Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Verhoging Kinderopvangtoeslag 2017
Goed nieuws: in 2017 gaat de Kinderopvangtoeslag weer omhoog. In 2016 was er al een stijging, maar ook voor 2017 is er extra geld voor de kinderopvang uitgetrokken.

Vanaf 2017 komt er jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang, waarvan 136 miljoen euro voor de inkomensafhankelijke Kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat voortaan alle ouders minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed krijgen. Bijna elke ouder met kinderen in de opvang gaat er in 2017 financieel op vooruit.

De definitieve tabel zal binnenkort terug te vinden zijn op internet. Deze moet door de tweede kamer nog akkoord worden bevonden.

De overheid stelt elk jaar opnieuw de maximum uurprijs vastwaarover de Kinderopvangtoeslag wordt berekend. Zo ook dit jaar. Voor de gastouderopvang betekent dit dat de uurprijsvan € 5,52 naar € 5,75 gaat in 2017.
 
Tarieven Bij de hand worden niet aangepast
Bij de hand zal de tarieven voor 2017 niet aanpassen.
 
Afspraken en overeenkomsten 2017
Mochten er wijzigingen zijn per 1 januari 2017 die moeten worden verwerkt in een nieuwe offerte of wijzigingsovereenkomst, dan horen wij dat graag voor 1 november.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal weken opvang bij een vaste maandelijkse afspraak of eventueel een aanpassing in de uurvergoeding voor de opvang. Bij voorkeur ontvangen wij hierover een mail, zodat wij vervolgens de wijzigingen kunnen verwerken.

Hebben jullie een overeenkomst die valt onder de regeling dienstverlening aan huis dan adviseren wij voor 2017 een minimale vergoeding van 11 euro per opvanguur als uitgangspunt voor de gemaakte afspraken. Ga samen in gesprek of een eventuele aanpassing van het tarief reëel is in jullie situatie.

Alle wijzigingen die wij al hebben ontvangen betreffende 2017, zullen in de komende twee weken worden verwerkt.
 
GGD bezoek Bij de hand
De GGD heeft op 21 september Bij de hand bezocht voor de jaarlijkse controle. Op enkele kleine punten na voldoen wij aan de eisen.

De nieuwe geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen hebben wij bijvoorbeeld onvoldoende onder de aandacht gebracht. Via www.degeschillencommissie.nl is te lezen hoe een klacht kan worden ingediend. Wij proberen dit graag met jullie te voorkomen door snel te handelen. Via 0578-611555 is Karin Meijer altijd te benaderen bij eventuele problemen. Op dit moment zijn wij bezig een nieuwe website te ontwikkelen. Wij zullen het onderwerp klachten uitgebreider gaan beschrijven.

Verder wees de GGD ons erop dat wij op de hoogte moeten zijn van het aantal kinderen, inclusief leeftijd,dat op de locatie aanwezig is. Ook al is de opvang via een ander bureau. Wij wachten het rapport even rustig af om te bepalen of we hier nog specifiek actie in moeten ondernemen. Op dit moment wordt de planning tijdens een huisbezoek besproken. Wij zullen dit in ieder geval iets gedetailleerder doen, als we dit al niet deden. Als er een huisbezoek staat gepland mail dan eventueel van te voren je planning en/of leg deze klaar ter bespreking.

Het is belangrijk dat je je als gastouder bewust bent dat je op ieder moment een duidelijke planning moet kunnen overleggen. Het wordt tijdens een bezoek van de GGD ook standaard gevraagd.
 
Intervisie opstarten voor gastouders
Op 28 mei jl, tijdens de gastouderdag, was er een workshop intervisie.

Intervisie houdt in dat je samen met collega gastouders een casus gestructureerd bespreekt. In een groepje dat bestaat uit 5 tot 8 personen bespreek je een gebeurtenis of een probleem waar je tegen aan loopt in de praktijk. Op die manier kun je van elkaar leren.

Wij willen dit voor jullie faciliteren en na de herfstvakantie starten met verschillende groepen.

Er zijn de volgende mogelijkheden uiteraard afhankelijk van de opgaves.
  • Een groep komt bijeen in de eigen huiskamer. Wij komen een eerste avond, indien gewenst, toelichten hoe je intervisie met elkaar aan kunt pakken. Hierover sturen wij vooraf informatie. Bij deze optie is iedere keer een andere deelnemer de begeleider van de avond. Deze bewaakt de tijd en de spelregels die je vooraf samen besproken hebt.
  • Een groep komt bijeen in Epe op kantoor en wij regelen een begeleider. Dit zal tegen een kleine betaling per avond zijn. De begeleider is een externe persoon die ervaring heeft met intervisie begeleiding.
We kunnen groepen maken met gastouders die bij de gezinnen thuis opvangen en gastouders die in hun eigen woning opvangen. Graag aangeven waar je voorkeur naar uitgaat.

Heb je belangstelling en heb je je nog niet opgegeven dan nodigen wij je uit om uiterlijk 27 september te reageren via welkom@bijdehand.nu.
 
Bijeenkomst praktijkbegeleiders 29 september a.s. in Apeldoorn
Op donderdagavond 29 september is er een bijeenkomst voor praktijkbegeleiders. Deze vindt plaats bij ROC Aventus in Apeldoorn. Praktijkbegeleiders zijn gastouders die, over het algemeen, niveau 2 leerlingen van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn begeleiden bij hun stage. Dit is mogelijk na een erkenning vanuit www.s-bb.nl. Mocht je interesse hebben om deze avond bij te wonen, omdat je overweegt stagiaires te begeleiden, vraag dan gerust wat meer informatie over deze bijeenkomst. Voor de gastouders die al praktijkbegeleider zijn is dit een herinnering voor opgave, als je daar nog niet aan gedacht hebt.
 
Gastouder Open Huis
Op zaterdag 8 oktober van 10.00– 14.00 uur wordt er een open “gastouder” huizen route georganiseerd. Zie voor meer informatie en eventuele aanmelding de site www.gastouderopvang.nl. Het is een creatieve manier om je opvang onder de aandacht te brengen. Maar ook om de positie van de gastouderopvang in haar algemeenheid te versterken.
 Korte veenteweg 4     Postbus 45     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu