Sports Media's Newsflash
 
15 mei 2013

De maatschappelijke waarde van sport

auteurs: Nanne Boonstra - Niels Hermens

 


Een literatuurreview naar de inverdieneffecten van sport.

De literatuurreview.

Een literatuurreview is een onderzoek dat verschillende nationale en internationale onderzoeken over een bepaald thema in kaart brengt. In dit geval beschrijven we dus onderzoeken naar het belang van sport in lokale contexten. Wij hebben gezocht naar literatuur over de eerste vier maatschappelijke betekenissen van sport zoals beschreven in hoofdstuk 1. Afzonderlijk van elkaar hebben we gezocht naar studies over de relatie tussen sport en sociale cohesie, sport en opvoeding, sport en gezondheid, sport en economisch rendement, ofwel de maatschappelijke kosten en baten van de sport. Tijdens de literatuursearch bleek er een duidelijk onderscheid te zijn tussen twee aspecten van sport en opvoeding, en wel sport en gedragsverandering, en sport en schoolprestaties.

Daarom is de uiteindelijke literatuurreview verdeeld in vijf onderwerpen. Die onderwerpen zijn:

  • Sport en sociale cohesie
  • Sport en gedragsverandering
  • Sport en schoolprestaties
  • Sport en gezondheid
  • Economisch rendement van sport
Het laatste onderwerp bespreken we in de vorm van een concluderend hoofdstuk. In dat hoofdstuk bespreken we in hoeverre het mogelijk is om de maatschappelijke effecten van sport op het gebied van sociale cohesie, gedragsverandering, schoolprestaties en gezondheid te valoriseren.

Het ganse onderzoek kan hier geraadpleegd worden.

of op onze site bij het item:
Vakkundige links
/Onderzoek/De maatschappelijke waarde van sport