MIJNWATER NIEUWS 4
 
Mijnwater Nieuws houdt u op de hoogte van zaken die Mijnwater B.V. aangaan, de ontwikkelingen, innovaties, activiteiten en werkzaamheden (in het veld). Ook bevat deze nieuwsbrief onderwerpen op het gebied van verduurzaming in de regio en ver daarbuiten. Wilt u iemand op de hoogte brengen van deze nieuwsbrief, mail 'm gerust naar uw relaties. Iedereen kan zich aanmelden voor Mijnwater Nieuws via de button op homepage van www.mijnwater.com.
 
Veel leesplezier!
 
 
In deze nieuwbrief
  1. Aansluiting NS station Heerlen op mijnwaterenergie
  2. Mijnwaterwerk in uitvoering
  3. Nieuwe drie-in-een-regeling ‘Duurzaam Thuis’ van start
    (nieuws van de Provincie Limburg)
  4. Interregional Conference Eupen: Renewable energy - now more than ever
  5. Green Deal Nationale Koolstofmarkt @ Nationale Klimaattop
  6. Mijnwater op vakbeurzen en symposia
 
Aansluiting NS station Heerlen op mijnwaterenergie
 
 
De werkzaamheden zijn gestart om het nieuwe NS station in Maankwartier Heerlen aan te sluiten op mijnwaterenergie. Deze werkzaamheden vallen onder de volgende fase van Maankwartier, namelijk de aansluitingen op de Plaat en Zuid.
 
Mijnwater B.V. heeft al enkele leidingen aangebracht om uiteindelijk ook het NS en de daarin gevestigde commerciële ruimte van warmte en koude te voorzien. De verbouwing van het NS station Heerlen maakt onderdeel uit van een totale metamorfose van het stationsgebied, Maankwartier. Een nieuw stukje Heerlen als mooie verbinding tussen Heerlen-Zuid en Heerlen-Noord. Het spoor splitste de stad in tweeën; Maankwartier zorgt voor een nieuwe connectie. De Plaat over het spoor  is de verbinding tussen de zuid- en noord waar het  nieuwe NS station, met NS winkeltjes, kantoren en een deel van het hotel zijn voorzien.
 
 
Mijnwaterwerk in uitvoering
 
 
Naast de recente voorziening voor het NS station zijn de werkzaamheden voor de aansluitingen op het mijnwaternet nog in volle gang bij Shared Services Center Heerlen, GGD Heerlen (Loon) en BMV Hoensbroek-Zuid.
 
Nieuwe drie-in-een regeling 'Duurzaam thuis' van start
 

Eigenaar-bewoners of huurders van een bestaande koop- of huurwoning kunnen voor maatregelen ten behoeve van energiebesparing, duurzame energieopwekking en het verbeteren van de levensloopbestendigheid van hun woning de nieuwe stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen. Ook de kosten voor het verwijderen van asbest mogen meegefinancierd worden als het gaat om voorbereidende maatregelen om levensloop- en/of duurzame maatregelen te treffen.
 
Duurzaamheidsmaatregelen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp of het aanbrengen van gevel- of dakisolatie. Levensloopbestendigheid betreft woningaanpassingen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, zoals het vergroten van de deurbreedte, verwijderen van drempels of zelfs het realiseren van een mantelzorgwoning op het eigen perceel. 
 
Succesvol vervolg
Deze lening is een samenvoeging van de stimuleringsregeling levensloopbestendigheid en de succesvolle duurzaamheidslening, waarvan er inmiddels bijna 5.000 zijn verstrekt. Daan Prevoo, gedeputeerde voor Energie: “Dat komt neer op een bedrag van ongeveer € 40 miljoen aan verstrekte leningen. Hiermee is bijna 120.000 gigajoule energie opgewekt, ruim 10.000 ton CO2 bespaard en circa 190 werkplekken aan werkgelegenheid gecreëerd. Een enorme versnelling ten opzichte van de afgelopen jaren. Langer zelfstandig thuis wonen én minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen zijn maatschappelijke ambities die investeringen vergen. Daarbij kunnen Limburgers vanaf heden nóg meer ondersteuning krijgen.’’
 
Voor de regeling Duurzaam Thuis is ruim 70 miljoen euro beschikbaar. 
 
Aanvragen
Via www.limburg.nl/duurzaamthuis kunnen eigenaar-bewoners of huurders de lening aanvragen. Hier staan de voorwaarden en kan het aanvraagformulier gedownload worden. Ook rekenvoorbeelden en stimuleringsmaatregelen worden beschreven.
 
 
Green Deal Nationale koolstofmarkt tijdens Nationale Klimaattop 2016
 
 
Op woensdag 26 oktober 2016 heeft, ter promotie van het Klimaatakkoord van Parijs, in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam de Nationale Klimaattop 2016 plaatsgevonden. Op deze klimaattop zijn een aantal klimaatinitiatieven gepresenteerd.
 
Bij een daarvan, het voornemen om te komen tot een Green Deal Nationale Koolstofmarkt, is Mijnwater BV vanaf het begin actief betrokken geweest. De verwachting is dat het binnen een half jaar tot een Green deal kan komen.
 
De Green Deal Nationale Koolstofmarkt richt zich op emissiereductieprojecten in sectoren die buiten het EU-ETS vallen (European Union Emissions Trading System), waaronder landbouw, verkeer en huishoudens.  Ook voor deze sectoren heeft de EU afgelopen zomer voorgesteld om te komen tot een CO2-emissiereductie van 36% in 2030 t.o.v. 2005.  Ook Nederland zal daarvoor een flinke inspanning moeten leveren.
 
Behaalde emissiereducties in de sectoren buiten het EU-ETS kunnen als zogenaamde CO2-credits worden verhandeld, bijvoorbeeld aan burgers en organisaties die hun autoverkeer of vliegreizen klimaatneutraal willen maken.
 
Een van de voorbeelden binnen de Green Deal is het gebruik van Mijnwater voor opwarming en koelen van gebouwen. Samen met andere voorbeelden binnen de Green Deal wordt door het gebruik van mijnwater een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de broeikasgasuitstoot. De behaalde emissiereducties kunnen door Mijnwater BV worden verhandeld.
 
 
Interregional Conference Eupen: Renewable energy - now more than ever 
 
Professor Henrik Lund: ‘Als verduurzaming een droom is, dan is het alternatief een nachtmerrie!’
 
 
Op  17 januari jl. vond in Eupen de Interregional Conference: Renewable energy - now more than ever, plaats. De conferentie werd georganiseerd door Rescoops, een federatie die burgers en coöperaties bijstaat in hun strijd voor energie democratie. Belangrijke sprekers waren Prof. Henrik Lund van Sustainable Energy Planning Research Group van de universiteit van Aalborg en Prof. Dr. Peter Heck van de milieu afdeling van het IFAS (Institut für angewandte Stromstofmanagement) uit Trier. Rene Verhoeven van Mijnwater B.V. was aanwezig.
 
Naar 100% duurzame energievoorziening
Professor Lund sprak over de meest optimale weg,  zowel technisch als economisch, naar een 100% duurzame energievoorziening. Belangrijke aandachtpunten die hij noemde, zijn:
1. beperkte beschikbaarheid van biomassa;
2. beperkte bijdrage van elektrische opslag;
3. het belang van een integrale aanpak, waarbij de beschikbare duurzame bronnen
    optimaal worden ingezet;
4. integratie van de verschillende energie infrastructuren (elektrisch, gas en  
    warmte/koude) en energieopslag (zowel thermisch als  in de vorm van gas en vloeistof
    door conversie van duurzame opgewekte elektriciteit uit wind en zon). Dit laatste
    vooral voor de transportsector;
5. de 'economy of scale'. Gemeenschappelijke collectieve voorzieningen zijn veel
    goedkoper dan individueel.
 
Opmerkelijke reactie op een vraag van een student of zijn ideeën niet vooral een droom zijn: “Als verduurzaming een droom is dan is het alternatief een nachtmerrie!”
 
Verduurzamen is niet duur
Professor dr. Heck sprak op ludieke wijze over de betekenis van verduurzaming voor de regionale waarde ontwikkeling. Het idee leeft bij mensen dat verduurzaming duur is en er geen middelen zijn om dit te bekostigen, vooral in arme regio’s. Niets is minder waar. Men realiseert zich niet dat het geld er al is in de vorm van uitgaven voor fossiele brandstofkosten, die jaar in, jaar uit de regio uitvloeien en voor altijd verloren zijn… of zoals hij zei: we blijven met lege broekzakken achter. Verduurzamen betekent investeren in de eigen regio, dat schept lokale duurzame werkgelegenheid (voor het bouwen en onderhouden van de installaties) waardoor het geïnvesteerde geld terugkomt in de regio;  de broekzakken worden weer gevuld.
 
Belangrijk is dat alle burgers hiervan mee profiteren, door mee te doen en mede aandeelhouder te worden. Als voorbeeld schetste hij de situatie voor een van de armste regio's van Duitsland.
 
Voor het energieneutraal maken van deze regio is een investering gemoeid van 7 miljard. Hiermee wordt in 30 jaar tijd 37 miljard bespaard op fossiele energie. 24 miljard is nodig voor het onderhouden en beheren van de duurzame energievoorziening. Dit geld is niet verloren maar wordt besteed in de regio. Er blijft zelfs nog 6 miljard over, die besteed kunnen worden aan het verder verbeteren van de leefbaarheid in de regio. Het is belangrijk dat burgers dit begrijpen, zich niet laten bang maken en dat de overheid dit proces stimuleert.
 
PALET
De verhalen van beide professoren sluiten nauw aan bij PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie) en ontwikkelingen rondom mijnwaterenergie in Heerlen. De heren waren zeer geïnteresseerd in ons concept en zullen ons op korte termijn willen bezoeken om kennis uit te wisselen, een bezoek te brengen aan het Mijnwatersysteem en de mogelijkheden voor Europese samenwerking en versterking op het gebied van verduurzaming te bespreken.
 
 
Mijnwater op vakbeurzen en symposia
 


Mijnwater B.V. blijft in beweging. De (eerste smart grid) oplossing voor het duurzaamheidsvraagstuk in binnen- en buitenland ligt in Heerlen. Om dat uit te dragen is het team van Mijnwater B.V. regelmatig te vinden op vakbeurzen en symposia/lezingen of geeft excursies naar de ‘aansluitingen’ en clusterkelders in Heerlen. Events in januari/februari:
 
 
10 januari Ontvangst in Heerlen van delegatie van  IGA (International Geothermal Association) Bochum, Ruhr University Bochum en EnergieAgentur NRW.
17 januari Interregional Conference Renewable energy - now more than ever (Eupen, België)
23 januari Workshop Lauradorp Landgraaf
30 januari 1e FLEXYNETS Workshop "Cold water district heating and cooling systems as flexible exergy exchange systems (Bolzano, Italië)
1 februari Warmtenetwerktafel, Rotterdam
7 februari NRW fachmesse in Essen
20/21 februari HEATNET op bezoek bij Mijnwater B.V.
23/24 maart Congres over Resilience bij Open Universiteit Heerlen
 
 
Wie zijn wij?
 
 
Mijnwater B.V. is in 2013 opgericht. Een volwaardig duurzaam energiebedrijf met de opdracht om de verduurzaming van de regio verder vorm te geven. Mijnwater B.V. heeft eind 2016 circa 175.000 m2 aan gebouwen (woningen en kantoren) op mijnwaterenergie aangesloten. Mijnwater B.V. draagt bij aan de ambitie van de regio (Parkstad Limburg Energietransitie, PALET) om in 2020 tot een reductie van 65% CO2 uitstoot te komen.
 
De basis van het mijnwatersysteem ligt ondergronds, in het enorme stelsel van verlaten mijngangen waar zowel warm water als koud water opgeslagen en gewonnen kan worden. Daarnaast voorziet Mijnwater B.V. ook in andere energie-uitwisselingen, die niet direct in verbinding staan met de ondergrondse mijnwaterbuffers.
 
 
 
 
Valkenburgerweg 177
6419 AT Heerlen
(+31) (0)495-590503
 info@mijnwater.com
www.mijnwater.com