SEPTEMBER 2017 • KUNSTBERICHT 2  • JAARGANG 11 • WWW.AFTERDAAN.NL • INFO@AFTERDAAN  
 
 
 
 
In het weekend van 23 en 24 september is er wederom een Kunstroute Hoogeveen. Uiteraard is kunstplek Afterdaan onderdeel van de route. Dit keer met een beknopt overzicht van '45 jaar Passie voor Kunst en Vorm'. Tevens sieraden en foto's van Jona Huizing. 
 
 
ModelZaterdag
14 oktober 2017
 
 
Ook dit komende seizoen gaan we ModelZaterdag weer organiseren.
De allereerste mogelijkheid is
zaterdag 14 oktober.
 
• ModelZaterdag 14 oktober
•14.00 - 16.30 uur
• kunstplek Afterdaan
• info@afterdaan.nl of 0528 352634
 
 
 
 
 
 
Carstensdijk 148
7916 RC Elim/Hoogeveen
0528 352634
06 43794832
info@afterdaan.nl
www.afterdaan.nl
 
 
Volg ons ook op Facebook.
 
 
https://www.facebook.com/ivo.winnubst
 
Belangrijk!
De kunstberichten van kunstplek Afterdaan worden uitsluitend gezonden aan geinteresseerden in onze exposities en activiteiten. Mocht u geen prijs meer stellen op deze per e-mail verzonden berichten meldt ons dat dan direct. Wij zorgen dan dat uw adres verwijderd wordt uit ons bestand.
 
afmelden nieuwsbrief
Uitschrijven
 
Ook het komende 4e kwartaal van 2017 zullen er bij kunstplek Afterdaan diverse cursussen en workshops worden georganiseerd. Op verschillende niveaus kan je daarbij aan de slag. Beginnend, gevorderd, professioneel.... voor elk wat wils.
 
 
Traditie getrouw staan daarbij de klassieke schilderstechnieken in olieverf voorop, maar ook tekenen zal (waar mogelijk) aan de orde komen.
 
Maandagmiddag 13.30 - 16.00 uur
 
Vanaf 25 september 2017 is er op de maandagmiddag weer (vrij)tekenen en schilderen. Uiteraard is daarbij deskundige leiding (en inspiratie) aanwezig en zal ook regelmatig een thema of voorbeeld als uitgangspunt gaan dienen. Voorop staat de beleving en het plezier om te tekenen en/of te schilderen en dat binnen een enthousiaste groep. Voor de liefhebbers is er uiteraard ook de mogelijkheid om aan portret naar foto te werken. Daarbij gaan we uit van het 'laag over laag' schilderen met gebruikmaking van gedegen onderschilderingen. Bij voorkeur werken we hierbij met sneldrogende olieverf (Alkyd).
Gewerkt wordt met eigen materiaal. Op verzoek kunnen wij zorgen voor een gezamenlijke inkoop van doeken, panelen en/of schildersmaterialen. 
Er wordt al een aantal seizoenen met een enthousiaste vaste groep gewerkt, maar er is nog plek voor enkele deelnemers. Zie ook: www.afterdaan.nl
 
 
• Tekenen en/of schilderen
• Start maandag 25 september 2017, 13.30 - 16.00 uur
• info@afterdaan.nl of 0528 352634
 
Dinsdagavond 19.30 - 22.00 uur
 
Vanaf 26 september 2017 is er ook op de dinsdagavond weer mogelijkheid om te komen schilderen en/of tekenen. Vorig seizoen is deze groep gestart om met name te voorzien in, naast de middag ook op een avond te kunnen werken. Op de dinsdagavond is het uitgangspunt wat vrijer. Naast met olieverf wordt er eveneens (naar keuze) met acryl gewerkt. We werken met eigen materiaal. Op verzoek kunnen wij zorgen voor een gezamenlijke inkoop van doeken, panelen en/of schildersmaterialen. Ook bij deze groep zijn er nog enkele plekken beschikbaar.
 
 
• Tekenen en/of schilderen
• Start dinsdag 26 september 2017, 19.30 - 22.00 uur
• info@afterdaan.nl of 0528 352634
 
 
Vrijdagochtend 9.00 - 11.30 uur
 
Vanaf 6 oktober 2017 start ook de vrijdagochtendgroep weer. Deze groep is ontstaan uit een zeer enthousiaste, hechte en behoorlijk ervaren groep die voorheen in Het Zweedse Huis in Holthe domicilie hadden. Na sluiting van deze locatie werd besloten de groep voort te zetten bij kunstplek Afterdaan.
 
Thema bij deze groep was het afgelopen seizoen 'Zelfbeeld / Zelfportret'.
Vanuit bestudering van een flink aantal (zelf)portretten van diverse hedendaagse en klassieke kunstenaars en kunststromingen gingen ze allereerst een keuze maken betreffende stijl, materiaalstructuur en uitgangspunt. Na de keuze volgde een fotosessie of keuze van waaruit vervolgens gewerkt ging worden. Inmiddels kent de groep voldoende deelnemers en is er vooralsnog geen vrije plek meer beschikbaar.
 
 
• Schilderen in olieverf
• Start vrijdag 6 oktober 2017, 9.00 - 11.30 uur
• info@afterdaan.nl of 0528 352634