Checklist t.b.v.
aangifte inkomstenbelasting 2020
februari 2021
www.leursadviseurs.nl
NAW-gegevens
- naam - geboortedatum
- adres - burgerlijke staat
- telefoonnummer(s)            - naam kinderen en geboortedatum
- BSN-nummer(s) - kopie paspoort of ID kaart
- emailadres
 
Inkomstengegevens  
- jaaropgave uit tegenwoordige en/of vroegere arbeid
 
Overige arbeidsinkomsten
- alfahulp, alimentatie, lijfrente
 
Betaalde premies
- o.a. lijfrente
- AOV premie
 
Inkomsten uit eigen woning
- WOZ waarde 2020
- hypotheek overzicht
- afrekening notaris (bij aankoop woning)
- taxatiekosten
 
Betaalde alimentatie
- naam, adres, woonplaats gegevens ex-man/vrouw en kinderen
 
Ziektekosten
- hulpmiddelen 
- specifieke kosten
- niet vergoede andere ziektekosten ( zoals huisarts, tandarts, specialist etc.)
- ontvangen zorgtoeslag
 
Giften, studiekosten
 
Waarde bezittingen per 1 januari 2020 en 31 december 2020
- bank en spaartegoeden
- aandelen / obligaties
- groene beleggingen
- eigen woning niet zijnde hoofdverblijf
- overige bezittingen
 
Schulden persoonlijke lening per 1 januari 2020 en 31 december 2020
- schulden niet van eigen woning
- overige kredieten
 
Voorlopige aanslagen
- betaalde en/of ontvangen voorlopige aanslagen IB 2020
- betaalde en/of ontvangen voorlopige aanslagen ZVW 2020
 
Toeslagen
- voorschotbeschikkingen over 2020 Zorgtoeslag
- voorschotbeschikkingen over 2020 Huurtoeslag
- voorschotbeschikkingen over 2020 Kinderopvangtoeslag
- voorschotbeschikkingen over 2020 Kindgebondenbudget
 
Huurtoeslag
- huurvoorstel van de verhuurder per 01-01-2020 of 01-07-2020
 
Kinderopvang
- overzicht/jaaropgaaf van de opvang, bijv. dagopvang of naschoolse opvang. Hierop staat ook
  het uurloon vermeld.
   
   
  Leurs Adviseurs - Jan van der Heydenstraat 45 - 1223 BG Hilversum
  T +31 (0)35 68 34 663 - info@leursadviseurs.nl
   
  Vragen opmerkingen of suggesties? Mail info@leursadviseurs.nl
  Afmelden: Om uw emailadres af te melden voor de nieuwsbrief! Klik hier !