesproken. Zeker al 10 jaar. Tijdens enkele ledenvergaderingen is het ter sprake gekomen en in 2014-2015 hebben we met CINOP en een groot aantal smeden een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. In 2017 hebben we het weer opgepakt met een presentatie (bij Mauriks) van goudsmid René van Tol over hoe de goudsmeden hun meestertitel hebben ingericht en opgezet. Dat heeft ons erg geholpen. Onze ambachten lijken namelijk erg op elkaar. Een van de grote verschillen is dat voor onze meestertitel een werkstuk gemaakt moet worden om de titel te behalen. Wat we overgenomen hebben is dat een Ballotagecommissie, bestaande uit drie internationaal gerenommeerde smeden, de eerste kandidaten beoordeelt. Met als doel dat de Nederlandse meestersmeden op termijn ook in de ballotagecommissie zitting kunnen nemen.
 
Tijdens de Smedendagen in Nieuwkoop was het dan zover: op donderdag 30 mei (ver weg van alle drukte vanwege de opbouw van het terrein) vond de beoordeling van de meesterwekstukken plaats. Beide kandidaten werden afzonderlijk van elkaar beoordeeld door de ballotagecommissie. De ballotagecommissie bestond dit keer uit: Thomas-Maria Schmidt (D), Jef Decraene (B) en Paul Dekker (B). Deze drie heren willen wij hartelijk danken voor het uitvoeren hun verantwoordelijke taak. En om een lang verhaal kort te maken: de ballotagecommissie was erg enthousiast over het ontwerp en de uitvoering. Alle reden om beide smeden de titel Meestersmid te verlenen.
 
(werkstuk Pascal links - werkstuk Reinier rechts)

Pascal en Reinier, van harte gefeliciteerd met het behalen van deze titel!
 
(vlnr: Fried Kaanen (voorzitter Koninklijke Metaalunie), Pascal Tupker, Reinier Hoving en Hans Koole)
 
Verder veel dank aan de Commissie Meestertitel voor de inzet om de titel tot stand te brengen: Michel Mouton (B), Paulûs van der Jagt, John Tijhuis, Rein Tupker en Leon van Hoorne.

Tot slot is ook duidelijk dat Koninklijke Metaalunie een dergelijk initiatief van harte ondersteunt.
De certificaten werden uitgereikt door Fried Kaanen (voorzitter Koninklijke Metaalunie) en Hans Koole (voorzitter Stichting Kleinschalig en Uniek Specialistisch Vakmanschap). Lees verder op de KUSV-website.
 
Ook beide directeuren van de Metaalunie ondersteunen het initiatief. Bert Jaarsma (in aanwezigheid van zijn echtgenoot Anna Jaarsma) was aanwezig op vrijdag en Jos Kleiboer schreef een mooi artikel op de website van de Metaalunie
De Meester Smid
     
De Meester Smid moet goede kennis van kolen hebben, welke voor de Smedery nodig zyn; de Sunderlandsche, en die van Newcastle tot ons overkomen, zijn de beste, en geven de meeste hitte van zich. De Luyksche zijn de slechtste in waarde, en ook 't minste in prys. By 't inkopen daarvan staat hem ook wel te letten, dat ze niet afschilferend of leiachtig, of modderig nog met vuil vermengd zijn, omdat dit tot bemerkelijke schade zou strekken, ofschoon hij minder dan de algemene marktprijs is, zou kunnen inkopen.
Deze zaken bij hem in achting genomen zijnde, zal hij door zijn arbeidzame knapen 't werk met voordeel zien bevorderen. Doch vooral moet hij zorg dragen, dat zijn knechten zich niet te veel in de ochtenddrank verlopen, want dit is een pest voor zijn winkel, en degene die maar 't minst onthikt is, loopt niet alleen gevaar om zichzelf, maar ook zijn medemakkers op een ellendige wijze te bezeren, en in ongelegenheid te brengen.
Schilderij “De Smidse” J.D. van Oudenrogge, 1647

Want het gereedschap voor dit werk gebruikelijk, van een onbesuisde zwaarte zijnde, alsmede 't werkstuk dat onder handen is zou zo door onvoorzichtigheid grote ongelukken kunnen veroorzaken. Derhalve de minste sterke drank bij 't werk, het beste is.
Wij zullen hiermee deze Vulcanuskinderen laten gaan, en hun tot Zaterdagmiddag in dit Mulcibershol (vuurkevers hol) laten beuken; als wanneer den Baas met klinkende Munt tevoorschijn komende, ieder zijn verdiende dagloon toe telt : Gaat dan heen berookte gasten, besproeit nu uw verschroeide ingewanden, en spoelt met een fris Rotterdammer biertje de vonken door de keel, en niemand zal uw matige ontspanning ten kwade duiden, omdat het onmogelijk is dat de boog altijd even stijf gespannen kan wezen.

Maar gij Meester, die dus ijverig laat arbeiden, overal zelf daarbij zijt, u nuchter en bekwaam houd, en alle verdere voorzichtigheid gebruikt om uw klanten wel te bedienen: wees verzekerd dat het u nimmer zal berouwen, omdat de winsten die deze arbeid aanbrengt alles zullen verzoeten, en yzer in zilver en goud doen veranderen, u en uw familie wel doen bestaan en verrijken, om eindelijk in den ouden dag stil en gerust te mogen leven, en de vruchten van uw arbeid te mogen plukken waarnaar duizenden verlangen, die nooit daartoe konden geraken.'
Vrij vertaald uit 'Konst om geldt te winnen, alsmede Konst om rijk te worden'- doorJ. Le Long, 1717
 NGK Erkende Smederij
De regeling NGK Erkende Smederij wordt –net als andere regelingen in de restauratiebranche– beheerd door de Stichting ERM www.stichtingerm.nl Dat gebeurt in goede samenwerking.

Zo hebben smeden van het NGK en Stichting ERM de (uitvoerings)richtlijnen opgesteld voor de restauratie van historisch ferro metaal, de URL 4012. Dit vormt de basis voor de smidaudit (vakbekwaamheidsaudit).

Ook de beoordelingsgrondslag wordt opgesteld voor regelingen in de restauratiebranche. Deze regeling is vorig jaar aangepast, BRL4000. De beoordelingsgrondslag is de basis voor de bedrijfsaudit (procesaudit).
 
Binnenkort zullen alle erkende smederijen volgens die nieuwe richtlijnen worden getoetst. De kans is groot dat een andere partij dan Lydius (voorheen W&D) de audits zal uitvoeren. De eisen die de Stichting ERM nu stelt (volgens de nieuwe richtlijn) zijn strenger dan waar Lydius aan kan of wil voldoen. Op dit moment zijn bestuur en Stichting ERM aan het uitzoeken of er een andere partij noodzakelijk is en zo ja, welke partij geschikt is.
NGK Smoelenboek
Ik (wij) willen een smoelenboek omdat het voor leden gemakkelijker is om een naam bij een plaatje te krijgen. Vaak weten we wel het gezicht, maar we weten niet de naam, laat staan waar iemand zijn of haar werkplaats heeft.

Ik heb recentelijk een verzoek gedaan aan de NGK-leden die vermeld staan op de ledenlijst NGK om een pasfoto naar mij op te sturen voor de samenstelling van een zogenaamd ‘smoelenboek’. Helaas zijn er maar weinig reacties binnengekomen. Dus daarom via de nieuwsbrief toch nog maar eens een keertje een verzoek om mijn e-mail die ik gestuurd heb te beantwoorden met uiteraard een pasfoto of andere foto waar in ieder geval het gezicht op staat. Als je het alsnog wilt toesturen heel graag info@smederijdereus.nl. Als je bezwaar hebt tegen een publicatie op de NGK-website, wil je me dat dan ook laten weten. Uiteraard moeten we ook denken aan de privacywetgeving die hier op van toepassing is.

Tevens heb ik gevraagd of de NGK-leden die een smeedstempel/smeedkeur hebben met hun logo erop hiervan een afbeelding te willen toesturen. We kunnen dan een kleine databank aanleggen met keurmerken van smeden zodat in de toekomst ook makkelijker te achterhalen is wie de maker van een werkstuk(ken) is.

Heel hartelijk dank alvast voor jullie medewerking.
Vriendelijke groet, René de Reus - info@smederijdereus.nl
Onderzoek vorm en functionaliteit van het Gilde
Zoals waarschijnlijk bij de meesten bekend ben ik bezig met een onderzoek naar de vorm en functionaliteit van het gilde. Vanuit mijn werk en opleiding kom ik veel in contact met organisaties en systemen en vindt het leuk om daar mee bezig te zijn. In onze smederij wordt dan ook het ambacht gecombineerd met begeleiding en trainingen.
Toen ik lid werd nam het ledenaantal al tijden af, daarnaast spreek ik veel niet-leden die wel lid zouden willen worden 'maar'..... en dan volgen diverse bezwaren.Naar mijn idee is het hebben van een gilde een belangrijk is en het NGK heeft al veel neergezet. En mogelijk is er een omslag mogelijk om dit breder neer te zetten. Tegelijkertijd kom ik bij mijn onderzoek een aantal thema's tegen binnen het gilde, die tegelijkertijd kunnen worden opgepakt.
 
Voor het onderzoek ben ik (tussen mijn vele andere werkzaamheden door) diverse nieuwe en niet-leden aan het interviewen om een beeld te krijgen van de situatie. Daarnaast zullen Reinier Hoving en ik samen een vragenlijst opstellen waarmee het  bestuur langs de huidige leden kan gaan om een beeld te krijgen van de ideeën en wensen. De bevindingen zullen op papier worden gezet en met alle leden gedeeld. Het doel is om handvatten te leveren waarmee het gilde en zijn leden zelf stappen kunnen zetten.

Ik als lid doe mijn deel en hoop dan dat de vervolgstappen door ons allen samen worden opgepakt. Mijn intentie is om geen grootscheepse veranderingen te bewerkstelligen, maar kleine stappen de gewenste richting op.
 
De eerste stappen die naar aanleiding van de bevindingen zijn gezet, zijn de oprichting van een PR commissie (ik en Miko, anderen zijn welkom!) en het mailen naar de leden van de agenda en notulen van de bestuursvergaderingen. Binnenkort zal ik een tussentijds rapport opschrijven en met iedereen delen.
 
Het is goed om te weten dat ik nu 1,5 jaar bezig met dit proces bezig ben en waarschijnlijk nogmaals even lang bezig zal zijn, mochten mensen afvragen waar de resultaten blijven.

In mijn onderzoek word ik ondersteund door een bevriende bedrijfsconsultant die ik kan raadvragen en Reinier Hoving zal aansluiten na zijn verhuizing.
Warme groet, Taru van den Born
Mobiele smederij en keuzedeel smeden
Het NGK en Stichting IJzerhart (waar o.a. Paulûs van der Jagt zich actief voor inzet) vinden het belangrijk jongeren te laten kennismaken met smeden. Stichting IJzerhart organiseert veel workshops in de Museumhaven in Rotterdam en het NGK wil het smeden op mbo-scholen aanbieden in de vorm van het Keuzedeel.

Zowel Stichting IJzerhart als het NGK moeten vaak op locatie smeden en dat betekent veel heen en weer sjouwen met vuren en aambeelden. Op dat gemakkelijker te maken, hebben beide organisaties samen bij het OOM (Opleidings- en Ontwikkelfonds in de Metaalbewerking) een aanvraag ingediend voor de financiering van een mobiele smederij.

Het OOM ondersteunt het initiatief van harte door het Ontwikkelbudget (OWB) daarvoor te gebruiken. Normaal gesproken kun je hierop als bedrijf een beroep doen ten behoeve van eigen projecten gericht op de (verdere) ontwikkeling van de leercultuur binnen je onderneming. Voor de ontwikkeling van het keuzedeel maakt OOM een uitzondering door het budget ook van toepassing te verklaren op de ontwikkeling van de  leercultuur binnen een branche.

De bedrijven die afdragen aan het OOM zijn hiervoor onlangs benaderd. Heb je zelf ook die mail ontvangen en nog niet gereageerd, doe dit dan zo spoedig mogelijk!
Meer informatie te verkrijgen bij het NGK-secretariaat - info@smeden.nl
Vakinhoudelijke stukken voor Smidsvuur
In navolging van het mooie magazine van onze Belgische collega's, willen wij als PR-commissie meer vak inhoudelijke stukken in de nieuwsbrief plaatsen. Hiervoor leek het ons leuk om dit elke keer in samenwerking met een lid te schrijven. Het thema is dan een werkstuk, techniek of andere bedrijfsmatig aspect, waar diegene kennis en passie voor heeft! Wie zich geroepen voelt kan contact opnemen met de redactie (secretariaat NGK of Taru).
 
Als aftrap heb ik zelf een voorwerp te delen. Binnen ons bedrijf zijn wij met meerdere mensen, met ieder zijn kwaliteiten en specialisaties. Wij verdelen de werkzaamheden en rollen bijpassend.
Onze collega Kees bedenkt regelmatig nieuwe vormen en technieken die wij weer in het werk kunnen toepassen. Er lopen in ons bedrijf meerdere mensen mee in een re-integratie traject en wij hebben hier altijd prikkelende, rendabele en leerzame werkstukken voor nodig. Onderstaande werkstuk is een afgeleide van een hout snijders techniek.
 
Warme groet, Taru van den Born - taru@taruvandenborn.nl
 
Smederij inventaris te koop
     
1. Smederij Hissink in Angerlo heeft aangegeven de smederij te stoppen. Het woonhuis én de daarbij behorende smederij staan te koop. Het machinepark kan in overleg ook (deels) worden overgenomen.
 
Contactgegevens:
Smederij Hissink
Het Klooster 8 
6986 BN Angerlo
T: 0313 43 87 71
M: 06 203 79 27
 
 
2. Van een oude smederij is een deel van de inventaris te koop.
Voor een indruk: zie foto.
 
De tangen zijn echter niet meer te koop. Heb je interesse, geef het door aan het NGK-secretariaat info@smeden.nl, dan brengen we je in contact met de verkoper (in omgeving Veluwe).
 
Agenda
2019
 augustus
 
 13-18 augustus 2019 
 Internationales Jungschmiedetreffen | LWL-Freilichtmuseum Hagen (D)
 30 augustus 2019
 NGK cursus basisvaardigheden smeden - Botterwerf, Huizen *volgeboekt*
 
 
 september  
 7 september  NGK workshop kennismaken met smeden - Batavialand, Lelystad
 *volgeboekt*
   
 oktober  
 12 oktober  NGK workshop kennismaken met smeden - Batavialand, Lelystad
   
 november  
 1 november  NGK cursus basisvaardigheden smeden - Botterwerf, Huizen
 1 november
 NGK cursus gevorderd smeden- Botterwerf, Huizen
 
 
 
 
 
Aan- en afmeldingen
Aanmeldingen
Leden:
Hammer Las- en Smeedtechniek, Kampen
- Rene's Metal Art, Oeffelt
- Blacksmith Design, Weurt
 
Donateurs/particuliere leden:
- T. Willekens, Dessel (B)
- P.J. Wagenaar, Blokker
- M.  Barreveld, Nieuwland
 
Afmeldingen
Leden:
- Kunst- en Siersmederij N. Müller Jabusch, Oisterwijk
- Smederij Hissink, Angerlo
 
Donateurs/particuliere leden:
- Siersmederij Roel Baars, Cadier en Keer
- F.G.P. Clevers, Doorn
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Nederlands Gilde van Kunstsmeden (NGK). Het NGK is een branchegroep
van de Metaalunie. Voor informatie, advertenties en redactionele bijdragen kunt u contact opnemen Miko Wijnands,
branchemanager van het NGK. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Secretariaat NGK p/a Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA  Nieuwegein
Bezoekadres Einsteinbaan 1, 3439 NJ  Nieuwegein
Telefoon 030-6053344    Fax 030-6053208
E-mail info@smeden.nl     Webadres www.smeden.nl