eNews | 13 april 2018 | week 16
DEZE WEEK
• Doopdienst
• Vasten
• Mannenbidstond
• Mens Meeting
• Senioren
• M15
• NextGen
• Maranatha Bijbelschool
• Maranatha Basics
• Smaragden Bruiloft
• Training
• RCCG
• Liefdemaal
• Suriname
• Spreekbeurten
• Dank
ZONDAG 10.00 EN 13.00 UUR

AGENDA WEEK 16
15 april t/m 22 april 2018

MAANDAG
06.00 uur Mannenbidstond
10.00 uur Voorbede
18.00 uur Maranatha Radio 102.4
DINSDAG
19.30 uur Men's Meeting
WOENSDAG
10.30 uur Seniorenclub
19.30 uur Woensdagavond-
samenkomst

DONDERDAG
10.00 uur Voorbede
19.30 uur Evangelisatie

VRIJDAG
19.30 uur M15
20.00 uur NextGen
ZATERDAG
09.30 uur MM Bijbelschool
09.30 uur Maranatha Basics
ZONDAG
10.00 uur Samenkomst
13.00 uur Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV

Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)


Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks - De Bijbel
De Bijbel is ongetwijfeld het meest verkochte en gelezen boek dat ooit is verschenen. Praktisch iedereen, gelovigen zowel als ongelovigen, hebben hem minstens één keer in de hand gehad. Het Woord van God is in bijna alle talen en dialecten vertaald, opdat iedereen het in zijn of haar eigen taal zou kunnen lezen.

In het westen kan iedereen die dat wenst aan een Bijbel komen en iedereen die zich christen noemt, heeft er wel één of meer in huis. Toch komt het mij voor, dat niet iedere christen de Bijbel dagelijks leest. Sommigen lezen hem alleen op zondag, samen met de voorganger of dominee, terwijl de Bijbel juist het beste voedsel voor de ziel verschaft. Zoals een mens voedsel nodig heeft om in leven te blijven, zo heeft een gelovige het Woord van God nodig om geestelijk gezond te blijven. Wie de Bijbel niet leest, is levend dood, ook al zou hij alle samenkomsten bezoeken en aan al zijn godsdienstige verplichtingen voldoen. Wie de Bijbel niet leest, zal een geestelijke hongerdood sterven. Het Woord van God is leven. Ja, het is levend en krachtig. Door het te lezen, stellen we God, de Vader, in de gelegenheid tot ons te spreken.

Ik denk dat velen in het westen niet ten volle beseffen wat een kostbare schat er in het Woord van God verborgen ligt. Ze gaan er nonchalant mee om, in tegenstelling tot mensen in de landen waar het Woord van God juist verboden is. Daar wordt de waarde van dit Levende Woord onderkend en hebben de mensen er heel veel voor over om desnoods aan een klein gedeelte te komen. De Bijbel of delen daarvan, worden vaak zo een land binnengesmokkeld of gekopieerd, met gevaar voor eigen leven, omdat de mensen daar zo hongerig naar zijn.

Is de Bijbel dan werkelijk zo bijzonder? Ja, zeker! Hij is nog steeds actueel, hij veroudert nooit. De Vader heeft daarin een zeer duidelijke boodschap voor ons, een boodschap, die onze zielen verkwikt en ons hoop geeft voor het heden en voor de toekomst. Voor elk denkbaar probleem is er in de Bijbel een antwoord te vinden. De woorden schudden ons wakker en laten ons zwart op wit zien wat onze rechten en plichten voor nu en voor de toekomst zijn. We kunnen lezen wie we in Christus Jezus zijn en hoe we een overwinnend leven kunnen leiden. Het Woord van God zelf leert ons om het Woord in geloof te belijden. Woorden zijn over het algemeen belangrijk; ze kunnen dood of leven brengen, maar het Woord van God is vele malen krachtiger. Het predikt leven en overvloed voor hen die geloven. God staat immers achter Zijn Woord. "Hemel en aarde zullen vergaan, maar het Woord van God blijft eeuwig bestaan."

Het is nu de hoogste tijd dat alle gelovigen de Bijbel weer gaan ontdekken. We kunnen geen dag leven zonder het Woord van God. We kunnen veeleer een dag doorbrengen zonder voedsel dan zonder het Woord van God. Wie toch het Woord verwaarloost, zal lauw en dor worden. We moeten terug naar de basis, terug naar het Woord van God. Pas dan zullen we behoed worden voor allerlei valse leringen die het continent overspoelen. Lees het Woord, toets alles aan het Woord, leidt een gebedsleven en heb diepe eerbied voor de Here!


Doopdienst

Zondag 8 april hebben wij de volgende gelovigen gedoopt in het water:

Regilio Lemmert

Daniel Touwnaar

Reggie Verwey

Rosa Gilds

Leroy Sankes

Nelia Mitelembe Kissequel

Dieudonnee Becker

Virginia Graig

Albert Ouwerkerk

Tsoen Liem Chang

Soemie Chang-Wahap

Vincent Chang

Margery Chang

Danny Chang

Magdalena Marinova


Vasten
Onze gemeente te Almere, Maranatha Flevoland, onder leiding van pastor Astrando Castillion, begint op zaterdag 14 april met een maandelijks vasten. De gebedsdienst begint om 12.00 uur in de El Grecostraat 171, in het gebouw van de zondag samenkomsten.

In de hoofdgemeente wordt er ook gevast op zaterdag 14 april. De gebedsdienst begint om 12.00 uur en is deze maand onder leiding van pastor Gerard Liesdek..


Mens Meeting

Wij herinneren de mannen aan de Men’s Meeting van dinsdag 17 april. Op deze avond hoopt dr. Keith Jenkins uit Engeland de mannen te bemoedigen met het Woord van God. Dr. Jenkins is de internationale coördinator voor dienaren van de Lord Ministries in Engeland.

Alle mannen zijn van harte welkom. De dienst begint om 19.30 uur en vindt plaats in één van de zalen van de kerk.


Mannenbidstond

De mannen van de gemeente worden uitgenodigd voor de maandelijkse mannenbidstond op maandag 16 april. Dit is de derde maandag van de maand. De mannen bidden dan van 06.00 tot 07.00 uur in de kerk. De mannen van de gemeente zijn van harte welkom.


Senioren
De senioren van de gemeente zijn van harte welkom op de clubochtend van woensdag 18 april, die plaatsvindt in de kerk. De seniorenbijeenkomst is voor alle gelovigen vanaf 55 jaar.

De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.


M15

Vrijdag 20 april vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. Deze zijn Celgroepen van de gemeente, waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.


NextGen

De jongeren van de gemeente zijn welkom op onze volgende NextGen Event van vrijdag 20 april. Vanwege Koningsdag kan de NextGen in april niet plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand. Het belooft een hele inspirerende avond te worden. Dwight Dissels zal de jongeren bemoedigen met het Woord van God. Na het event zullen wij in de chillroom nagenieten met food & drinks. Het event begint stipt om 20.00 uur en de deuren gaan om 19.30 uur open.

Vergeet ons vooral niet te LIKE-en op Facebook: facebook.com/Nextgenamsterdam en te volgen op Insta: instagram.com/nextgenamsterdam en blijf op die manier op de hoogte van deze Youth Events.

Mis de NextGen van 20 april niet en nodig al je vrienden uit. Toegang is vrij!


Maranatha Bijbelschool
Zaterdag 21 april is onze volgende Maranatha Bijbelschooldag.

De Bijbelschool begint om 09.30 uur. De lessen vinden plaats in één van de zalen van de kerk.


Maranatha Basics

Zaterdag 21 april vindt de Maranatha Basics (MB) plaats in één van de zalen van de kerk. De MB begint om 09.30 uur en is om ongeveer 14.00 uur afgelopen.

Gelovigen die onlangs hun leven aan de Heer gegeven hebben, sporen wij aan de MB te volgen.


Smaragden Bruiloft

Op vrijdag 20 april hopen br. Uriel en zr. Ultra Smit-Akkrum hun smaragden bruiloft te vieren. Zij zijn dan 40 jaar getrouwd.


Training
Bureau Speelberg zal op 30 juni en 7 juli een training verzorgen over huiselijk geweld en seksueel misbruik.

De volgende mensen mogen zich opgeven voor deze cursus:

Ouderlingen

Nazorgwerkers

Strijders van het strijdersteam

Kinder- en jeugdwerkers.

De volgende zaken komen aan de orde:

Het signaleren van huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling.

De rol van Veilig Thuis en de politie.

Gesprekstechnieken.


Redeem Christian Church (RCCG)
Onze voorganger hoopt op 14 april te spreken op the EMF ( Early Morning Fire)

Het thema is “Holy Ghost Fire for New Beginning”.


Liefdemaal
Dit jaar is er geen liefdemaal op Hemelvaartsdag. De volgende is, zo de Heer wil, in 2019.
Suriname
Broeder Regilio Lemmert en zr. Carmelita Muntslag vertrekken op zaterdag 14 april met vakantie naar Suriname.

Spreekbeurten

Pastor Roberto Sweeb spreekt op 15 april in onze gemeente te Almere, de Maranatha Flevoland.

Pastor Philip Habes spreekt aanstaande zondag, 15 april, bij de Maranatha Tieners.

Pastor John Uyleman spreekt op 22 april in de Opstandingskerk te Amsterdam.


Dank
Zr. Gerda Nooitmeer is na ernstig ziek geweest te zijn en een moeilijke tijd ontslagen uit het ziekenhuis van Leiden. Zij wil langs deze weg allen bedanken die belangstelling getoond hebben tijdens haar ziekbed.

Zij is nu thuis en moet wel nog aansterken.

MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat | www.maranatha.nl