nieuwsbrief B.O.O.G.
 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering B.O.O.G.
 
De ALV 2010 wordt gehouden in de Duitse kerk Deutsche Evangelische Gemeinde ,'s-
Gravendijkwal 65, op zondagmiddag 31 oktober a.s.
 
Leden krijgen nog een uitnodiging en
stukken in de bus of per email. Het programma heeft een besloten deel voor leden en een
openbaar deel voor alle bewoners/bedrijven van de 's-Gravendijkwal.

Programma:
14.00 uur Inloop B.O.O.G. leden
(plannen en stukken overkapping liggen ter inzage)
14.30 ALV
15.30 Pauze & inloop bezoekers
(plannen voor overkapping liggen ter inzage)
16.00 Presentatie dijkversterking door stadsmarinier M. dela Haije
16.30 Discussie & borrel
17.15 Einde
Tot dan!
 
Bestuur B.O.O.G.
contact bestuur B.O.O.G.  BOOG_sGravendijkwal@hotmail.com
contact inzake technische vragen over de website of de nieuwsbrief   webbeheerder
website B.O.O.G. www.sgravendijkwal.nl