Gezocht: Leden van cliëntenraden van verpleeghuizen voor een groepsgesprek 

 
 
Het onafhankelijke onderzoeksinstituut Nivel is op zoek naar cliëntenraden van verpleeghuizen die in december 2018 willen
meepraten over de besteding van de Waardigheid en Trots-middelen voor een zinvolle daginvulling en deskundigheidsbevordering.
Onderzoek naar zinvolle daginvulling en deskundigheidsbevordering
Op verzoek van het ministerie van VWS evalueert het Nivel de besteding en opbrengsten van W&T-middelen die sinds 2016 zijn ingezet voor zinvolle daginvulling
en deskundigheidsbevordering in de intramurale ouderenzorg. Hiervoor gaan ze in gesprek met leden van cliëntenraden van verschillende verpleeghuizen over onderwerpen als: Hoe is de cliëntenraad betrokken bij het beleid? Welke rol speelt de cliëntenraad bij de plannen voor een zinvolle daginvulling
van de bewoners? En wat is hun rol bij de deskundigheidsbevordering van personeel of vrijwilligers?
Groepsgesprek in december 2018
Er worden deelnemers gezocht voor een groepsgesprek met circa 8-10 personen in Utrecht. Bent u lid van een cliëntenraad van een verpleeghuis
en wilt u meepraten? Meld u dan nu aan.

Deelnemers ontvangen een cadeaubon ter waarde van € 40 en daarnaast worden de reiskosten voor u vergoed.
Aanmelden
Voor vragen of aanmelding kunt u een email te sturen naar de onderzoeker,
Mattanja Triemstra:
m.triemstra@nivel.nl  (T): 030-2729822 (op ma/di/do)
Vermeld u bij het aanmelden op welke dag en tijd u beschikbaar bent. U kunt kiezen uit de volgende opties:
Maandag 17 december van 13.00 tot 15.00 uur of van 15.00 tot 17.00 uur
of op dinsdag 18 december van 13.00 tot 15.00 uur.
Na uw aanmelding ontvangt u via de email meer inhoudelijke informatie en het programma van het groepsgesprek.
U kunt via de website van NCZ de flyer Oproep Groepsgesprek Cliëntenraadsleden Nivel downloaden. 
Optredens voor mensen met dementie met klassieke piano-improvisaties

 
“Het rustige beginspel raakte direct” en “Dit is voor herhaling vatbaar”.
Dat zijn een paar zinnen uit het verslag dat gemaakt werd van mijn optredens voor mensen met dementie in huize de Hofstee in Rotterdam. Bijzondere
belevenissen, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de aanwezige professionals en mijzelf. En met bijzondere resultaten. Vanwege de positieve en
bijzondere effecten van mijn pianospel besloot ik om meer optredens in verpleeghuizen en zorginstellingen te gaan verzorgen. Om niet meer afhankelijk
te zijn van de aanwezigheid van een instrument ging ik op onderzoek uit naar een goed en draagbaar alternatief. En dat heb ik gevonden!
Maar dat is wel een investering van 5500 euro. Toen kreeg ik de tip: "Waarom start je niet een crowdfunding-actie!" En daar is ie dan!
Door de aanschaf van dit instrument is het mogelijk overal te spelen, waardoor veel meer mensen bereikt kunnen worden. Bijvoorbeeld op een
afdeling en in andere instellingen zoals hospices, ziekenhuizen en bij mensen thuis. Wil je mij een handje helpen, ga dan naar: https://www.doneerdoel.nl/actie/1110/optredens-voor-mensen-met-dementie-met-klassieke-pianoimprovisaties
Ook het delen van dit bericht in je netwerk stel ik zeer op prijs. Bij voorbaat dank voor je hulp!
Met hartelijke groet,
Bert-Jan van der Mieden.
 
NCZ verspreidt deze oproep belangeloos.
 
Verdiepingsdagen Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 18-12 en 15-01 in Duiven

 
 
Als Ambtelijk Secretaris, Cliëntenraadondersteuner of coach van cliëntenraden in de zorg, bevindt je je vaak op het snijvlak
van de zorginsgtelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent
daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. 
Hoe geef je vorm aan die rol? En zie je door de bomen het bos nog?
 
NCZ biedt twee dagen voor verdieping van de praktische en theoretische basis(training) van waaruit de functie, taken en rol van
Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven. 
 
Tijndes deze twee verdiepingsdagen zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 
Governance, invalshoeken (middels risicobenadering), persoonlijke competenties, teamrollen en financiën. 
 
Opleiding: Ambtelijk Secretaris, Coach of Ondersteuner Cliëntenraad
 
 
Als ambtelijk secretaris, coach of ondersteuner van een (centrale) cliëntenraad, bevind je je vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst.
Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. Hoe geef je vorm aan die rol?
 
Om jou, als ambtelijk secretaris cliëntenraad of cliëntenraad ondersteuner, zo goed mogelijk op die rol voor te bereiden heeft NCZ een
5 daagse opleiding (op HBO niveau) ontwikkeld om je inzicht te geven in je rol, je taak èn je functie.  
 
In 5 dagen ga je onder leiding van trainer Hans van Dinteren, Hans Jonkman en Richard Raaphorst aan de slag om ervoor te zorgen dat
ja na afloop van de opleiding:

 • voldoende kennis over de wet hebt opgedaan / je kennis van de wet hebt opgefrist
• inzicht hebt over jouw rol als ambtelijk secretaris of cliëntenraad ondersteuner
• verdieping hebt gezocht in processen die zich afspelen binnen de (C)CR en in de
relatie tussen de (C)CR en de bestuurder
• inzicht hebt om de (C)CR vanuit een visie op medezeggenschap te helpen 
• een checklist hebt voor het beoordelen van beleid en een aanzet voor een werkplan/jaarplan
 
Voor meer inhoudelijke informatie over deze opleiding klikt u HIER.
     
De opleidingsdagen in 2019 zijn: 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei en 12 juni
De opleiding is bedoeld voor een (toekomstige) Ambtelijk Secretaris, Coach of Ondersteuner van een (Centrale) Cliëntenraad.
De opleiding is gebaseerd op HBO werk en denkniveau. Voorkennis is niet vereist.
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl