Dag van de jeugdbeweging, Alle Jaren
Geachte ouder(s)
 
Vrijdag vieren we de dag van de jeugdbeweging.
Samen met de leerlingenraad maken we er een fijne dag van: de leerlingen mogen in het uniform van hun jeugdbeweging naar school komen; tijdens de eerste speeltijd schenken de leerlingen van de leerlingenraad chocomelk; ’s middags is er soep, chocomelk en cake en spelen we met z’n allen pleinspelen op de grote speelplaats; de leerlingen brengen zelf een tas of beker mee.
 
Kunnen jullie er samen met jullie zoon/dochter voor zorgen dat hij/zij ook op de dag van de jeugdbeweging op tijd op school is?
 
Hartelijk dank
Frank Baeyens, directeur
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer frank.baeyens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be