Nieuwsbrief oktober 2015

 

Beste lezer,

 
De Wereldmissiemaand is van start gegaan. De hele maand oktober staat de missie in het middelpunt van het kerkelijk leven. MISSIO steunt dit jaar de christenen in Pakistan. Op 26 september jl. werd de Wereldmissiemaand geopend met een bijeenkomst in de H. Catharinakathedraal te Utrecht. Dankzij de goede inleiders en de oprechte belangstelling van de aanwezigen werd het een geslaagde bijeenkomst.
Elk jaar verschijnt er een brief van de paus over missie. Ook dit jaar. U kunt er meer over lezen in de nieuwsbrief en op onze website.
In Pakistan is de meerderheid van de bevolking moslim. Binnen de islam zijn echter veel verschillende richtingen te onderscheiden. In een eerdere uitgave van ons tijdschrift Kerk Wereldwijd is hierover een zeer verhelderend artikel verschenen. Vanwege de vele positieve reacties op dit artikel stellen we het beschikbaar op onze website voor diegenen die Kerk Wereldwijd niet ontvangen.
 
Veel leesplezier toegewenst en alvast dank voor uw bijdrage aan de Wereldmissiemaand.
 
Hartelijke groet,
 
Marianne Baijens
Coördinator Bureau Missio 

Geslaagde ontmoetingsdag MISSIO 
  
Op een zonovergoten dag in september kwamen ruim 50 mensen in de H. Catharinakathedraal te Utrecht bij elkaar bij de opening van de Wereldmissiemaand. De situatie die de inleiders schetsten van de christenen in Pakistan is verre van zonnig. Toch zijn er ook hoopvolle initiatieven.
 
"Missie is passie voor Jezus"
 
Elk jaar schrijft paus Franciscus een boodschap voor Wereldmissiedag. In zijn boodschap zegt de paus onder meer: "Missie is passie voor Jezus en tegelijkertijd passie voor de mensen." Ook kijkt de paus terug op het missiedecreet Ad Gentes van het Tweede Vaticaans Concilie.
 

Strijd om de ware islam
 
Soennieten en sjiieten, islamisten, jihadisten en salafisten: wanneer er gesproken wordt over moslims, worden verschillende begrippen gebruikt. Het conflict binnen de islam heeft bloedige confrontaties tot gevolg - zoals bijvoorbeeld in Syrië en Irak.