eNews | 6 april 2018 | week 15
DEZE WEEK
• Diakenen
• Echtparendag
• Ekklessia School of 
   Ministry
• Programma april
• Gemeentevastendag
• I Love Israël Tour 2018
• Men's meeting
• Jongeren Event
   'NextGen'
• Bevrijdingsdienst
 
ZONDAG 10.00 EN 13.00 UUR

AGENDA WEEK 15
9 april t/m 15 april 2018

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
19.00 uur Bijeenkomst diakenen
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond-
                samenkomst

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
10.00 uur  NextGenTeens
13.00 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks - Vrucht dragen
 
We zijn geroepen om vrucht te dragen. Toen de Here Jezus eens honger had en geen vrucht vond aan de vijgenboom, vervloekte Hij die. Hij had niets aan een boom die vol bladeren zat, maar zonder vrucht was. Is dat niet vaak ook het beeld dat kinderen Gods vertonen: veel bladeren en geen of weinig vrucht? Kinderen Gods die veel praten, maar weinig doen. Die er de mond vol van hebben wat ze al dan niet zullen doen, maar het bij praten laten. De Here heeft daar niets aan. Hij zoekt niet naar bladeren, maar naar vruchten; goede vruchten wel te verstaan. 
Het evangelie wordt belemmerd door al die christenen die slechts bladeren voortbrengen. Er gaat niets of niet veel van hen uit, terwijl de kracht van het evangelie pas zichtbaar wordt door de vrucht die we dragen. Dat typeert wie we in werkelijkheid zijn. Alleen vruchtdragende kinderen Gods kunnen een hemelse geur verspreiden, omdat er een krachtig getuigenis van hen uitgaat. Door de heerlijke en goede vruchten die ze dragen, nodigen ze anderen uit tot plukken en zodoende deel te hebben aan de redding en zegeningen van het Koninkrijk van God. Goede vruchten stralen leven uit. 
 
De Here zei: "Aan hun vrucht zult gij hen kennen... Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort... Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen..." (Mattheüs 7:16-18) Velen denken dat met "goede vruchten voortbrengen" wordt bedoeld: het uitdrijven van demonen, het profeteren, de werking van krachten, maar dat is een grote vergissing. Hier is slechts sprake van enkele gaven van de Heilige Geest. Het dragen van vrucht is heel wat anders en als we daarin tekortschieten, zal dat zelfs in de eeuwigheid doorwerken (Mattheüs 7:21-23) Het dragen van goede vruchten heeft te maken met zaken, zoals liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22). De gemeente van de Here is verplicht goede vruchten voort te brengen. De mensen die de gemeente bezoeken, zullen die liefde en vriendelijkheid, die zachtmoedigheid en zelfbeheersing moeten kunnen proeven. 
De voorganger moet zich omringd weten door trouwe en vredelievende gelovigen. Mensen die met droefheid de kerk binnenkomen, moeten vol blijdschap en vrede terug naar huis kunnen gaan. Dat is het beeld dat God, de Here, van Zijn Gemeente voor ogen heeft. De gemeente van Christus is voorbestemd een vruchtdragende gemeente te zijn. Vrucht dragen heeft daarnaast ook te maken met gebedsverhoringen. Gebedsverhoringen verheerlijken de Vader en staan op één lijn met vrucht dragen (Johannes 15:7).  Ten slotte heeft vrucht dragen te maken met het brengen van zielen in Gods Koninkrijk (Romeinen 1:13),
Het is nu tijd dat de gemeente de plaats inneemt die de Here voor haar weggelegd heeft, door veel vrucht voort te brengen (Johannes 15:16).

Diakenen
Wij herinneren de diakenen van de gemeente aan de algemene vergadering van maandag 9 april. De bespreking vindt van 19.00 tot 20.30 uur plaats in de Maranatha kerk. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Echtparendag
Op zaterdag 9 juni hopen wij een bijzondere dag voor de echtparen van de gemeente te organiseren. Wij beginnen om 10.00 uur en zullen om 12.00 uur samen lunchen.
De bijeenkomst en de lunch vinden plaats in het Van der Valk hotel – Schiphol A4, dezelfde locatie van onze echtparenavond. Wij zullen binnenkort de echtparen een persoonlijke uitnodiging sturen. U bent ook welkom als uw partner vanwege bijzondere omstandigheden er niet bij kan zijn. De kosten bedragen euro 7,50 per persoon.

Ekklessia School of Ministry
Voorganger S.L. Hofwijks is door Powerhouse Ministries International Eindhoven gevraagd om een training te verzorgen in Eindhoven over Prayer and Spiritual Warfare. 
Hij zal de lessen verzorgen op 7 april.

Programma april
08 april – 10.00 en 13.00 uur – S.L. Hofwijks
09 april – 19.00 uur – Bijeenkomst diakenen
11 april – 19.30 uur – Woensdagavondsamenkomst
14 april – 12.00 uur – Bijeenkomst naar aanleiding van het vasten
15 april – 10.00 en 13.00 uur – S.L. Hofwijks
17 april – 19.30 uur – Men’s Meeting
18 april – 19.30 uur – Woensdagavondsamenkomst
20 april – 20.00 uur – NextGen - jongerensamenkomst
22 april – 10.00 uur – Roberto Sweeb
22 april – 13.00 uur – Gloria Lie Kwie Sjoe
22 april – 19.00 uur – Bevrijdingsdienst
25 april – 19.30 uur – Arno Boetius – Aruba (Woensdagavond)
29 april – 10.00 en 13.00 uur – John Hofwijks

Gemeentevastendag
Denk aan de gemeentevastendag van zaterdag 14 april. De gemeente wordt opgeroepen om deze dag in bidden en vasten door te brengen. U kunt desgewenst ook sober vasten.
Wij hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom.

I Love Israël Tour 2018
Voor alle deelnemers en belangstellenden die mee willen met de I love Israël Tour 2018, is er op zondag 15 april een informatiebijeenkomst om 15.30 uur in één van de zalen van onze kerk. Op deze bijeenkomst zullen wij uw vragen beantwoorden. Deze bijzondere reis vindt plaats van donderdag 21 juni tot en met dinsdag 3 juli. Op 15 april zullen er deelnameformulieren verkrijgbaar zijn. Wees er snel bij. U bent allen van harte welkom.

Men's meeting
Op dinsdag 17 april zijn alle mannen van harte welkom op de volgende Men’s Meeting (mannensamenkomst). U bent uitgenodigd om samen met de mannen van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen. 
De Men’s Meeting vindt elke 3e dinsdag van de maand plaats in één van de zalen van de kerk. De dienst begint om 19.30 uur.

Jongeren Event 'NextGen'
De jongeren van de gemeente zijn welkom op onze volgende NextGen Event van vrijdag 20 april. Vanwege Koningsdag kan de NextGen niet plaatsvinden op de laatste vrijdag in april. Vandaar dat deze, bij wijze van uitzondering, zal plaatsvinden op vrijdag 20 april.
Het belooft een hele inspirerende avond te worden. Na het event zullen wij in de chillroom nagenieten met food & drinks. Het event begint stipt om 20.00 uur en de deuren gaan om 19.30 uur open.
Vergeet ons vooral niet te LIKE-en op Facebook: facebook.com/NextGenAmsterdam en te volgen op Insta: instagram.com/nextgenamsterdam en blijf op die manier op de hoogte van deze Youth Events.
Mis de NextGen van 20 april niet en nodig al je vrienden uit. Toegang is vrij!

Bevrijdingsdienst
Op zondag 22 april vindt, met Gods genade, onze volgende bevrijdingsdienst plaats. Naast een kort woord zal er ruimschoots tijd zijn voor het bidden van de noden van de gelovigen. De dienst begint om 19.00 uur.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl