Mijnwater Nieuws 16 - maart 2020
 
Mijnwater houdt u op de hoogte van de werkzaamheden in het veld, de innovaties op het gebied van mijnwatertechnologie, de bevindingen vanuit samenwerkende (Interreg) partijen en de service aan onze klanten. Ook delen wij informatie van onze stakeholders en overige (EU) partners. Mijnwater B.V. draagt bij aan een energieneutraal Parkstad Limburg in 2040 en staat voor de opgave om woningen en gebouwen in Heerlen te verduurzamen én haar technologie verder uit te dragen in de wereld. Juist nu beseffen we wij maar al te zeer dat circulaire energie de toekomst is.
 
Wilt u iemand op de hoogte brengen van deze nieuwsbrief, mail 'm gerust naar uw relaties. Rechtstreeks in de mailbox? Aanmelden uitsluitend via de aanmeldknop op de homepage van www.mijnwater.com.
 
In deze nieuwbrief:
 1. Impact coronavirus op serviceverlening
 2. Afscheid Louis Hiddes
 3. Mijnwater verhuist naar Maankwartier
 4. D2Grids Nieuws
 5. Mijnwater partner in REWARDHeat Project
 6. Publicatie STORM controller
 7. Werk in uitvoering: Tacitus/Marcellus, Brunssum
 8. Start aanleg Centrumleiding Heerlen
 9. Cities and Citizen Energy Forum Heerlen verplaatst
 10. Limburg Leads Maastricht 2020
 
Impact coronavirus op serviceverlening
 
 
De impact van het coronavirus treft ons allen. De invloed van het virus en de maatregelen die zijn getroffen hebben verstrekkende gevolgen voor mens en organisatie. Onze grote waardering gaat uit naar al die beroepsmensen die ervoor zorgen dat de samenleving blijft draaien, dat mensen en ondernemers geholpen worden en zieken de zorg krijgen die ze nodig hebben. De service naar onze klanten blijft als vanouds, onze servicemedewerkers staan paraat bij storingen en lossen problemen direct op. Echter, op dit moment zijn aangescherpte maatregelen van kracht voor wat betreft onze serviceverlening en bezoeken bij storingen.
 
1. Mijnwatermedewerkers werken nu niet vanuit kantoor, maar vanuit huis. Het kan voorkomen dat ze daardoor minder snel op een klacht of vraag reageren. Daarvoor vragen wij begrip van onze afnemers.
Klachten en vragen worden altijd opgepakt.
 
2. Bij storingen en dringende reparaties voeren onze servicemonteurs ze onder een aantal voorwaarden uit.
 1. Bij iedere storingsmelding wordt geïnformeerd naar de omstandigheid in een woning of gebouw; is iemand mogelijk besmet met het coronavirus of vertoont griepverschijnselen, dan zullen de monteurs passende maatregelen nemen.  
 2. Onze monteurs houden hun eigen gezondheid goed in de gaten. Zij wassen regelmatig hun handen, houden afstand en schudden geen handen. We vragen onze klanten hetzelfde te doen.
 3. Alleen servicemonteurs die geen ziekteverschijnselen vertonen, worden ingeschakeld. Dit geldt ook voor de mensen binnen de door ons ingehuurde bedrijven.
Vragen
Klanten van Mijnwater B.V. kunnen ons 24/7 bereiken via 045 5716920. Voor minder dringende vragen: beheer@mijnwater.com.
 

Afscheid directeur Louis Hiddes
 
Op 12 februari jl. nam Mijnwater B.V. afscheid van Louis Hiddes, de aanjager in het aardgasvrij maken van het stedelijk gebied met mijnwatertechnologie. Louis (69) geniet nu van zijn welverdiende pensioen. Tijdens de afscheidsreceptie spraak hij o.a. zijn waardering uit naar het team: ‘Ik heb jullie boodschappen meegegeven, maar denk vooral ook aan je eigen ontwikkeling… Aan dat wat je kunt bijdragen aan de maatschappij.’ Mijnwater B.V. gaf hem een mooi herinneringsboek mee en een heuse ‘mijnschacht’ en ‘Gen Coel toren’ (het gebouw in Heerlerheide, daar waar het mijnwaterproject begon) in de vorm van een brons met cortenstaal kunstwerk, gemaakt door kunstenaar John Pennings. Louis gaf in oktober 2019 al het stokje over aan Angelique Palmen, zij is nu de nieuwe CEO van Mijnwater B.V.
 

Mijnwater verhuist naar Maankwartier
 
 
Mijnwater B.V. verhuist naar duurzaam Maankwartier. Als alles meezit betrekken de medewerkers van Mijnwater B.V. in juni het kantoorpand aan het Stationsplein in Maankwartier Heerlen.
 
De 27 medewerkers vinden daar onderdak in een kantoor van zo’n 360m2, dat aangesloten is op de energiecentrale van Mijnwater. Startte het bedrijf in 2013 met 7 mensen, inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot 27 medewerkers en is nog steeds groeiende. Uiteraard is de keuze voor een kantoor in Maankwartier bewust gemaakt. Het was zelfs een van de belangrijkste voorwaarden bij de oriëntatie naar een nieuw kantoor om naast betere huisvesting, een pand op mijnwaterenergie te betrekken. Mijnwater levert aan Maankwartier warmte en koude zonder gebruik te maken van gas. Via het klimaatsysteem wordt het nieuwe kantoor van Mijnwater, net als het kantoor van Weller, verwarmd en gekoeld met de energie uit de eigen energiecentrale in dit stadsdeel. Op momenten dat het kantoor geen warmte benut en restwarmte over is, levert het terug aan de centrale voor woningen en andere gebouwen in het Maankwartier. Het huidige kantoor bij de Open Universiteit aan de Valkenburgerweg is tot aan de verhuizing nog het bezoekadres.
 
Op de foto: CEO Angelique Palmen ondertekent huurovereenkomst met Weller, directeur Jack Gorgels.
 

D2Grids nieuws
 
 
Het doel van het Interreg NWE D2Grids project is het koolstofvrij maken van de stedelijke gebouwde omgeving met behulp van een nieuw soort verwarmings- en koelingsnetwerk. We zijn daarmee een nieuw decennium ingegaan. Hoewel verwarming en koeling een belangrijke sector is voor het ontwikkelen van duurzame energie en het koolstofarm maken van onze steden, moet er nog veel worden gedaan. We zijn van mening dat 5e generatie stadsverwarming en -koeling (5GDHC) ons kan helpen om onze steden duurzamer te maken, en dit is waarom het D2Grids-project is opgezet.
 
Lees meer in de nieuwsbrief van D2Grids
 

Mijnwater partner in REWARDHeat project
 

Mijnwater B.V. is partner in het REWARDHeat Project met ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO als leadpartner van het project. Omdat in stedelijke gebieden de vraag naar verwarming en koeling toeneemt en tegelijkertijd een enorme hoeveelheid laagwaardige restwarmte verspreid wordt binnen de stedelijke omgeving, wordt onderzocht hoe deze restwarmte gebruikt kan worden. Nu nog wordt de grootste hoeveelheid afgevoerd door airconditioners, koelsystemen in industriële processen en tertiaire gebouwen (d.w.z. droge koelers en natte koeltorens), datacenters, koelsystemen van koelmachines en supermarkten.

Bovendien zijn steden om historische redenen ontstaan ​​langs rivieren, meren en zeekusten. Al deze bronnen maken hernieuwbare energie op lage temperatuur beschikbaar en dus direct toegankelijk. REWARDHeat project is gestart in oktober 2019 en eindigt op 30 september 2023.

Lees meer over dit project: https://cordis.europa.eu/project/id/857811
 
 
De STORM Controller
 

 
Na het beëindigen van het Horizon 2020 STORM-project heeft Mijnwater meegewerkt aan de totstandkoming van de publicatie “Testing and performance evaluation of the STORM controller…” in het blad Energy van Elsevier.
 
Lees hier de publicatie: https://bit.ly/2xrEY7R
 
 
Werk in uitvoering:
Marcellus- en Tacitusstraat Heerlen
 
 
Op een duurzame wijze renoveert Wonen Zuid de flats in Tacitus- en Marcellusstraat in Heerlen. Mijnwater B.V. levert straks aan de 94 flatwoningen energie die APG over heeft. Lees meer over het project in het bewonersmagazine van Wonen Zuid: https://bit.ly/33TSQEe
 
 
Werk in uitvoering:
WKO in Brunssum
 
 
In Brunssum is een tijdelijke warmtepomp voor koeling/verwarming geplaatst bij het Tarcisiushofje. Deze blijft staan tot en met de zomer, dan is de permanente installatie gereed, van waaruit 3 deelgebieden van warmte en koude worden voorzien. De warmtepompen worden gebruikt om de flat aan de Pastoor Savelbergstraat in Brunssum aan te sluiten op duurzaam mijnwaterenergie, maar ook de nieuwbouw aan de Tarcisius en De Egge. Dat gebeurt nu nog niet met mijnwater, maar in eerste instantie met WKO’s (warmte- en koudeopslag). Mijnwater legt een circulair leidingnetwerk aan om de flat en later ook de nieuwbouw in de omgeving te voorzien van warmte in de winters en koelte in de zomers. De werkzaamheden zijn na de bouwvakvakantie gestart.
 
 
Start aanleg Centrumleiding door hartje Heerlen
 
 
In april is bekend wie het werk gaat uitvoeren van het leidingentracé van circa 1750 meter, bestaande uit 2 leidingen door het centrum van Heerlen. Onder andere de gemeente Heerlen sluit haar nieuwe stadskantoor op dit netwerk aan. Het werk start begin mei en duurt tot begin december 2020.
 
 
 
Cities and Citizens Energy Forum verplaatst
 
 
De Cities and Citizen Energy Forum 2020 Heerlen is, in verband met de maatregelen rondom het coronavirus, verplaatst naar 15, 16 en 17 september 2020. Mijnwater heeft een belangrijke bijdrage in het programma, dat geheel in het teken staat van de energietransitie. Meer informatie over dit congres volgt later op de site van Energy Cities: https://forum.energy-cities.eu/
 
 
Limburg Leads Maastricht 2020
 

 
Mijnwater neemt deel aan Limburg Leads op 16 en 17 september a.s.
Duurzaamheid & Circulariteit zijn ‘topic’. Circulair en duurzaam bouwen komt aan bod tijdens Limburg Leads. Hoe kun je duurzaam bouwen en de principes van circulariteit ook in deze sector toepassen? Leer over hergebruik van grondstoffen en materialen en innovatieve, circulaire alternatieven voor veelgebruikte componenten. Mijnwater deelt haar ervaringen tijdens een paneldiscussie met o.a. Paulussen Advocaten.

Meer informatie: https://www.limburgleads.com/nl/
 
Wie zijn wij?
 
 
Mijnwater is een nieuw soort stadsverwarmingsnetwerk, dat zowel warmte als koude kan leveren aan de aangesloten klanten. Met het netwerk van Mijnwater B.V. wordt restwarmte en restkoude uitgewisseld via ondergrondse kelders waar warmtewisselaars en pompen staan. Bij de aangesloten gebouwen kan zo de CO2-uitstoot met 65% gereduceerd worden.
Met PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie) omarmt de regio het stadsverwarmingsnetwerk van Mijnwater B.V. dat als doel heeft in 2030 30.000 huizen in parkstad aan te sluiten op het warmte- en koudenet. Voor overig Nederland is Mijnwater een bewezen potentieel voor het aardgasvrij maken van de stedelijke omgeving. Mijnwater is een voorbeeld voor de verduurzaming van Europese steden, betrokken bij 62 projecten in Europa en partner in 7 Europese subsidieprojecten. Mijnwater is lead partner van Interreg NWE D2Grids.
 
 
Valkenburgerweg 177
6419 AT Heerlen
(+31) (0)495-590503
 info@mijnwater.com
www.mijnwater.com