Sports Media's Newsflash
 
12 mei 2013

EHBO: wondverzorging - Spelvormen rond de theorie

auteur: Nikki Decoster

Samenvatting.

Dit eindwerk handelt over het aanbrengen van de theorie rond wondverzorging op een spelgerichte manier. Het is gericht op leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs, B-stroom, maar kan vast en zeker ook in de A-stroom gebruikt worden. De bedoeling van dit eindwerk is de leerlingen te laten kennismaken met enkele actieve vormen rond een vrij theoretisch gedeelte. De leerkrachten kunnen zich op dit eindwerk baseren om enkele spelvormen aan te bieden of om inspiratie te putten om zelf aan de slag te gaan. Enkele spelvormen zijn volledig uitgewerkt en geëvalueerd zodat de aanpassingen in de lessen kunnen gebruikt worden. Door middel van actieve spelvormen gekoppeld aan de theorie zijn de kinderen actief bezig met het verwerken en instuderen van de theorie. Via deze spelvormen lijkt de theorie veel dynamischer en aantrekkelijker waardoor er meer onthouden en opgestoken wordt.

Het ganse eindwerk kan hier gelezen worden.