Click here to view this email in your browser                                                                              Септември 2015
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ
изложение и конференция за Югоизточна Европа
5-7 април 2016, София, организатор: Виа Експо

От 5-ти до 7-ми април 2016 г. в София ще се проведе традиционното изложение и конференция „Енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни градове“. Това е единственото специализирано международно събитие у нас за представяне на съвременни решения от тези сектори, създавайки условия за бизнес, обмяна на опит и трансфер на ноу-хау.
 
ОТСТЪПКА ЗА РАННА РЕГИСТРАЦИЯ ДО 1 ОКТОМВРИ
Възползвайте се от преференциалните цени за участие в изложението и допълнителните промоционални възможности:
 

 10% отстъпка от цената на изложбената площ
 По-видимо и комуникативно място на щанда Ви
 Таргетиран мейлинг с информация за дейността на компанията, продукти и услуги
 Лого в електронния каталог
 Безплатно поставяне на логото на онлайн плана на залата
∙ Рекламни материали на регистрацията на събитието 

Редица престижни асоциации и медии ни подкрепиха. Представяме част от тях.
Ейдриан Джойс, главен секретар на EuroACE, в ексклузивно интервю споделя за новостите в европейските директиви, касаещи енергийната ефективност в сградите. 
Джулиет Нюсън  - президентът на Международната геотермална асоциация ще участва за първи път като лектор в конференцията за ЕЕ и ВЕ. Авторитетното испанско списание Futur Energy се присъедини към медийните ни партньори. 
 
Паралелни събития:  
  Организатор: Виа Експо   T 032 512 900   E  office@viaexpo.com  W www.viaexpo.com
 
 
Интервю с Ейдриан Джойс, EuroACE 
 
„Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“

Г-н Джойс, кои са най-актуалните новини от Брюксел относно новите изисквания за обществени сгради?

Обществените сгради са отправна точка за стимулиране на повече ремонтни дейности за енергийна ефективност. Публичните средства, вложени за такива ремонти, имат реална стойност, тъй като всички, които използват обществените сгради, ще се възползват директно от тяхното модернизиране. Поради тази причина политиката на ЕС е насочена първо към обществените сгради в стремежа към увеличаване на енергийната ефективност в сградния фонд.

На 19-ти юли тази година прагът за обществените сгради, които трябва да представят сертификат за енергийни характеристики и да бъдат включени в списъка на сградите с изискване да бъдат ремонтирани в размер на 3% годишно, се понижи значително от 500 
кв.м. на 250 кв.м. Въпреки добре известените икономически ползи от реновирането все още не се прави достатъчно, тъй като прилагането на директивите на ЕС за енергийна ефективност и енергийните характеристики на сградите от държавите-членки не се извършва с достатъчно амбиция.
Затова ние в EuroACE вярваме, че е необходим по-силен подход за управление, за да се гарантира ефективното и навременно прилагане на законодателството на ЕС в държавите-членки. Това ще доведе към отключване на потенциала, свързан с обществените сгради.

Какъв ефект очаквате от планираните ревизии на Директивата за енергийната ефективност (ЕФД) и Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС)?
Надяваме се да бъде създадена по-амбициозна и последователна регулаторна рамка на европейско ниво, която ще постави приоритет повече върху съществуващия сграден фонд. По този начин тя ще помогне на ЕС и държавите-членки да преминат към по-ефективно използване на енергията в сградите. Ние сме наясно, разбира се, че трябва да се извърви дълъг път, преди това да бъде постигнато. Например, за някои концепции все още липсва подходяща дефиниция. Отговорните лица все още не са наясно, че енергийната ефективност е с много по-широк спектър на положителни въздействия, отколкото преките икономии на енергия, които са постигнати. За да прочетете цялото интервю,
 кликнете тук
 
  

 
Международната геотермална асоциация е основана през 1988 г. Тя е научна и образователна организация и има повече от 5000 членове в над  65 страни. Целите й са за насърчаване на изследванията, развитието и използването на геотермалните ресурси в световен мащаб чрез публикуване на научна и техническа информация между специалисти, бизнес средите, правителствените представители и широката общественост.
 
 
 
Списанието FuturENERGY акцентира върху новостите в енергийния сектор и има силно международно покритие. Предоставя изчерпателна информация на разработчиците на проектите, както и на доставчиците, обръща специално внимание  на перспективните пазари.
FuturENERGY издава 10 броя годишно. Редакционните статии засягат теми в областта на възобновяемите източници, енергийната ефективност, когенерация, тригенерация, устойчиво строителство. Интелигентните градове също са сред темите  - централизирано отопление и охлаждане, мобилност и др.
 
Препратете на приятел:
Намерете ни в социалните мрежи: 
 
   
 
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE" или натиснете линка "Unsubscribe" (Отписване) по-долу
Via Expo Ltd. - www.viaexpo.com