eNews | 14 april 2017 | week 16
DEZE WEEK
• Goede Vrijdag
• Maranatha Basics
• Préhuwelijk
• Woensdagavond
• Mens Meeting
• Senioren
• M15
• Vrouwenretraite
• Zilveren bruiloft
• Overleden
• Extra activiteiten en samenkomsten
• Liefdemaal
• Suriname 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 16
16 april t/m 23 april 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4
 
DINSDAG
19.30 uur  Men's Meeting

WOENSDAG
10.30 uur  Seniorenclub
19.30 uur  Woensdagavond samenkomt

DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15 celgroepen
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 DE HERE JEZUS
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Een tijd geleden vertelde een nog niet zo lang bekeerde broeder mij, dat hij moeilijkheden had op zijn werk. Hem werd verweten, dat hij tussen de bedrijven door de Bijbel zat te lezen. "Vroeger las ik ook al en niemand klaagde. Nu ik de Bijbel lees, komen er moeilijkheden", zei hij. Los van de vraag of hij tijdens diensttijd de Bijbel mag lezen, is het duidelijk dat de ongelovige mens, aangespoord door de tegenstander, moeite heeft met alles wat met de Here te maken heeft. Door de Bijbel en de Here Jezus worden ze namelijk nadrukkelijk geconfronteerd met hun verdorven natuur, waardoor ze, zelfs bij het zien van de Bijbel in de hand van een toegewijde christen, in problemen komen met zichzelf. Mensen hebben moeite met toegewijde christenen, omdat ze het geweten zijn van hun omgeving. De wereld heeft weinig of geen moeite met andere godsdiensten, maar wel met de belijders van Jezus Christus. En toch moet ze weten dat de Here Jezus haar laatste hoop is. 
 
Ondanks de welvaart in de westerse wereld, heeft ze te maken met grote geestelijke problemen. Het aantal echtscheidingen, abortussen, zelfmoorden - of pogingen daartoe - en overspannen mensen is zeer groot. De enige redding is een terugkeer tot de Here Jezus. Zolang de mens weigert de Here Jezus te aanvaarden als zijn persoonlijke Here en Redder en de oplossingen die Hij te bieden heeft voor zijn persoonlijke problemen afwijst, zal het verder bergafwaarts gaan met de maatschappij, want materiële welstand is lang niet alles en levert geen echte bijdrage aan de rust en vrede van de mens. Rust en vrede kan alleen de Here God geven. 
 
De Here Jezus heeft tijdens Zijn kort verblijf op aarde op overtuigende wijze laten zien, dat Hij weet wat in de mens omgaat en wat die mens vrede en rust kan schenken. Zijn leer was en is uniek. Hij had een frisse en nieuwe benadering. Hij predikte het Koninkrijk van God en deed wonderen en tekenen. Hij gaf onderwijs over de Persoon en het werk van de Heilige Geest en benadrukte, dat we kracht zouden ontvangen als de Heilige Geest over ons kwam. Hij gaf ons de opdracht om in Zijn Naam boze geesten uit te drijven en zieken de handen op te leggen. Hij zei dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde en dat wat we op aarde zouden binden, in de hemel ook gebonden zou zijn. Hij leerde ons niet bang te zijn voor mensen, maar eerbied voor God te hebben. Ook leerde Hij ons op indringende wijze dat we elkaar moeten liefhebben. Ja, dat we zelfs onze vijanden moeten liefhebben. We behoren niet in toorn te leven, maar onze naaste te vergeven. De Here sprak over reinheid van gevoelens en geest. "Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd." - Mattheüs 5:28. We moeten vooral niet vergeten dat Hij op het water wandelde, doden opwekte, blinden deed zien, doven deed horen, bedroefden blij maakte, teleurgestelden vrede gaf, gefrustreerden een nieuwe toekomst gaf en nog veel meer heeft gedaan.
 
Begrijpen we nu waarom de tegenstander alles in het werk zal stellen om de mens die verloren dreigt te gaan, ver van de Here Jezus en de Bijbel te houden? Hij zal er alles aan doen om te voorkomen dat de mens leert wat hem waarlijk vrij kan maken. Daarom moeten gelovigen niet moede worden, maar met woord en daad het evangelie van Jezus Christus verkondigen, want alleen de waarheid maakt vrij!
Goede Vrijdag
Denk aan de bijzondere dienst van vanavond. Tijdens deze Goede Vrijdag samenkomst hopen wij het lijden en sterven van onze Heer en Heiland Jezus Christus te gedenken. De dienst begint om 20.00 uur en u bent allen van harte welkom.

Maranatha Basics
Zaterdag 15 april vindt onze Maranatha Basics plaats in één van de zalen van de kerk. De MB begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur.
Gelovigen die onlangs hun leven aan de Heer gegeven hebben, sporen wij aan de MB te volgen. U bent van harte welkom.

Prehuwelijk
Denk aan de prehuwelijkbijeenkomst van zaterdag 15 april. Als het goed is, hebben de aanstaande echtparen die zich hebben aangemeld een bevestiging ontvangen. Maar ook als u geen bevestiging heeft ontvangen en deze bijeenkomst wilt bijwonen, bent u van harte welkom.
De cursus van zaterdag 15 april begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur.
Het vervolg op deze cursus vindt plaats op zaterdag 22 april.

Woensdagavond
De woensdagavondsamenkomst is de Gebedssamenkomst. Op die avond is er ook een toespraak van de voorganger en soms van een andere pastor. De voorganger hoopt de komende maanden te spreken over het Gebed en over de Heilige Geest. Een ieder is welkom.

Mens Meeting
Mannen, denk aan de Men’s Meeting van dinsdag 18 april. Alle mannen zijn van harte welkom om samen de Here te prijzen en te fellowshippen.
De dienst vindt plaats in één van de zalen van de kerk en begint om 19.30 uur.

Senioren
De senioren van de gemeente zijn van harte welkom op de clubochtend van woensdag 19 april die plaatsvindt in de kerk. De seniorenbijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar.
De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.

M15
Vrijdag 21 april vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. Deze zijn celgroepen van de gemeente, waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.

Vrouwenretraite
De zusters van de gemeente hopen van maandag 16 oktober tot en met woensdag 18 oktober op retraite te gaan naar Landgoed Pauwenhof in Voorthuizen (de Veluwe). Dit is een prachtige locatie in een bosrijke omgeving.
Er zijn luxe 2-persoonskamers met bad en toilet. Indien u aan deze retraite wilt deelnemen, kunt u een inschrijfformulier afhalen bij de zusters Irma Chin A Sen, Dulcy Kammeron of Carine Denswil in Amsterdam en in onze gemeente in Almere bij zr. Sonnia Chen. De prijs voor deelname bedraagt per persoon € 170,00 op basis van een  2-persoonskamer. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij bovengenoemde zusters.

Zilveren bruiloft
Op woensdag 19 april hopen br. Patrick en zr. Salome Adeng-Adjabeng hun zilveren bruiloft te vieren. Zij zijn dan 25 jaar getrouwd.

Overleden
Op 31 maart is de jongere broer van zr. Yvonne Tevrede, Emile, op 69- jarige leeftijd overleden. De familie wordt veel sterkte toegewenst.

Extra activiteiten en samenkomsten
14 april – 20.00 uur – Goede Vrijdag
28 april – 19.30 uur – NextGen – jongerensamenkomst
29 april – 09.00 uur – Mannenontbijt
25 mei – 11.00 uur – Liefdemaal

Liefdemaal   
Ook dit jaar hebben wij een speciale bijeenkomst op Hemelvaartsdag, 25 mei. Wij zullen een uitgebreide lunch, de Liefdemaal, serveren. Er is een gevarieerd programma.
Wij hopen om 11.00 uur te beginnen en door te gaan tot ongeveer 13.30 uur. Voor de toegang vragen wij een kleine bedrage van euro 5,00 voor volwassenen. Voor kinderen tot en met 12 jaar is dat euro 2,50. 

Suriname
Op vrijdag 14 april vertrekt zr. Oesha Ramadhin voor enkele weken naar Suriname.
 
Zr. Cecilia Slagveer vertrekt op zondag 16 april voor 5 weken naar Suriname. 
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl