Zorgaanbod 2019-2020, 2e en 3e Graad
Beste ouder(s)
 
 
De zorg voor en het welzijn van uw kind zijn voor ons van groot belang.
Naast de dagelijkse aandacht van klassenleraar en vakleerkrachten, hebben we op school ook extra ondersteuning voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Hieronder overlopen we de verschillende facetten van die ondersteuning.
 
 
 
  • Leerlingen die vorig schooljaar in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers zaten, kunnen nog steeds extra begeleiding krijgen.  Voor de coördinatie van die begeleiding zorgt Griet Cleeren: griet.cleeren@hdc.ksleuven.be.
 
  • We voorzien een aangepaste begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen. Zij die aansluiten bij het Zeppelinproject nemen deel aan een begeleid traject gedurende 2 uur per week. Op maandag  23 september om 20 uur voorzien we in dit verband een speciale infoavond (in zaal 6, ingang via de Parijsstraat). Wie zich hiervoor wil inschrijven kan dit doen via deze link.  Jonas Blomme en Roel Michils coördineren het project. Voor meer  informatie kan je bij hen terecht: jonas.blomme@hdc.ksleuven.be of roel.michils@hdc.ksleuven.be.
 
  • Verder biedt onze school aan leerlingen van de eerste en de tweede graad ook de mogelijkheid om zich te laten helpen door leerlingen van de derde graad via het project ‘Vijf wordt zeven’. Elke middag kunnen ze er terecht voor verheldering van de leerstof. Sara Verstraelen en Anneleen De Backer begeleiden dit project: sara.verstraelen@hdc.ksleuven.be en anneleen.debacker@hdc.ksleuven.be
 
Als u vragen hebt over de toepassing van de schoolmaatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ten gevolge van een leerprobleem/stoornis of een ontwikkelingsstoornis kan u steeds terecht bij de directeur leerlingenzorg,  Els Pitschon: els.pitschon@hdc.ksleuven.be.
 
Ook uw motiverende rol in het leer- en studieproces van uw kind is van onschatbare waarde. Op die manier hopen we allen samen bij te dragen tot een geslaagde schoolcarrière op HDC.
 
 
 
Met vriendelijke groeten
 
de cel leerlingenbegeleiding
Els Pitschon, directeur leerlingenzorg
 
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer els.pitschon@hdc.ksleuven.be
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be