Уважаеми партньори и клиенти,
 
През последния месец сме свидетели на динамично съревнование между кафявата, атомната и зелената енергия, като повечето от нас се надяват логиката да надделее и най-младата от тях да спечели.
 
В този брой на електронния ни бюлетин г-жа Мария Гиока от Krannich Solar споделя своето мнение, че българският пазар има нужда от рехабилитация чрез ВЕИ, а инж. Диана Петкова акцентира върху положителното развитие на Лонг Ман Холдинг въпреки неблагоприятната пазарна ситуация. Тези две водещи компании работят в областта на соларната и вятърната енергетика и ще представят своите най-нови продукти и услуги на 9-тото поред издание на изложбата за ЕЕ и ВЕ за Югоизточна Европа.
 
Приятно четене от екипа на Виа Експо!
 
 T 032 512 905    E tanya@viaexpo.com     W www.viaexpo.com
 
 
Krannich Solar
 
 
Г-жо Гиока, моля да представите вашите продукти и услуги.

Krannich Solar е дистрибутор и доставчик на фотоволтаични системи и услуги от 1995 г. С непрекъснато нарастващия си пазарен дял компанията е сред водещите в индустрията - над 330 служители представляват компанията в 23 страни по света.
 
Консултантските услуги, ефективната логистика и асортиментът, включващ едни от най-добрите продукти и системи в тази сфера, формират най-важната част от портфолиото на Krannich Solar. Продуктовият каталог на фирмата се състои от соларни модули, монтажни системи, тракинг системи, инвертори за ...
 
 
Лонг Ман Холдинг

 
 
Г-жо  Петкова, моля да представите вашите продукти и услуги.

Лонг Ман Холдинг е пионер във ВЕИ бранша в България и заедно с основните си компании Лонг Ман и Ей Би Си Уинд Фарм работи в сферата на вятърната енергетика - проектиране, изграждане на вятърни паркове,  дейности по експлоатация на вече изградените проекти, както и тяхната поддръжка. Услугите, които Лонг Ман и Ей Би Си Уинд Фарм предлагат в допълнение на своите основни дейности по проектиране и изграждане, са услуги по административен и технически мениджмънт. Всяко едно от тези направления предлага широка гама дейности, които осигуряват пълно и комплексно обслужване на фирмите, инвестирали във вятърната енергетика.
 
Какви промени очаквате на енергийния пазар в България през следващите няколко години?  
 
Предвид ситуацията в която е поставен ВЕИ секторът в настоящия момент, липсата на политическа подкрепа, визия за развитието на инвестиционни проекти у нас и възпрепятстване изграждането на нови ВЕИ проекти, въпреки добрите възможности на страната, Лонг Ман Холдинг насочва усилията си към дейностите, допълващи работата на вече реализираните  проекти. Именно предлагането на  ...
 
Гласувайте за нашите кандидатури в